Komisje Rady Dzielnicy Ursus

Do zadań Komisji w szczególności należą sprawy z zakresu:

  • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, wniosków i petycji, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Dzielnicy.
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!