Plan Postępowań
Plan postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2020 roku - do pobrania

  • korekta nr 1 do Planu postępowań o udzielenie zamówień powyżej 30000 EURO - do pobrania
Przetargi w Dzielnicy Ursus
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.44.2020.URY
aktualizacja: 2020-11-18 11:38:16
2020-12-03
Budowa budynku żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu oraz przebudową fragmentu chodnika przy ul. H. Pobożnego w Warszawie 2 etap – realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa żłobka przy ul.Henryka Pobożnego
Opublikowano: 2020-11-18 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.45.2020.JSA
aktualizacja: 2020-11-18 10:33:47
2020-11-27
Dostawa energii cieplnej w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. do budynku przy ul. Zagłoby 17. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej. Adres platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2020-11-18 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.38.2020.JPA
aktualizacja: 2020-10-19 09:54:34
2020-11-23
Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy Domu Kultury przy ul.Gierdziejewskiego w Warszawie wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, oraz obsługą komunikacyjną obiekt Postępowanie prowadzone za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl .
Opublikowano: 2020-10-02 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.43.2020.URY
aktualizacja: 2020-11-05 13:46:50
2020-11-16
Świadczenie usług w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek oświatowych na trasie dom- szkoła – dom w okresie 4 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku w dni nauki szkolnej.
Opublikowano: 2020-11-05 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi nr : UD-XI-WZP.271.42.2020.IMA
rozstrzygnięty dnia: 2020-11-16
 
Prowadzenie zajęć wspomagających rozwój ucznia o charakterze terapeutycznym w podziale na zadania. Zadanie 5 Świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu treningów interpersonalnych w formie warsztatów grupowych kształtujących 5 umiejętności uniwersalnych w placówkach szkolnych na terenie Dzielnicy Ursus w ramach projektu ,,Interaktywnie zintegrowani" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. W przedmiotowym postępowaniu wykonawca składając ofertę może skorzystać z platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową zamawiającego lub może złożyć ofertę w formie pisemnej. adres platformy: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Opublikowano: 2020-11-02 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Zamówienie z wolnej ręki nr : UD-XI-WZP.271.40.2020.IMA
aktualizacja: 2020-10-20 10:13:22
2020-10-26
Dystrybucja energii elektrycznej do zasobu komunalnego Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, budynku Urzędu oraz muszli koncertowej w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022r.
Opublikowano: 2020-10-20 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
Przetarg nieograniczony nr : UD-XI-WZP.271.37.2020.URY
aktualizacja: 2020-09-28 11:31:37
2020-10-13
Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Dzielnicy Ursus w podziale na zadania: Zadanie nr 2 utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach gminnych i wewnetrznych.
Opublikowano: 2020-09-28 / Wprowadził : UD-XI-ZZPwięcej
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!