Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP-271.9.2020.URY
aktualizacja: 2020-03-16 09:40:12
2020-04-17
Utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków komunalnych pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-03-16 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.11.2020.IMA
aktualizacja: 2020-03-13 09:49:31
2020-04-15
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Zadanie 3. „Opróżnianie koszy ulicznych wraz z letnim oczyszczaniem dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus m.st. Warszawy w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-03-13 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.12.2020.IMA
aktualizacja: 2020-03-16 09:28:16
2020-03-31
Remont łazienek szt. 11 wraz z wymianą instalacji kanalizacji ściekowej i zimnej wody oraz instalacji oświetleniowej w starej części budynku Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 w Warszawie.
Opublikowano: 2020-03-16 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP-271.6.2020.URY
aktualizacja: 2020-02-14 13:34:53
2020-03-19
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: Utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2021 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-02-14 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.2.2020.IMA
aktualizacja: 2020-02-03 09:36:37
2020-03-05
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 2. Pielęgnacja, utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie EKOparku w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r. POSTĘPOWANIE PROWADZONE ELEKTRONICZNIE. Link do strony: https://umw.ezamawiajacy.pl
Opublikowano: 2020-02-03 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.10.2020.IMA
rozstrzygnięty dnia: 2020-04-01
 
Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu "Interaktywnie zintegrowani" w podziale na zadania. Zadanie 2. Zakup robotów do programowania z tabletami. a) zakup robotów do programowania 144 sztuki; b) zakup tabletów do programowania 60 sztuk.
Opublikowano: 2020-02-21 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.8.2020.IMA
rozstrzygnięty dnia: 2020-04-07
 
Zakup wyposażenia do szkolnych pracowni w zestawy tablic multimedialnych, roboty, tablety i laptopy wraz z oprogramowaniem w ramach projektu „interaktywnie zintegrowani” w podziale na zadania: Zadanie nr 3. Zakup laptopów do zajęć z programowania.
Opublikowano: 2020-02-17 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-ZZP.271.7.2020.URY
rozstrzygnięty dnia: 2020-03-09
 
Remont placu zabaw przy Przedszkolu nr 112 przy ul. B. Wapowskiego 3 w Warszawie - I etap
Opublikowano: 2020-02-04 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!