Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 21 lipca 2019 r.
1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu nr 7/2019 z posiedzenia Komisji z dnia 10 lipca 2019 roku.
3.Bieżące informacje o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.
4.Bieżące informacje na temat Akcji „Lato w mieście”.
5.Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6.Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
7.Dyskusja i wolne wnioski. W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st.

Warszawy, sala nr 100, godz. 17.30

Porządek obrad komisji w dniu 15 października 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015r. w części dot. Dzielnicy Ursus w zakresie działania Komisji.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 24 września 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja na temat organizacji nowego roku szkolnego 2014/2015.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 25 sierpnia 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przegląd prac przy budowie boiska Szkoły Podstawowej nr 11.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 4. Rozpatrzenie pisma rodziców z Gimnazjum Nr 131.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.

W Szkole Podstawowej nr 11, przy ul. Keniga 20, godz. 17:30

kontynuacja w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100

Porządek obrad komisji w dniu 7 lipca 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie wyników egzaminów gimnazjalnych.
 4. Omówienie naboru do gimnazjum i szkół ponad gimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o podjęcie uchwały o nadanie imienia Jana Karskiego Technikum Nr 8 oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 37 wchodzących w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 42 w Warszawie.
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 7. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 16 czerwca 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 4/2014 z posiedzenia Komisji.
 3. Sukcesy naszych uczniów w olimpiadach, konkursach oraz omówienie wyników egzaminów VI - klasistów.
 4. Program „Lato w mieście 2014”.
 5. Działalność Młodzieżowej Rady Dzielnicy.
 6. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 21 maja 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Informacja Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na tematy bieżące związane z organizacją nowego roku szkolnego 2014/2015.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!