string(8) "galerie/"
Fundusze Europejskie
Kapitał LudzkiEuropejski Fundusz Społeczny

Wychowawca 45+ XXI wieku

Wartość całkowita projektu: 430480 zł
Wartość dofinansowania z funduszy UE: 430480 zł
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty
Okres realizacji: 1 marca 2011 r. - 31 marca 2012 r.
Jednostka realizująca projekt: Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Beneficjent: nauczyciele 45+ z warszawskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Opis projektu:
W ramach projektu nauczyciele z różnych dzielnic Warszawy mogli nieodpłatnie uczestniczyć w Podyplomowych Studiach Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych dla nauczycieli w wieku 45+. Studia prowadzone były przez Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczyło w nich 54 nauczycieli z czego do końca projektu wytrwało 46 osób. W ramach programu studiów odbyło się ponad 200 godzin dydaktycznych zajęć z zakresu: psychologii, prawa w pracy nauczyciela, praktycznych aspektów polityki oświatowej, analizy programów wychowawczych, treningów wychowawczych, treningów praktycznego rozwiązywania konfliktów, kultury różnych placówek edukacyjnych i resocjalizacyjnych, profilaktyki uzależnień.
Seminaria i zajęcia warsztatowe prowadzone były przez:
  • specjalistów w zakresie rozwiązywania konfliktów, prowadzenia negocjacji oraz mediacji w edukacji,
  • prawników, specjalizujących się w metodach rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych,
  • psychologów, pedagogów dostarczających szkołom narzędzi do diagnozy procesu wychowania oraz wspierających je w tworzeniu programów wychowawczych,
  • specjalistów w zakresie kultury dziecięcej i młodzieżowej,
  • autorów programów, których celem jest diagnoza i przeciwdziałanie agresji, a w szczególności autorów dobrych praktyk angażujących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalne w działania na rzecz profilaktyki agresji,
  • autorów dobrych praktyk angażujących uczniów, rodziców, nauczycieli oraz środowiska lokalne w działania na rzecz demokratyzacji szkoły.
Dodatkowo poza udziałem w Podyplomowych Studiach Doskonalenia Umiejętności Wychowawczych, nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy zawodowej, uczestnicząc w szkoleniu „Komputer w pracy nauczyciela”. Szkolenie prowadził Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. W ramach 36 godzinnego programu zajęć zostały zrealizowane treści dotyczące: wykorzystania pakietu Microsoft Office, elementów grafiki komputerowej oraz e-learningu w pracy nauczyciela. W szkoleniu uczestniczyło 15 nauczycieli, 14 z nich ukończyło szkolenie otrzymując zaświadczenia. W dniach 4 i 5 luty 2012 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt, którą uwieńczyliśmy kilkumiesięczne działania projektowe mające na celu podniesienie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz ich motywację do pracy z uczniami. Konferencję w dniu 4 luty rozpoczął Burmistrz Dzielnicy Ursus - Wiesław Krzemień witając zaproszonych gości i uczestników projektu. Wykład wprowadzający pt. „Problemy wychowawcze z punktu widzenia dyrektora szkoły” poprowadził znany felietonista "Wprost" i "Dziennika Gazety Prawnej", dyrektor I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego „Bednarska” – Jan Wróbel. Kolejnym i najważniejszym etapem konferencji były prezentacje prac studentów – uczestników projektu Wychowawca 45+ XXI wieku. Nauczyciele przez dwa dni przedstawiali główne problemy wychowawcze oraz wypracowane przez nich w trakcie studiów programy i projekty wychowawcze jako sposoby do niwelowania istniejących problemów. Najlepsze merytorycznie prace zostały opracowane i zredagowane przy współpracy z Panią Prof. dr hab. Elżbietą Putkiewicz i dr Moniką Jakubowską z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie wydane w formie książkowej jako „dobre praktyki” dla nauczycieli w warszawskich szkołach.

Informacje dodatkowe:
Publikacja "Wychowanie przez działanie"

Galeria:


Opublikowano: 14 maja 2013 12:46

Projekty realizowane:
Projekty zrealizowane:
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!