Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.37.WGN.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Budowa zadaszenia nad balkonami ostatniej kondygnacji oraz wejścia
do przedszkola w budynku Szancera 7 wraz z remontem balkonów i wnętrza lokali.
Ogłoszony: 2019-07-23
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (84.63 KB)
w formacie pdf Informacja z otwarcia ofert z dn. 07.08.2019r.pdf (124.62 KB)
w formacie pdf Ogłoszene o udzieleniu zamówienia.pdf (116.62 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie nr 576419 z dn.23.07.2019r..pdf (232.22 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (327.43 KB)
w formacie pdf załacznik nr 1b) do OPZ_Projekt Architektoniczno-Budowlany.pdf (21.36 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1 do S.I.W.Z._Opis przedmiotu zamówienia.pdf (73.64 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1a) do OPZ-_STWIOR_Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.pdf (978.54 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1c) do OPZ_Przedmiar robót_Bud. zadaszenia nad balkonamiostatniej kondygnacji oraz wejścia do przedszkola.pdf (188.99 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1d) do OPZ_Przedmiar robót_Wykonanie projektu Organizacji ruchu + opłata za zajęcie pasa drogowego.pdf (50.59 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1e) do OPZ_ Decyzja Nr 45A2019 z dn. 21.03.2019r._Prezydenta m.st. Warszawy.pdf (1.66 MB)
w formacie pdf załącznik nr 2 do S.I.W.Z._Istotne postanowienia umowy.pdf (159.21 KB)
MS Word załącznik nr 3 do S.I.W.Z._oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41.5 KB)
MS Word załącznik nr 4 do S.I.W.Z._ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (37.5 KB)
MS Word załącznik nr 5 do S.I.W.Z._ oferta.doc (54.5 KB)
MS Word załącznik nr 6 do S.I.W.Z._ grupa kapitałowa.doc (35.5 KB)
MS Word załącznik nr 7 do S.I.W.Z._ wykaz robót.doc (38 KB)
MS Word załącznik nr 8 do S.I.W.Z._ wykaz osób.doc (32 KB)
MS Word załącznik nr 9 do S.I.W.Z._Formularz Cenowy.doc (39 KB)

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!