Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP-271.6.2020.URY
aktualizacja: 2020-02-14 13:34:53
2020-03-19
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-02-14 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.2.2020.IMA
aktualizacja: 2020-02-03 09:36:37
2020-03-05
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie EKOparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-02-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.10.2020.IMA
aktualizacja: 2020-02-21 09:05:05
2020-03-03
Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.
Opublikowano: 2020-02-21 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.8.2020.IMA
aktualizacja: 2020-02-17 09:34:39
2020-02-27
Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „interaktywnie zintegrowani” w podziale na zadania: Zadanie nr 3. Zakup laptopów do zajęć z programowania.
Opublikowano: 2020-02-17 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.7.2020.URY
aktualizacja: 2020-02-04 12:23:49
2020-02-19
Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 112 przy ul. B. Wapowskiego 3 w Warszawie - I etap
Opublikowano: 2020-02-04 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.64.2019.JPA.
aktualizacja: 2020-01-08 10:51:36
2020-02-18
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy Szkoły Podstawowej przy ul. T. Hennela/Silnikowej w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją. Realizowane w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul.Hennela”. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-01-08 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.5.2020.URY
aktualizacja: 2020-01-30 10:41:15
2020-02-14
Remont boisk przy Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10 w Warszawie – I etap: boisko do piłki nożnej
Opublikowano: 2020-01-30 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.4.2020.IMA
aktualizacja: 2020-01-28 08:51:27
2020-02-14
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na teranie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2. Remont i utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego.
Opublikowano: 2020-01-28 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!