Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Stawiaj na praktykę, staraj się o staż

Wartość całkowita projektu: 373952 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 317859.2 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego
Okres realizacji: 1 sierpnia 2014 r. - 31 sierpnia 2015 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: 50 uczniów z klas obsługi turystycznej i klas informatycznych w Technikum nr 8 przy Zespole Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus oraz 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych

Opis projektu:
Projekt "Stawiaj na praktykę, staraj się o staż" to program rozwojowy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, ukierunkowany na zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia. Ma on na celu poprawę oferty edukacyjnej Technikum nr 8 oraz uzupełnienie jej o elementy wiedzy praktycznej - staże i kursy kwalifikacyjne, które oprócz nabywania doświadczenia zawodowego umożliwią uczniom nawiązanie kontaktów zawodowych z pracodawcami w trakcie nauki. Projekt zakłada także poprawę warunków nauczania poprzez wyposażenie pracowni informatycznej. Ważnym celem projektu będzie też podniesienie świadomości własnych predyspozycji zawodowych oraz posługiwania się branżowym językiem obcym.
Programem rozwojowym zostanie objętych także 4 nauczyciele przedmiotów zawodowych informatycznych i turystycznych, którzy wezmą udział w kursach aktualizujących fachową wiedzę i kompetencje zawodowe.
Istotną grupą beneficjantów projektu będą również przedsiębiorcy przyjmujący uczniów na staż. Projekt zapewni im kontakt z przygotowanymi stażystami oraz środki niezbędne do przystosowania miejsca pracy i wynagrodzenie dla opiekuna stażu.

Informacje dodatkowe:
Realizowane w ramach projektu działania:
 • zajęcia z języków obcych: z j. angielskiego i j. hiszpańskiego,
 • warsztaty z doradztwa zawodowego,
 • kurs programowania z grafiką komputerową,
 • kurs skutecznej komunikacji w branży turystycznej,
 • kurs animatora czasu wolnego w turystyce,
 • kurs programowania dla nauczycieli informatyki.
Wyposażenie pracowni informatycznej:
 • 12 zestawów komputerowych z oprogramowaniem do grafiki komputerowej,
 • tablica multimedialna,
 • aparat fotograficzny lustrzanka,
 • kamera cyfrowa,
 • 2 plotery do druku wielkoformatowego.


Opublikowano: 31 lipca 2014 13:29

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!