Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Zamówienie z wolnej ręki nr UD-XI-ZZP.271.34.WOŚ.2019 - rozstrzygnięty
ZAMóWIENIE Z WOLNEJ RęKI na :
Dystrybucja energii elektrycznej w okresie 01.01.2020 – 30.11.2022 r., dostarczanej do obiektów zlokalizowanych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Ogłoszony: 2019-06-24
DOKUMENTY DO POBRANIA:


w formacie pdf Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510180549.pdf (112.38 KB)
w formacie pdf Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (107.64 KB)

 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!