Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetarg nieograniczony nr UD-XI-ZZP.271.35.WGN.2019 - rozstrzygnięty
PRZETARG NIEOGRANICZONY na :
Wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz rozprowadzenie instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. Dzieci Warszawy 45.
Ogłoszony: 2019-07-10
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (88.07 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie nr 570789 z dn. 10.07.2019r..pdf (222.93 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf (107.57 KB)
w formacie pdf SIWZ.pdf (327.04 KB)
w formacie pdf informacja z otwarcia ofert.pdf (162.71 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1 do S.I.W.Z._Opis przedmiotu zamówienia(OPZ).pdf (64.33 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1a) do OPZ_STWIORB_ instalacja c.o..pdf (6.96 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1b) do OPZ_STWIORB_ instalacja c.c.w..pdf (6.26 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1c) do OPZ_Przedmiar robót_wymiana instalacji. c.o..pdf (81.99 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1d) do OPZ_Przedmiar robót_instalacja c.c.w..pdf (63.54 KB)
w formacie pdf załącznik nr 1e) do OPZ_Projekt budowlano-wykonawczy instalacja c.o..pdf (95.92 MB)
w formacie pdf załącznik nr 1f) do OPZ_Projekt budowlany-wykonawczy instalacja c.c.w.pdf.pdf (15.99 MB)
w formacie pdf załącznik nr 2 do S.I.W.Z._istotne postanowienia umowy.pdf (145.05 KB)
MS Word załącznik nr 3 do S.I.W.Z._oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia.doc (41 KB)
MS Word załącznik nr 4 do S.I.W.Z._ oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.doc (37.5 KB)
MS Word załącznik nr 5 do S.I.W.Z._ oferta.doc (53 KB)
MS Word załącznik nr 6 do S.I.W.Z._ grupa kapitałowa.doc (35.5 KB)
MS Word załącznik nr 7 do S.I.W.Z._ wykaz robót.doc (38 KB)
MS Word załącznik nr 8 do S.I.W.Z._ wykaz osób.doc (33 KB)

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!