Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.40.WIR.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego Niedźwiadek” przy ul. Orląt Lwowskich/ Wojciechowskiego w Warszawie – etap II (strefa boisk wielofunkcyjnych, parking).
Ogłoszony: 2019-08-14
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (87.56 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 09.09.2019.pdf (112.51 KB)
w formacie pdf Modyfikacja SIWZ i zmiana terminu otwarcia ofert.pdf (117.63 KB)
w formacie pdf Odpowiedzi na zapytania do SIWZ _1.pdf (955.38 KB)
w formacie pdf Odpowiedzi na zapytania do SIWZ _2.pdf (203.65 KB)
w formacie pdf Odpowiedzi na zapytania do SIWZ _3.pdf (1.5 MB)
w formacie pdf Odpowiedzi na zapytania do SIWZ _4.pdf (226.4 KB)
w formacie pdf Odpowiedzi na zapytania do SIWZ _5.pdf (228.95 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (169.02 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zamówieniu.pdf (291.77 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 28.08.2019r.pdf (81.36 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (368.69 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1 do S.I.W.Z._O.P.Z._Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (577.76 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.1 do O.P.Z._Mapa sytuacyjna.pdf (5 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.10 do O.P.Z._Przedmiar_branża drogowa.pdf (231.4 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.11 do O.P.Z._Przedmiar_architektura krajobrazu.pdf (59.92 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.12 do O.P.Z._Przedmiar_instalacje wewnętrzne.pdf (56.41 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.13 do O.P.Z._Przedmiar_instalacje zewnętrzne.pdf (67.26 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.14 do O.P.Z._Przedmiar_elektryka.pdf (99.94 KB)
archiwum zip załącznik nr 1.15 do O.P.Z._ Proj. Bud. Tom I i Tom II.zip (126.69 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.16 do O.P.Z._Proj. Wyk. Branża Architektoniczna_Tom III.zip (50.45 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.17 do O.P.Z. Proj. Wyk. Branża Konstrukcyjna_ Tom IV.zip (8.92 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.18 do O.P.Z._Proj. Wyk._Branża Drogowa_Tom V.zip (5.15 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.19 do O.P.Z._Proj. Wyk._Branża Architektura Krajobrazu_Tom VI.zip (5.39 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.2 do O.P.Z._ STWIORB_branża architektoniczna.pdf (1.35 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.20 do O.P.Z._Proj. Wyk._ Branża Sanitarna i Wentylacyjna_ Tom VII.zip (11.95 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.21 do O.P.Z._ Proj. Wyk. _Branża Elektryczna_Tom VII.zip (18.93 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.22 do O.P.Z._Proj. Bud. Wykonawczy ekranów akustycznych.zip (9.98 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.23 do O.P.Z._Proj. Bud. geotechniczny.pdf (2.72 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.3. do O.P.Z._STWIORB - branża konstrukcyjno-budowlana.pdf (961.44 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.4. do O.P.Z._STWIORB-branża drogowa.pdf (6.04 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.5 do O.P.Z._STWIORB - branża architektura krajobrazu.pdf (308.28 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.6 do O.P.Z._ STWIORB - branża sanitarna, wentylacyjna.pdf (451.01 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.7. do O.P.Z._STWiORB - branża elektryczna.pdf (174.65 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.8. do O.P.Z._Przedamiar_architektura.pdf (446.81 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.9 do O.P.Z._ Przedmiar_ konstrukcja_rozbiórki.pdf (253.91 KB)
MS Word załącznik nr 2 do S.I.W.Z._istotne postanowienia umowy.doc (204.5 KB)
MS Word załącznik nr 3 do S.I.W.Z._oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41 KB)
MS Word załącznik nr 4 do S.I.W.Z._ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (38 KB)
MS Word załącznik nr 5 do S.I.W.Z._ oferta.doc (54 KB)
MS Word załącznik nr 6 do S.I.W.Z._ grupa kapitałowa.doc (35.5 KB)
MS Word załącznik nr 7 do S.I.W.Z._ wykaz robót.doc (39.5 KB)
MS Word załącznik nr 8 do S.I.W.Z._ wykaz osób.doc (48 KB)

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!