Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.39.WIR.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj "Budowy budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie".
Ogłoszony: 2019-08-08
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty.pdf (76.43 KB)
w formacie pdf Odpowiedz na zapytanie nr 1.pdf (107.05 KB)
w formacie pdf Odpowiedz na zapytanie nr 2.pdf (178.47 KB)
w formacie pdf Odpowiedz na zapytanie nr 3,4,5.pdf (154.17 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zamówieniu nr 583656.pdf (244.06 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (319.61 KB)
archiwum zip Załącznik nr 1 do SIWZ_OPZ_PFU.zip (10.35 MB)
archiwum zip Załącznik nr 1a do OPZ _wstępne warunki przyłączeniowe.zip (1003.67 KB)
w formacie pdf Załącznik nr 2 do SIWZ_Umowa.pdf (324.06 KB)
MS Word Załącznik nr 3 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41.5 KB)
MS Word Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (38 KB)
MS Word Załącznik nr 5 do SIWZ oferta.doc (64 KB)
MS Word Załącznik nr 6 do SIWZ grupa kapitałowa.doc (36 KB)
MS Word Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz robót.doc (38.5 KB)
MS Word Załącznik nr 8 do SIWZ wykaz osób.doc (52.5 KB)
archiwum zip Załącznik nr 9 do SIWZ Formularz cenowy.zip (4.62 KB)
w formacie pdf informacja z otwarcia ofert 2019.pdf (128.11 KB)

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!