Komisje Rady Dzielnicy Ursus

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

opiniowanie wniosków o zawarcie umowy najmu albo zamiany lokali składanych do Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, z wyjątkiem wniosków o:
  • wstąpienie w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego oraz na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy;
  • nawiązanie stosunku najmu w związku z koniecznością zapewnienia lokali zamiennych w sytuacjach określonych w ustawie i Uchwale;
  • zawarcie umowy najmu z osobami określonymi w § 5 ust. 1 pkt. 4-7a, § 8 ust. 1 pkt. 2 lit. a, § 8 ust. 5, § 13 pkt 1, § 14 ust. 1 pkt. 1 i 2, § 18, § 39, § 40, § 40a, § 46 i § 47 Uchwały.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!