Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.22.2020.JPA

Status : unieważniony
2020-07-02
Wykonanie robót budowlanych polegających na przygotowaniu terenu dz. ew. na 124/3 z obrębu 2-09-09 jedn. ew. 146512_8 Dzielnica Ursus pod budowę budynku Przedszkola publicznego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-09 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.21.2020.JSA

Status : rozstrzygnięty
2020-06-19
Realizacja zadania pn. „Remont pustostanu lokalu mieszkalnego nr 4 administrowanego przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 80”. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.20.2020.IMA

Status : unieważniony
2020-06-18
I. Remont nawierzchni bitumicznych jezdni a) al. Bzów odc. ul. Żurawicka – ul. K. Kordian w Warszawie b) ul. Zagłoby odc. ul. M. Keniga – ul. Orląt Lwowskich w Warszawie II. Remont nawierzchni jezdni ul. Markerta w Warszawie – ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego z odzysku. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-02 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.18.2020.URY

Status : unieważniony
2020-06-15
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zagłoby w Warszawie W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-05-27 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.14.2020.IMA

Status : rozstrzygnięty
2020-06-05
Sprzątanie wnętrz w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy przy Plac Czerwca 1976r nr 1 w Warszawie. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-05-04 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.16.2020.URY

Status : rozstrzygnięty
2020-05-21
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Część II remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach: ul. Dzieci Warszawy 45 m. 8, ul.Dzieci Warszawy 45 m. 11a, ul. Dzieci Warszawy 45 m. 18, ul. Dzieci Warszawy 45 m. 24, przy ul. Balbinki 8 m. 17, ul. Wapowskiego 4 m. 3, ul. Żurawickiej 23 m. 1. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-05-04 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.15.2020.IMA

Status : rozstrzygnięty
2020-05-20
Wykonanie remontów pustostanów lokali mieszkalnych, administrowanych przez Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Część I remont pustostanów lokali mieszkalnych w budynkach przy ul.Szancera 5 m. 7, ul. Szancera 5 m. 26, ul. Szancera 5 m. 41, ul. Szancera 7 m. 13, ul. Szancera 7 m. 33, ul. Szancera 11 m. 73, ul. Plac 1905 roku nr 3 m. 26, ul Bohaterów Warszawy 7 m. 19. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-05-04 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.13.2020.URY

Status : rozstrzygnięty
2020-05-08
Remont ulicy Kadłubka na odcinku od ul. H. Pobożnego do ul. Czerwona Droga w Warszawie. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-04-23 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!