Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.30.2020.IMA
aktualizacja: 2020-07-14 09:27:48
2020-08-05
I. Remont nawierzchni chodników na drogach gminnych w Dzielnicy Ursus: a) remont nawierzchni chodnika w ul. Robinii na odc. od Al. Bzów do ul. M. Spisaka, b) remont nawierzchni chodnika w ul. H. Melcera na odc. od . Al. Bzów do ul. M. Spisaka. II. Remont nawierzchni chodników na podwórkach w Dzielnicy Ursus: a) remont nawierzchni chodnika na podwórku przy ul. Obrońców Helu 6, b) remont nawierzchni chodnika na podwórku przy skrzyżowaniu ul. Wapowskiego z ul. W. Sławka. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-07-14 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.29.2020.IMA
aktualizacja: 2020-07-10 09:08:02
2020-08-04
I. Remont nawierzchni bitumicznych jezdni a) al. Bzów odc. ul. Żurawicka – ul. K. Kordian w Warszawie b) ul. Zagłoby odc. ul. M. Keniga – ul. Orląt Lwowskich w Warszawie II. Remont nawierzchni jezdni ul. Markerta w Warszawie – ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego z odzysku. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-07-10 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.28.2020.URY
aktualizacja: 2020-07-09 14:11:06
2020-07-24
Remont sal zajęć w budynku Zespołu Szkół nr 42 przy ulicy Dzieci Warszawy 42 w Warszawie(Technikum nr 8: sala nr 127, LVI Liceum Ogólnokształcące: sale nr 315, 315A)
Opublikowano: 2020-07-09 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.27.2020.JSA
aktualizacja: 2020-07-09 10:03:57
2020-07-23
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.12.2020 r. do 30.04.2021 r. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-07-09 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-WZP.271.24.2020.JPA
aktualizacja: 2020-07-06 10:26:40
2020-07-21
Kompleksowa organizacja plenerowo-rekreacyjnej imprezy kulturalnej „I Zlot Zabytkowych Traktorów Ursus 2020” w ramach projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020 (projekt w załączeniu) w dniu 20 września 2020 r. w Dzielnicy Ursus w godz. 10:00 – 19:00. Teren imprezy objęty ulicami: Gierdziejewskiego – Warszawska.
Opublikowano: 2020-06-30 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.25.2020.URY
aktualizacja: 2020-07-03 11:45:53
2020-07-20
Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Zagłoby w Warszawie
Opublikowano: 2020-07-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.17.2020.JSA
aktualizacja: 2020-05-29 09:36:48
2020-07-06
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 4: „Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie parków i zieleńców w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2021 do dnia 30.04.2022 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-05-29 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.23.2020.IMA
aktualizacja: 2020-07-01 11:19:55
2020-07-01
Budowa kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz przebudowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Regulskiej 44. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej.
Opublikowano: 2020-06-15 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!