Aktualności
Spotkanie wigilijne w Domu Kultury „Portiernia”
23 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

Dość nietypowo, bo w słoneczne i ciepłe południe, 19 grudnia, pracownicy Ośrodka Kultury „Arsus”, Domu Kultury „Miś”, Domu Kultury „Kolorowa” wspólnie spotkali się licznie przy wigilijnym stole w nowo utworzonej w tym roku filii: Domu Kultury „Portiernia”.

Spotkanie wigilijne uroczyście otworzyli przywitaniem gości i wszystkich pracowników Bogusław Łopuszyński – dyrektor Ośrodka Kultury „Arsus” – oraz Bożena Kuśmierek – Kierownik Domu Kultury „Portiernia”. Wśród przybyłych byli m. in. Burmistrzowie Bogdan Olesiński wraz z zastępcą Kazimierzem Sternikiem, Katarzyna Świtalska (Naczelnik Wydziału Kultury Dzielnicy Ursus), Agnieszka Proszowska (Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus) wraz z zastępcą Lidią Romanowską, Elżbieta Zdanowska-Cozac (Kierownik Domu Kultury „Kolorowa”), słynny fotograf- legenda Ursusa Ireneusz Barski oraz Lucyna Wasilewska (Prezes Towarzystwa Uniwersytetu III Wieku).

W klimat nadchodzącego Bożego Narodzenia wprowadziła obecnych grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 381. Zaśpiewali kolędy i pastorałki, a w tle skrzyła się piękna i pierwszy raz pokazywana dekoracja: wysokie na ponad półtora metra kamieniczki, tworzone przez blisko miesiąc własnoręcznie i według pomysłu Renaty Przybysz - plastyka Domu Kultury „Portiernia”. Jednym przypominały angielski klimat zasypanych śniegiem uliczek, innym – hanzeatycki wręcz styl Gdańska albo krajów skandynawskich. Przy zgaszonym świetle mrok rozświetlały liczne świece porozstawiane po świątecznie udekorowanych stolikach i ręcznie zbudowanym kominku, otulonym świeżym igliwiem. Klimat dopełnił sztuczny śnieg okrywający dachy kamienic oraz świąteczne lampki i choinka.

Głos zabrali burmistrzowie. Bogdan Olesiński złożył życzenia na nadchodzące Święta. - Co prawda, bardzo słoneczne i ciepłe, (…) ale chciałbym, aby te Święta były dla Państwa dostatnie, spokojne, radosne, pełne uśmiechu i spotkań z najbliższymi oraz przepełnione miłością, podobnie, jak i cały przyszły rok. Wszystkiego dobrego! – powiedział. Zastępca Burmistrza Kazimierz Sternik dodał: - Życie bez kultury byłoby ubogie. Mam nadzieję, że do siego roku dla kultury. Mimo tego, że budżet m.st. Warszawy nie jest za obfity, nie jest również zły. W związku z tym przedsięwzięcia i cele, jakie będzie chciała realizować szeroko rozumiana kultura, będą z powodzeniem wykonane. Życzę Wam tego pod warunkiem, że odpoczniecie w święta i z pełną energią przystąpicie do Nowego Roku. Proszę, zanieście również życzenia do swoich domów – powiedział. Bożena Kuśmierek zaprosiła gości na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w Domu Kultury „Portiernia” już 17 stycznia o godz. 18:00.

Gospodarze spotkania rozdali wszystkim opłatki, Przyszedł moment życzeń oraz konsumpcji pysznych wigilijnych potraw. Oby wszystkie dobre przedświąteczne wróżby spełniły się w nadchodzącym 2020 roku. Tego wszystkim życzą Pracownicy kultury.

Wesołych Świąt!

Zapraszamy do galerii - Spotkanie wigilijne w Domu Kultury „Portiernia”

Wodociągi Warszawskie – na co dzień i od święta
19 grudnia 2019 czwartek

Urząd Dzielnicy Ursus będzie nieczynny 24 grudnia
2 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem wydanym przez Prezydenta m.st. Warszawy wtorek 24 grudnia jest dniem wolnym.

Dzień 24 grudnia 2019 r. został wyznaczony jako wolny od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy za ekwiwalentne odpracowanie na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t. z późn. zm.).

W tym dniu, w godzinach 8.00-14.00, pełniony będzie dyżur w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy przy ul. Andersa 5 (stacja metra Ratusz Arsenał, obok kina Muranów). Załatwić tam będzie można wyłącznie sprawy związane z rejestracją zgonów. Pozostałe siedziby USC m.st. Warszawy 24 grudnia będą nieczynne. Przypominamy też, że przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, działa Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zgodnie z zarządzeniem nr 1691/2019 Prezydenta m.st. Warszawy urzędy będą czynne w sobotę – 7 grudnia.

Kradzież choinki w Parku Czechowickim
20 grudnia 2019 piątek
grafika

Z przykrością informujemy, że gospodarz wielu dzielnicowych wydarzeń , miejsce odpoczynku i spacerów, a przede wszystkim teren zieleni - Park Czechowicki - został okradziony z choinki.

W ten przedświąteczny czas pełen zabiegania, kupowania prezentów, dopinania wszystkiego na ostatni guzik nie zapominajmy po co są te święta. Każdy z nas chce aby wypadły one jak najpiękniej. Istnieje jednak wiele lepszych sposobów by to osiągnąć niż kradzież choinki, m.in. uśmiechem, życzliwością, spotkaniem z bliskimi i przyzwoitością. Pamiętajmy o tym.

Spektakl plenerowy „Kolaż Bożonarodzeniowy”
13 grudnia 2019 piątek
grafika

W ramach przygotowań do świąt w naszej dzielnicy odbędzie się niecodzienne wydarzenie artystyczne. Na terenie Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 21 grudnia o godzinie 19:00 rozpocznie się spektakl zatytułowany „Kolaż Bożonarodzeniowy”.

Widowisko odwołuje się do tradycji inscenizowania faktów związanych z Bożym Narodzeniem czerpiąc inspiracje m.in. z ludowych jasełek. Niezwykły charakter spektaklu artyści uzyskują poprzez korzystanie z różnych form sztuki. Historia opowiadana jest językiem teatru lalek, tańcem, śpiewem i sztuką ognia.

Zapraszają Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Parafia Matki Bożej Fatimskiej.

: Świąteczna iluminacja ozdobiła dzielnicę
9 grudnia 2019 poniedziałek
grafika

Zapaleniem symbolicznej pierwszej świeczki na choice przed budynkiem urzędu Zarząd Dzielnicy zainaugurował włączenie świątecznej iluminacji na terenie Ursusa. Wydarzeniu towarzyszył występ chóru „Vocale”. Zespół wykonał znane i lubiane piosenki świąteczne.

Tradycyjnie w naszej dzielnicy obchodziliśmy „Zapalenie pierwszej świeczki na choince”. Uroczystość rozpoczęła się koncertem zespołu wokalnego złożonego z pracowników urzędu. Zgromadzona publiczność nagradzała wykonawców gromkimi brawami i włączała się do wspólnego śpiewu. Po występie Burmistrz dzielnicy Bogdan Olesiński razem z zastępcami – Wiesławem Krzemieniem i Kazimierzem Sternikiem złożyli przybyłym gościom świąteczne życzenia. W imieniu Rady Dzielnicy na zbliżający się okres świąt życzenia przekazały wiceprzewodnicząca rady Maria Miszkiewicz oraz radna Wanda Kopcińska. Na koniec głos zabrała harcmistrzyni Hanna Murawska – kierownik Filii Muzeum Harcerstwa Ursus-Włochy. Po przemówieniach burmistrzowie zapalili, a następnie zawiesili świeczkę na jednej z choinek rosnących przed urzędem. W tym momencie w całej dzielnicy rozbłysły świąteczne dekoracje świetlne. W wydarzeniu wzięli udział dyrektorzy placówek oświatowych i Biblioteki Publicznej, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 z opiekunami oraz mieszkańcy. Po zakończeniu uroczystości uczestnicy przeszli do Ośrodka Kultury „Arsus” gdzie otwarto wystawę prac plastycznych zatytułowaną „Ciepło i piękno Bożego Narodzenia w tym stroiku mieszka”. Organizatorem wystawy była Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO. Po obejrzeniu ekspozycji w sali widowiskowej przy ul. Traktorzystów 14 odbył się koncert z cyklu „Mali Maleńkiemu”. Repertuar kolędowy zaprezentowały zespoły muzyczne z Ursusa oraz zespół wokalny z Otrębus, któremu akompaniowała orkiestra „La Notte” z ZSM II stopnia w Suwałkach.

Zapraszamy do galerii - Świąteczna iluminacja ozdobiła dzielnicę

Grunt na własność – 98 % bonifikaty
19 czerwca 2019 środa
grafika

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe uległo przekształceniu z mocy ustawy w prawo własności tych gruntów. Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi.
Przekształceniem zostały objęte nieruchomości zabudowane budynkami gospodarczymi, garażami lub innymi obiektami czy urządzeniami budowlanymi, które umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.
Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu.
Ograniczenia: przekształceniu nie podlegają nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
OPŁATA ZA PRZEKSZTAŁCENIE:
• Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
• Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
JEDNORAZOWA OPŁATA I BONIFIKATA OD OPŁATY ZA PRZEKSZTAŁCENIE
Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu jej spłaty. Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu na piśmie zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty i udzielenia bonifikaty. Druk wniosku do pobrania na stronie internetowej warszawa19115.pl lub w Urzędzie Dzielnicy Ursus w Wydziale Obsługi Mieszkańców, stanowisko nr 3.

Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.

Wnioski o wydanie zaświadczeń/udzielenie bonifikaty rozpatrywane są sukcesywnie.

Pracownicy Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Ursus dokładają wszelkich starań, aby do końca 2019 r. wydać zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla wszystkich nieruchomości, które spełniają warunki przekształcenia. Jednak gdyby okazało się, że Urząd nie zdąży wydać zaświadczeń to bonifikata nie przepada, ponieważ zgodnie z ustawą w przypadku zaświadczeń doręczonych po 30 listopada 2019 r. wniosek dotyczący zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej i udzielenia bonifikaty należy złożyć w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania zaświadczenia. Wówczas przysługiwać będzie bonifikata od opłaty w takiej samej wysokości, pod warunkiem wniesienia opłaty jednorazowej, uwzględniającej tą bonifikatę w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania pisma informującego o udzieleniu bonifikaty.

W Urzędzie Dzielnicy Ursus sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, między innymi przyjmowanie wniosków o udzielanie bonifikaty realizowane są w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursus, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w Wydziale Obsługi Mieszkańców
stanowisko nr 3 parter (po lewej stronie od wejścia głównego do budynku)
w poniedziałki w godz. 8.00–18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00.
Przed podejściem do stanowiska, w automacie biletowym należy pobrać numerek „B”


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!