Komisje Rady Dzielnicy Ursus

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

  • kontroli legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Zarządu Dzielnicy Ursus i jednostek organizacyjnych Miasta.
  • opiniowania wydawania środków finasowych przeznaczonych do dyspozycji Dzielnicy w Załączniku Dzielnicowym,
  • przygotowywania projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozptrzenia jest Rada Dzielnicy,
  • wykonywania innych zadań zleconych przez Radę Dzielnicy w zakresie kontroli.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!