Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.36.WOŚ.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"przy ul. Orląt Lwowskich/ Wojciechowskiego w Warszawie -etap I (modernizacja placu zabaw "Hasanka")
Ogłoszony: 2019-07-25
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (53.85 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert 14.08.2019.pdf (114.55 KB)
w formacie pdf Modyfikacja SIWZ.pdf (116.6 KB)
w formacie pdf Odpowiedz na zapytanie 2 i 3.pdf (116.81 KB)
w formacie pdf Odpowiedz na zapytanie nr 4.pdf (106.38 KB)
w formacie pdf Odpowiedź na zapytanie 1do SIWZ.pdf (285.03 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie nr 576984 z dn.25.07.2019r.pdf (259.03 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510206799pdf.pdf (142.75 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (78.35 KB)
w formacie pdf S.I.W.Z..pdf (2.12 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1 do S.I.W.Z._O.P.Z._Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (478.5 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.1 do O.P.Z._Mapa sytuacyjna.pdf (342.5 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.10 do O.P.Z._Przedmiar_architektura.pdf (167.17 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.11 do O.P.Z._Przedmiary_konstrukcje -rozbiórki.pdf (281.5 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.12 do O.P.Z._ Przedmiar_drogowa.pdf (163.01 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.13 do O.P.Z._ Przedmiar_architektura krajobrazu.pdf (37.5 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.14 do O.P.Z._ Przedmiar_instalacje zewnętrzne.pdf (49.46 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.15 do O.P.Z._Przedmiar_ technologia wody.pdf (172.68 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.16 do O.P.Z._Przedmiary_elektryka.pdf (248.89 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.17 do O.P.Z._Przedmiary_rozbiórki nawierchni bezp..pdf (86.58 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.18 do O.P.Z._Przedmiar_renowacja nawierznia bezp. pl. zab.pdf (127.02 KB)
archiwum zip załącznik nr 1.19 do O.P.Z._ Proj. Bud. Tom I i Tom II.zip (271.83 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.2 do O.P.Z_ STWIORB_branża architektoniczna.pdf (1.35 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.20 do O.P.Z._Proj. Wyk. Branża Architektoniczna_Tom III.zip (31.69 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.21 Proj. Wyk. Branża Konstrukcyjna_ Tom IV.zip (5.03 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.22 do O.P.Z._Proj. Wyk._Branża Drogowa_Tom V.zip (5.15 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.23 do O.P.Z._Proj. Wyk._Branża Architektura Krajobrazu_Tom VI.zip (5.37 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.24 do O.P.Z._Proj. Wyk._ Branża Sanitarna i Wentylacyjna_ Tom VII.zip (11.95 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.25 do O.P.Z._ Proj. Wyk. _Branża Elektryczna_Tom VIII.zip (18.91 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.26 do O.P.Z._Proj. Wyk._ Branża Technologia Wody_Tom IX.zip (3.21 MB)
archiwum zip załącznik nr 1.27 do O.P.Z._Proj. Bud. Wykonawczy_Przebudowa Nawierzchni Bezpiecznej.zip (14.97 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.3 do O.P.Z._ STWIORB_nawierzchnia bezpieczna Hasanka.pdf (287.7 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.4 do O.P.Z._STWIORB_ branża konstrukcyjna.pdf (961.44 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.5 do O.P.Z._ STWIORB_ branża drogowa.pdf (6.04 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1.6 do O.P.Z._ STWIORB_ zieleń.pdf (308.28 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.7 do O.P.Z._STWIORB _branża sanitarna, wentylacyjna.pdf (451.01 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.8 do O.P.Z._ STWIORB_ technologia wody.pdf (354.21 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1.9 do O.P.Z._ STWiORB _ elektryka.pdf (174.65 KB)
w formacie pdf załącznik nr 2 do S.I.W.Z._istotne postanowienia umowy.pdf (186.05 KB)
MS Word załącznik nr 3 do S.I.W.Z._oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41 KB)
MS Word załącznik nr 4 do S.I.W.Z._ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (38 KB)
MS Word załącznik nr 5 do S.I.W.Z._ oferta.doc (53.5 KB)
MS Word załącznik nr 5 poprawiony do S.I.W.Z._ oferta.doc (54.5 KB)
MS Word załącznik nr 6 do S.I.W.Z._ grupa kapitałowa.doc (35.5 KB)
MS Word załącznik nr 7 do S.I.W.Z._ wykaz robót.doc (38.5 KB)
MS Word załącznik nr 8 do S.I.W.Z._ wykaz osób.doc (45.5 KB)

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!