Aktualności
Konsekracja Kościoła pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie
11 marca 2018 niedziela
grafika

W niedzielę, 11 marca 2018 roku, miała miejsce konsekracja Kościoła pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie, która zgromadziła tłumy wiernych. Jest to jedno z najważniejszych aktów liturgicznych w Kościele Katolickim, które polega na uroczystym poświęceniu świątyni. Ten akt nawiązuje do chrztu świętego, który czyni wierzących świątynią dla Ducha Świętego. Biskupem Konsekratorem był kard. Kazimierz Nycz, który poświęcił wodę, ściany kościoła, ołtarz oraz wiernych.

W tej uroczystości wzięli udział przedstawiciele Zarządu Dzielnicy: burmistrz Urszula Kierzkowska i zastępca Wiesław Krzemień oraz przedstawiciele Rady Dzielnicy - przewodniczący Dariusz Pastor, wiceprzewodniczący Paweł Dilis oraz przewodnicząca Komisji Oświaty Wanda Kopcińska.

Włodarze Dzielnicy oraz radni podpisali uroczysty Akt Konsekracji Kościoła pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, wraz z kardynałem Kazimierzem Nyczem, proboszczem Ryszardem Laskowskim oraz innymi duchownymi.

Możliwość skorzystania z przesunięcia terminu wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego
7 marca 2018 środa

W związku z tym, że w dniu 01.03.2018 r. upłynął termin składania wniosków o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2018, informujemy, że do dnia 17.03.2018 r. można jeszcze składać wniosek o ustalenie innego terminu wniesienia opłaty.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy pokoju nr 32, w którym należy składać wnioski.

Olimpiada Przedszkolaków
8 marca 2018 czwartek
grafika

7 marca w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 382 przy ulicy Konińskiej 2 odbyła V Olimpiada Sportowa Przedszkolaków. Olimpiada została przygotowana przez Przedszkole nr 413 i podobnie jak w latach ubiegłych organizacja stała na bardzo wysokim poziomie. W zawodach udział wzięło dziewięć placówek: Przedszkole nr 112, Przedszkole nr 137, Przedszkole nr 168, Przedszkole nr 194, Przedszkole nr 200, Przedszkole nr 219, Przedszkole nr 343, Przedszkole nr 413 oraz Przedszkole nr 418. Na trybunach zasiadła liczna publiczność – rodzice, dzieci, która dopingowała swoje przedszkola. Po raz kolejny już w jury zasiadali: Jacek Kurowski – dziennikarz sportowy TVP, Wojciech Zawioła – dziennikarz sportowy NC+, Daniel Piotrowicz – kierownik pływalni Albatros oraz Norbert Pyza – kierownik Zespołu Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Olimpiadę uroczyście otworzyła burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Urszula Kierzkowska wraz z zastępcą Burmistrza Kazimierzem Sternikiem. Konkurencje przyniosły wiele emocji i radości wszystkim obecnym, a w szczególności najmłodszym uczestnikom. Zwyciężyło Przedszkole nr 200, które zdobyło największą liczbę punktów.

Zapraszamy do galerii - Olimpiada Przedszkolaków

Obradowała Rada Seniorów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
5 marca 2018 poniedziałek
grafika

W Urzędzie Dzielnicy Ursus odbyło się posiedzenie Rady Seniorów Dzielnicy Ursus. Zebranie poprowadził jej przewodniczący Bolesław Staniszewski. W takcie spotkania na pytania radnych seniorów odpowiadała burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska. Dotyczyły one m.in. kwestii związanych z przycięciem drzew w pasach drogowych na terenie Dzielnicy, oświetleniem dróg będących w kompetencji Zarządu Dróg Miejskich oraz stanu muru ogradzającego dawne tereny ZM „Ursus” przy ul. Traktorzystów . Radni seniorzy wskazywali na potrzebę otwarcia kawiarni dla seniorów na osiedlu Niedźwiadek.

Zapraszamy do galerii - Obradowała Rada Seniorów

„Warszawiacy się nie boją” - kampania społeczna
21 lutego 2018 środa
grafika

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec uchodźców oraz zwiększenie wiedzy warszawiaków i warszawianek na temat uchodźctwa to główne cele kampanii „Warszawiacy się nie boją” stołecznego Ratusza. W oparciu o cztery hasła, bohaterowie - mieszkańcy Warszawy - przekonują, że nie boją się uchodźców. W kampanii biorą udział: Halina, uczestniczka Powstania Warszawskiego, dwukrotnie odznaczona Krzyżem Walecznych, dziś jednoznacznie wypowiada się „Warszawiacy się nie boją pomagać uchodźcom”, Rafał, motorniczy warszawskich tramwajów, który podczas swojej pracy pomagał zaatakowanym imigrantom, Marta i Piotr, młodzi warszawscy przedsiębiorcy pracujący na co dzień we własnej stolarni, których córeczki chodzą z dziećmi imigranckimi do przedszkola, Natan, który ucząc się w Akademii Sztuk Pięknych, na co dzień obcuje z wieloma cudzoziemcami. - Wszyscy jesteśmy ludźmi, powinniśmy sobie pomagać. Nie możemy się godzić z falą nienawiści, która jest skierowana w stronę osób, które zostały zmuszone do porzucenia swojego domu i muszą szukać szczęścia w zupełnie nowym otoczeniu. Nie możemy być tchórzami i udawać, że nie widzimy tego co się dzieje – powiedział pani Marta podczas dzisiejszej konferencji, na pytanie dlaczego zdecydowała się zostać bohaterką spotu promującego kampanię.

Wspólne powiedzenie przez bohaterów kampanii słów „Nie boję się” ma być wyrazem powszechnej odwagi i stanięciem za wartościami solidarności i humanitaryzmu. Kampania jest odpowiedzią na narastającą falę nieufności wobec cudzoziemców w Warszawie, szczególnie wobec uchodźców, przejawiająca się wzrostem aktów agresji. Założenia do kampanii zostały wypracowane z warszawskimi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pracą na rzecz uchodźców.

W ramach kampanii została uruchomiona strona internetowa, która zawiera podstawowe informacje o uchodźcach i cudzoziemcach w Warszawie, wsparciu miasta. Jej ważnym elementem jest baza kontaktowa do organizacji pozarządowych lub miejskich udzielających wsparcia uchodźcom. Na stronie znajdują się scenariusze lekcji oraz informacje, które mogą być pomocne dla nauczycieli, którzy chcą w szkołach prowadzić lekcje dotyczące wielokulturowości, uchodźctwa i migracji.

Będzie przedszkole i szkoła przy ul. Hennela
19 lutego 2018 poniedziałek
grafika

Przyspieszają przygotowania do rozpoczęcia budowy nowego kompleksu szkolnego przy ul. Hennela. Dzięki prospołecznej postawie dewelopera budującego w tym rejonie osiedle mieszkaniowe już wkrótce rozpocznie się realizacja pierwszego etapu inwestycji – budowa przedszkola. Stało się to możliwe dzięki przekazaniu przez firmę CPD S.A. na rzecz m.st. Warszawy gruntu pod budowę kompleksu.

Akt notarialny w sprawie przekazania gruntu podpisano w poniedziałek, 19 lutego br. Firmę CPD S.A. reprezentowała prezes Elżbieta Wiczkowska, Miasto reprezentowali burmistrz Urszula Kierzkowska oraz zastępcy – Wiesław Krzemień i Kazimierz Sternik.

Na działce przy ul. Hennela dzielnica wybuduje przedszkole oraz szkołę podstawową. Placówka ma odciążyć szkoły północnego Ursusa i zapewnić miejsce dla uczniów z terenu budowanego osiedla. Całość inwestycji ma zostać zakończona do 2020 roku.

„Budowa nowego kompleksu szkolnego w rejonie północnego Ursusa będzie kosztować dzielnicę ok. 40mln złotych. Ten koszt byłby znacznie większy, gdybyśmy musieli kupić grunt pod inwestycje po cenie rynkowej. Takich pieniędzy w tej chwili po prostu nie mamy, rozpoczęcie zadania byłoby niemożliwe. Odpowiedzialna postawa dewelopera, który przekazał na rzecz Miasta grunt pod budowę przedszkola i szkoły sprawia, że możemy natychmiast ruszać z inwestycją, a w niedługim czasie nasi najmłodsi mieszkańcy będą mieli do dyspozycji nowe placówki oświatowej” – powiedziała burmistrz Urszula Kierzkowska.

Zapraszamy do galerii - Będzie przedszkole i szkoła przy ul. Hennela

Przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego
13 lutego 2018 wtorek

OGŁOSZENIE
Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Ursus
pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa


ogłasza przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji marki OPEL COMBO TOUR 1.4 ESSENTIA nr rejestracyjny WK 18080, rok produkcji 2006 r. Cena wywoławcza 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), wadium 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

Przetarg przeprowadzony zostanie w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 102 w dniu 14.03.2018 r. o godzinie 10.00. Pojazd wystawiony do sprzedaży można oglądać w dniach 27.02 do 13.03.2018 r. w godzinach 10.00 do 14.00 na parkingu Urzędu Dzielnicy Ursus w Warszawie przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 13.03.2018 r., przelewem na konto CITIBANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A. nr 32 1030 1508 0000 0005 5003 0136. Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu, w przeciwnym wypadku wpłacone uprzednio wadium ulega utracie, zaś prawo nabycia pojazdu przechodzi na osobę, którą zaoferowała drugą najwyższą cenę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwrócone zostanie przelewem na konto wskazane w ofercie lub w kasie Urzędu Dzielnicy Ursus po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu. Oferty, które powinny zawierać: oferowaną cenę (samochody nie podlegają opodatkowaniu VAT), nazwę oferenta, NIP, telefon kontaktowy oraz dowód wpłaty wadium należy składać w zamkniętych kopertach, w Urzędzie Dzielnicy Ursus przy pl. Czerwca 1976 r. nr 1 pok. 18 (kancelaria) do godziny 16.00 w dniu 13.03.2018 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Andrzejem Safiańskim tel. 22 443-61-16, Marianem Czekaj tel. 22 443-61-67. Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus zastrzega sobie prawo do rozwiązania przetargu, bez podania przyczyn.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!