Fundusze Europejskie
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „TIK? Tak!”

Wartość całkowita projektu: 561000 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 448799.94 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Priorytet: X Edukacja dla rozwoju
Działanie: 10.1.1
Okres realizacji: 1 września 2016 r. - 30 czerwca 2018 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 170 uczniów (90 dziewcząt, 80 chłopców) i 27 nauczycieli Gimnazjum nr 130, Gimnazjum 131, Gimnazjum 132 w dzielnicy Ursus.

Opis projektu:


Projekt „TIK- tak” ma na celu podniesienie kompetencji kluczowych u min. 153 uczniów (81dz, 72ch) poprzez wprowadzenie nowych metod nauczania z zastosowaniem TIK oraz podniesienie kompetencji zawodowych u min. 25 nauczycieli (24k, 1m) w Gimnazjum nr 130, Gimnazjum 131, Gimnazjum 132 w dzielnicy Ursus.

W obszarze projektu są szkolenie dla nauczycieli dotyczące włączania narzędzi TIK w proces edukacji w tym realizacji projektów międzynarodowych, szkolenie „Webquest metodą edukacyjną w szkole” oraz kursy programowania. Głównym zadaniem w projekcie jest wprowadzenie na stałe do edukacji ucznia pracy metodą WebQuest. Ten sposób pracy metodą projektową niestosowany dotąd w ursuskich szkołach wykorzystuje zainteresowanie uczniów komputerem i Internetem. Nauczanie metodą Webquest to nowoczesna metoda pracy dydaktycznej, która wykorzystuje możliwości technologii informacyjnej. Jej zasadniczym celem jest nauczanie poszukiwania informacji oraz ich selekcjonowania, opracowywania, ocenia ich przydatności. Metoda ta aktywizuje ucznia, zmusza do samodzielnej pracy. Może być wykorzystywana w nauczaniu dowolnego przedmiotu na każdym etapie edukacji. Ponadto jest to praca zespołowa, wymagająca współpracy oraz świetne narzędzie integrujące uczniów zdolnych, mniej zdolnych a także tych z problemami edukacyjnymi. Projekt oferuję także realizację dodatkowych zajęć motywacyjno-wyrównawczych z wykorzystaniem narzędzi TIK dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych i zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami. Do realizacji zajęć z zastosowaniem narzędzi TIK zakupione zostaną: tablety, tablice multimedialne, projektory, kamery i aparaty cyfrowe.
W projekcie planujemy także warsztaty i spektakle językowe oraz warsztaty/laboratoria z przedmiotów przyrodniczych w tym dla uczniów zdolnych koła naukowe na uczelniach wyższych.
Beneficjentami są głównie uczniowie klas pierwszych zarekomendowanych przez dyrekcję szkół do wdrożenia i sprawdzenia nowych alternatywnych metod nauczania oraz uczniowie z pozostałych klas wymagający specjalnego wsparcia edukacyjnego.

Informacje dodatkowe:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „TIK? Tak!”

Baza scenariuszy do pracy metodą edukacyjną webquest stworzona przez nauczycieli szkół gimnazjalnych z dzielnicy Ursus w ramach realizowanego projektu „TIK? Tak!”:
https://pracaodgimnazjum.blogspot.com/
https://pamiecjakowartosc.blogspot.com.es/p/wprowadzenie_22.html?m=1
https://pokazemocji.blogspot.com/
http://renikoc.blogspot.com/
https://fizykagestoscsubstancji.blogspot.com/
https://katsko84.blogspot.com/
http://iwo78.blogspot.com/
http://jakatobryla.blogspot.com/


Opublikowano: 28 maja 2018 08:56

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!