Fundusze Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Dzielnicy Ursus m.st Warszawy

Wartość całkowita projektu: 7721898 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 1232180 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet: IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energet
Działanie: 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Okres realizacji: 1 stycznia 2007 r. - 31 grudnia 2008 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd m.st. Warszawy / Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: Szkoła Podstawowa nr 4

Opis projektu:
Decyzję o przeprowadzeniu termomodernizacji i jej zakresie Zarząd Dzielnicy podjął na podstawie przeprowadzonej analizy efektywności ekonomicznej (audyt energetyczny) oraz potrzeb uczniów i nauczycieli, oraz pozostałych mieszkańców dzielnicy korzystających z budynku. Zaplanowana termomodernizacja budynku SP 4 w Dzielnicy przyczyni się do rozwiązania wskazanego wyżej problemu oraz do osiągnięcia głównego celu projektu , jakim jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku poprzez ochronę powietrza. W wyniku realizacji projektu dzielnica Ursus bezpośrednio obniży koszty utrzymania w/w placówki oświatowej.
Budynki Szkoły Podstawowej nr 4 znajdują się w dobrym stanie technicznym, wymagającym termomodernizacji, także aspekt stanu estetycznego elewacji pozostawiał wiele do życzenia, wymagała odnowienia. Prace termomodernizacyjne budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie-Ursus przy ul. Walerego Sławka 9 zostały wykonane na podstawie wspomnianego audytu energetycznego oraz opracowanej przez projektantów kolorystyki obiektu. Zakres termomodernizacji objął:
 • Ocieplenie stropodachu wentylowanego nad budynkiem szkoły
 • Ocieplenie stropodachu nad łącznikiem
 • Ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynków szkoły
Szczegółowe cele przeprowadzenia termomodernizacji miały na celu doprowadzenie do:
 • oszczędności zużycia energii i zmniejszenie kosztów ogrzewania o ok. 25%
 • spełnienia standardów ochrony cieplnej,
 • przywrócenia obiektom właściwych standardów funkcjonalnych i energetycznych
 • zapewnienia użytkownikom właściwego komfortu cieplnego poprzez przywrócenie obiektom standardów energetycznych,
 • poprawy stanu technicznego obiektów,
 • wdrożenia systemu monitorowania i nadzoru zużycia energii w gminnych budynkach użyteczności publicznej
Zgodnie z projektem zostały wykonane:
 • wymiana starej stolarki okiennej (4 okna w łączniku) oraz drzwiowej (drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne prowadzące do sali gimnastycznej, drzwi boczne pojedyncze do budynku szkoły)
 • wymiana balustrad zewnętrznych
 • wymiana posadzek na schodach zewnętrznych
 • remont pokrycia dachu budynku szkoły i łącznika wraz z ociepleniem
 • wymiana i montaż obróbek blacharskich, rynien, rur
 • skucie gzymsów zewnętrznych na budynku szkoły
 • docieplenie ścian styropianem gr. 10cm (sala gimnastyczna i łącznik) i 13cm (budynek szkoły)
 • Stropodach wentylowany nad budynkiem szkoły – docieplenie granulatem z wełny mineralnej gr. 15cm, metodą wdmuchiwania
 • Stropodach nad łącznikiem docieplenie styropianem 15cm laminowanym papą oraz inne elementy drobne.


Opublikowano: 17 maja 2017 16:03

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!