Komisje Rady Dzielnicy Ursus
Porządek obrad komisji w dniu 20 lipca 2019 r.
Porządek obrad komisji w dniu 20 sierpnia 2019r.
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie dwóch protokołów z ostatnich posiedzeń komisji nr 6/2019 z dnia 25 czerwca 2019r. oraz nr 7/2019 z dnia 2 lipca 2019r.
3. Zaopiniowanie projektów uchwał na XII sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy.
5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
6. Dyskusja i wolne wnioski.

W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 14 października 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2015r. w części dot. Dzielnicy Ursus w zakresie działania Komisji.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 102, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 23 września 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Karta Dużej Rodziny.
 4. Karta Warszawiaka, Karta Młodego Warszawiaka.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 27 sierpnia 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Działalność Biblioteki Publicznej im. Wł. Grabskiego, stan przygotowania filii Biblioteki w Gołąbkach.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 6. Dyskusja i wolne wnioski.
W filii Biblioteki Publicznej im Wł. Grabskiego, przy ul. Czerwona Droga nr 6, godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 3 lipca 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 5/2014 z dnia 19 maja 2014r. z posiedzenia Komisji.
 3. Aktualne problemy modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus.
 4. Omówienie Harmonogramu Realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.

W Ośrodku Sportu i Rekreacji, przy ul. Sosnkowskiego 3,godz. 17:30

kontynuacja w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 18:30Porządek obrad komisji w dniu 17 czerwca 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie sprawozdania za 2013 r. oraz problemów bieżącej działalności Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 3. Omówienie sprawozdania za 2013 r. oraz problemów bieżącej działalności Zespołu Interdyscyplinarnego.
 4. Omówienie Harmonogramu Realizacji zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100, o godz. 17:30

Porządek obrad komisji w dniu 19 maja 2014 r.
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z dwóch z ostatnich posiedzeń Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 5. Dyskusja i wolne wnioski.
W Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 205, o godz. 17:30

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!