Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.33.2020.JPA.
aktualizacja: 2020-08-28 10:14:43
2020-09-30
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 5: Pielęgnacja i utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2021 do dnia 31.10.2022 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE POD ADRESEM: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2020-08-28 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.34.2020.IMA
aktualizacja: 2020-09-03 09:37:11
2020-09-18
Wykonanie wzmocnienia i stabilizacji gruntu metodą iniekcji geopolimerowej pod fundamentem budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 w Warszawie. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej. adres platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2020-09-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.35.2020.JSA
aktualizacja: 2020-09-03 09:42:19
2020-09-15
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-09-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.26.2020.JSA
unieważniony dnia: 2020-08-26
 
Zakup laptopów w ramach projektu edukacyjnego dla szkół podstawowych pn. „Interaktywnie zintegrowani” nr RPMA.10.01.01-14-b880/18. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet One Place, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-07-31 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.30.2020.IMA
rozstrzygnięty dnia: 2020-08-25
 
I. Remont nawierzchni chodników na drogach gminnych w Dzielnicy Ursus: a) remont nawierzchni chodnika w ul. Robinii na odc. od Al. Bzów do ul. M. Spisaka, b) remont nawierzchni chodnika w ul. H. Melcera na odc. od . Al. Bzów do ul. M. Spisaka. II. Remont nawierzchni chodników na podwórkach w Dzielnicy Ursus: a) remont nawierzchni chodnika na podwórku przy ul. Obrońców Helu 6, b) remont nawierzchni chodnika na podwórku przy skrzyżowaniu ul. Wapowskiego z ul. W. Sławka. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-07-14 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.27.2020.JSA
rozstrzygnięty dnia: 2020-08-25
 
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2020 r. do 30.04.2021 r. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-07-09 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!