Komisje Rady Dzielnicy Ursus

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

  • ładu przestrzennego, gospodarki terenami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
  • opiniowania projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • nazewnictwa ulic, placów publicznych i parków
  • nadzoru budowlanego, geodezji i kartografii,
  • dróg, ulic placów oraz organizacji ruchu drogowego
  • cmentarzy komunalnych,
  • opiniowania projektów przepisów gminnych dotyczących zasad gospodarowania mieniem gminnym.
  • opiniowania załącznika do budżetu Miast w zakresie działania Komisji.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!