Aktualności
III edycja Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy
1 września 2017 piątek
grafika

Szanowni Państwo,

Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy jest przyznawana za realizacje architektoniczne wyróżniające się wysokimi walorami funkcjonalnymi i estetycznymi.

To konkurs promujący najlepszą stołeczną architekturę. Nagradzamy i wyróżniamy twórców, których dzieła wyznaczają standardy, współtworzą przyjazną przestrzeń i prezentują europejski poziom projektowania - charakteryzujący się nie tylko estetyką, ale przede wszystkim dążeniem do poprawy jakości życia w mieście i wykorzystaniem nowatorskich, zrównoważonych rozwiązań.

1 września br. rozpoczęła się kolejna, III edycja Nagrody i wraz z Oddziałem Warszawskim Stowarzyszenia Architektów Polskich, partnerem merytorycznym tego wydarzenia, serdecznie zapraszam Państwa do zgłaszania swoich kandydatur. Zgłoszenia, za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.um.warszawa.pl/nagrodaarchitektoniczna-zgloszenia , można przesyłać do 18 września br.

W dalszym etapie jury dokona nominacji w każdej kategorii, a w połowie października odbędzie się internetowe głosowanie na Nagrodę Publiczności. Następnie jury wybierze laureatów i przyzna nagrodę specjalną Grand Prix. Laureatów Nagrody poznacie Państwo 9 listopada b.r. podczas uroczystej gali.

Hanna Gronkiewicz-Waltz
Prezydent m.st. Warszawy

Startuje dzielnicowy Zespół ds. Budżetu Partycypacyjnego BP2019
24 października 2017 wtorek
grafika

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Budżetu Partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus BP2019 odbędzie się w czwartek 26 października 2017 r. o godz. 18:00 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus w sali nr 100 (I. p.). Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
Zespół zostanie formalnie powołany uchwałą Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w środę 25 października. Posiedzenie będzie prowadzone przez przedstawiciela Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. W pierwszej części spotkanie przyjmie formę zajęć warsztatowych. Zakres tematyczny warsztatów:
· zapoznanie się członków zespołu,
· współpraca w grupie,
· idea, misja i cele budżetu partycypacyjnego,
· regulamin i zasady budżetu partycypacyjnego na 2019 rok, w tym zmiany w stosunku do poprzedniej edycji,
· zadania zespołu ds. budżetu partycypacyjnego.
W drugiej części spotkania Zespół dokona wyboru przewodniczącego Zespołu i sekretarza Zespołu oraz uzgodni realizację zadań Zespołu i porządek obrad drugiego posiedzenia, które odbędzie się w okresie do 16 listopada br.
Jednocześnie informujemy, że w wyniku spotkania ws. naboru do Zespołu, które odbyło się 17 października br., w składzie Zespołu jest pięcioro mieszkańców naszej dzielnicy.
Natomiast nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Zespołu nastąpi podczas dodatkowego otwartego spotkania, które odbędzie się prawdopodobnie 6 listopada br. (termin i miejsce ogłosimy w przyszłym tygodniu).
Aktualny, proponowany w projekcie uchwały Zarządu Dzielnicy Ursus, skład dzielnicowego Zespołu przedstawia się następująco: p. Wojciech Golicz – mieszkaniec Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Feliks Gregorowicz – mieszkaniec Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Małgorzata Kulma – mieszkanka Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Agata Rogalska-Piechota – mieszkanka Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Zbigniew Żak – mieszkaniec Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Aneta Wachnicka – radna Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Platforma Obywatelska; p. Tomasz Dąbrowski – radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Stowarzyszenie Obywatelskie w Ursusie; p. Ryszard Rogal – radny Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Prawo i Sprawiedliwość; p. Paweł Smereczyński – przedstawiciel Rady Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Mateusz Onyszczuk – przedstawiciel Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Magdalena Czapska-Szymul – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Dorota Dolina – pracownik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Aleksandra Magierecka – pracownik Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Norbert Pyza – pracownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy; p. Jerzy Lipka-Wołowski – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Więcej info: http://www.twojbudzet.um.warszawa.pl/aktualnosci/wydarzenia/zasady-v-edycji-bud-etu-partycypacyjnego

Dzień Pamięci Ofiar Pragi
2 listopada 2017 czwartek
grafika

W związku z przypadającą 223. rocznicą Rzezi Pragi, Urząd Dzielnicy Praga Północ zaprasza mieszkańców Warszawy na uroczyste obchody, które odbędą się 4 listopada (sobota) w Katedrze św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika przy ul. Floriańskiej 3.
W programie obchodów:
- godz. 18:00 – msza święta
- godz. 18:45 – koncert patriotyczny
- godz. 19.30 – przemarsz i złożenie wieńców pod krzyżem poświęconym Ofiarom

Przypadający 4 listopada, „Dzień Ofiar Rzezi Pragi” został ustanowiony decyzją Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 września 2013 (uchwała nr XVI/248/2003).

fot. http://www.warsawtour.pl

Eko Park w Ursusie – realizacja II etapu projektu
30 października 2017 poniedziałek
grafika

W dniu 30.10.2017r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kolejnego etapu projektu utworzenie Eko Parku przy ul. Gierdziejewskiego w Warszawie.
Projekt zagospodarowania II etapu Eko Parku obejmie teren wzdłuż ul. Gierdziejewskiego, pomiędzy ul. Czerwona Droga oraz ul. Warszawską i ma być gotowy w ciągu 8 miesięcy. Umowę z wykonawcą podpisali zastępcy burmistrza – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.
W ramach umowy zostaną zaprojektowane także m.in. rozbiórki elementów betonowych zalegających na terenie, budowa sieci kanalizacyjnych, systemu gospodarowania wodą, ciągi piesze, oświetlenie energooszczędne z zastosowaniem m.in. odnawialnych źródeł energii, siłownia typu street workout, wybieg dla psów.
W parku zostaną zastosowane rozwiązania przyjazne środowisku, takie jak niecki retencyjne, zbierające wodę opadową z ulic, która po oczyszczeniu utworzy środowisko dla roślin zalewowych. Elementy małej architektury zostaną wykonane z materiałów recyklingowych, a do oświetlenia parku zostaną wykorzystane latarnie z panelami solarnymi.

Święto zmarłych - zmiany w komunikacji miejskiej
27 października 2017 piątek
grafika

W okresie poprzedzającym Święto Zmarłych Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej. Zmiany w funkcjonowaniu tramwajów, autobusów, SKM i metra, a także trasy specjalnych linii autobusowych na cmentarze dostępne są na stronie www.ztm.waw.pl Informujemy, że w dniu 1 listopada zostanie zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r.

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych
2 października 2017 poniedziałek

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników sądów powsczechnuch w weyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019.

Do pobrania:
- ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na ławników - plik do pobrania
- informacja w sprawie naboru kandydatów na ławników - plik do pobrania
- informacja na temat wymaganych zdjęć - plik do pobrania
- karta zgłpszenia kandydata na ławanika - plik do pobrania
- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika - plik do pobrania
- oświadczenia kandydata na ławnika - plik do pobrania
- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika - plik do pobrania

Linki do stron:
- www.radawarszawy.um.warszawa.pl
- www.um.warszawa.pl
- www.bip.warszawa.pl

Edukacja Finansowa
20 września 2017 -
20 października 2017
grafika

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus we współpracy z Fundacją Innowacja i Wiedza zaprasza na miesiąc Edukacji Finansowej. Przygotowana dla Państwa oferta bezpłatnych konsultacji i/lub warsztatów ma na celu zwiększenie świadomości i wiedzy w obszarze: zarządzania budżetem domowym, liczenia dochodu oraz planowanie wydatków, prostych sposobów na oszczędzanie, minimalizowania kosztów i zwiększania dochodów, wychodzenie z zadłużeń i spłaty zobowiązań, budowania świadomości w zakresie rozsądnego pożyczania. Indywidualne konsultacji będą poświęcone zgłaszanym przez Państwo konkretnym sytuacjom finansowym.
Szczegółowe informacje i zapisy uzyskacie Państwo pod nr telefonu 511862982


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!