Platforma zakupowa
Zamówienia o wartości równej lub wyższej od kwoty 130 000 zł dostępne są na platformie zakupowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Plan Postępowań
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.18.2021.JSA
aktualizacja: 2021-07-09 09:18:45
2021-08-11
Dostawa energii cieplnej do budynku Urzędu Dzielnicy Ursus oraz nieruchomości stanowiących zasób komunalny Dzielnicy Ursus w okresie 01.11.2021 r.-31.10.2024 r. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-07-09 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.16.2021.JSA
aktualizacja: 2021-07-05 10:02:19
2021-08-05
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Zadanie 2: Opróżnianie koszy ulicznych wraz z letnim oczyszczaniem dróg w okresie od 01.01.2022-31.12.2022 r
Opublikowano: 2021-07-05 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Tryb podstawowy nr : UD-XI-WZP.271.21.2021.JSA
aktualizacja: 2021-07-14 09:34:34
2021-08-04
Budowa systemu monitoringu wizyjnego terenu rekreacyjno – sportowego „Hasanka” oraz kompleksu boisk sportowych wraz z parkingiem na terenie Warszawskiego Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Postępowanie prowadzone jest na platformie zamawiającego pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-07-14 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Tryb podstawowy nr : UD-XI-WZP.271.22.2021.JSA
aktualizacja: 2021-07-16 09:30:12
2021-08-03
„Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Dzielnicę Ursus w okresie od 01.12.2021 do 30.04.2022 r.”
Opublikowano: 2021-07-16 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Tryb podstawowy nr : UD-XI-WZP.271.20.2021.IMA
aktualizacja: 2021-07-12 10:04:46
2021-07-29
Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy budynku żłobka przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie. Postępowanie prowadzone jest na platformie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-07-12 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.13.2021.IMA
aktualizacja: 2021-06-22 09:32:21
2021-07-26
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 1: utrzymanie terenów zieleni osiedlowej w okresie od 1.1.2022 do 31.12.2022 r. Postępowanie prowadzone jest na platformie https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-06-22 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Tryb podstawowy nr : UD-XI-WZP.271.19.2021.URY
unieważniony dnia: 2021-07-22
 
Utrzymanie czystości i porządku wewnątrz budynków komunalnych pozostających w zarządzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022r. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie oraz będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-07-12 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
Tryb podstawowy nr : UD-XI-WZP.271.17.2021.IMA
aktualizacja: 2021-07-01 13:42:27
2021-07-19
Przebudowa pasażu Zagłoby. Zagospodarowanie terenu pasażu przy ul. Zagłoby w Warszawie – obszar A i obszar B. Postępowanie prowadzone jest na platformie https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2021-07-01 / Wprowadził : UD-XI-WZPwięcej
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!