Aktualności
Zawieś bilet komunikacji miejskiej
20 marca 2020 piątek
grafika

Warszawianki i warszawiacy wysłuchali apelu o pozostanie w domach i tym samym ograniczenie możliwości rozpowszechniania się wirusa SARS-CoV-2. Mieszkańcy, którzy w tym czasie nie będą korzystać z komunikacji publicznej, mogą złożyć wniosek o zawieszenie biletu długookresowego.

Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza nadzwyczajne rozwiązanie. Pasażerowie, którzy zrezygnowali teraz z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego w czasie zagrożenia epidemicznego. Przygotowaliśmy specjalną stronę internetową, gdzie szybko i sprawnie można złożyć wniosek. Strona dostępna jest pod adresem http://zawieswkm.wtp.waw.pl Wystarczy podać numer karty, na której zakodowany jest bilet; można też pobrać potwierdzenie złożenia wniosku.

Zawiesić można bilety 30- i 90-dniowe, ważne w dowolnej strefie biletowej, także Bilety Metropolitalne. Pasażer nie otrzyma zwrotu pieniędzy, będzie mógł natomiast przekodować niewykorzystany czas ważności biletu na inny termin, po zgłoszeniu się do Punktu Obsługi Pasażerów, w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Przekodowywany okres ważności będzie się liczył od dnia złożenia wniosku przez Internet.

Pasażerowie, którzy chcą otrzymać zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów powinni zgłosić się bezpośrednio do POP – w czasie trwania biletu. Zwrot wymaga zmiany zapisu na Warszawskiej Karcie Miejskiej co można zrobić tylko w Punktach Obsługi Pasażerów. Jednocześnie przypominamy, że do odwołania 12 z 22 POP jest nieczynnych. W części pracujących punktów zmienione zostały również godziny otwarcia. Więcej informacji tutaj.

Nie trzeba naciskać „Stop”

Pasażerowie pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego, od nocy z 16 na 17 marca, nie muszą już używać przycisków stop. Czasowo charakter wszystkich przystanków „na żądanie” został zmieniony na stały. Tym samym wszystkie autobusy i tramwaje dzienne i nocne będą się zatrzymywały na każdym przystanku obowiązującym na danej linii.

Abonament parkingowy załatwisz przez internet
20 marca 2020 piątek
grafika

Zarząd Dróg Miejskich wprowadza kolejne udogodnienie w zdalnej obsłudze warszawiaków. Od dziś abonament mieszkańca uprawniający do bezpłatnego parkowania w płatnej strefie można załatwić drogą elektroniczną.

Od dziś warszawianki i warszawiacy zainteresowani wydaniem parkingowego abonamentu mieszkańca mogą załatwić formalności przez internet. Aby to zrobić wystarczy wysłać wniosek zawierający imię, nazwisko i datę urodzenia, a także skany niezbędnych dokumentów na adres abonamentzdomu@zdm.waw.pl Ich listę można znaleźć na stronie internetowej ZDM.

W mailu należy napisać, czy wniosek dotyczy przedłużenia ważności posiadanego abonamentu (wówczas będzie on przedłużony na dotychczasowych zasadach), czy wydania nowego abonamentu. Abonamentu wydanego drogą mailową nie trzeba drukować i wykładać za szybą – jest on widoczny dla kontrolerów w systemie elektronicznym.

Roczną opłatę abonamentową – 30 zł – można wnieść przelewem. Po weryfikacji płatności, wnioskodawca otrzyma informację o wydaniu abonamentu. Pełna procedura wydawania abonamentu drogą elektroniczną jest dostępna na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w Punkcie Obsługi Pasażerów WTP do końca maja 2020 r., w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości. Wizyta w POP będzie również konieczna w przypadku chęci zmiany listy parkomatów przypisanych do abonamentu. Obecnie część punktów obsługi jest zamknięta.

Wyłączamy przyciski dla pieszych

Od kilku lat warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich budując lub przebudowując sygnalizacje świetlną stosują systemy automatycznej detekcji pieszych – specjalne czujniki wykrywają pieszego, który oczekuje na światłach. Wciąż jednak w wielu miejscach stolicy są miejsca, gdzie zielone światło zapala dla pieszych się tylko po naciśnięciu przycisku.

Aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, na skrzyżowaniach, na których przyciski nadal są jedyną metodą wykrycia pieszego zostaną przestawione, a przyciski będą wyłączone. Pieszy nie będzie musiał naciskać żółtych przycisków. Zielone światło dla pieszych zapali się automatycznie.

Oprócz uruchomienia zielonego światła, żółte przyciski służą również osobom niewidomym – jako sygnalizacja dźwiękowa i wibracyjna, a także dotykowa mapa przejścia dla pieszych. W związku z tym same przyciski nie będą demontowane ani zaklejane. Zasłonięte zostaną tabliczki i naklejki informujące o konieczności naciskania przycisku.

Tłumacz migowy on-line pomoże w kontakcie z przychodnią
20 marca 2020 piątek
grafika

Osoby z dysfunkcją słuchu mogą kontaktować się z miejskimi placówkami podstawowej opieki zdrowotnej poprzez tłumacza migowego on-line. Usługa tłumacza jest dostępna na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19 115.

Po nawiązaniu połączenia z tłumaczem migowym on-line za pośrednictwem strony warszawa19115.pl, osoba głucha powinna przygotować numer telefonu do wybranej przychodni. Dzięki temu tłumacz będzie mógł łatwiej i szybciej skontaktować się z placówką w jej imieniu i przekazać niezbędne informacje. Rozwiązanie obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego.

Przypominamy również, że osoby komunikujące się w języku migowym mogą uzyskać pełną i aktualną informację o bieżących działaniach miasta w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W tym celu należy połączyć się z tłumaczem migowym on-line poprzez Miejskie Centrum Kontaktu warszawa19115.pl

Pomoc sąsiedzka – Twój gest ma znaczenie
16 marca 2020 poniedziałek
grafika

Ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem powinniśmy ograniczać wyjścia z domu. Dotyczy to zwłaszcza osób starszych i z obniżoną odpornością, w tym przewlekle chorych. Dlatego miasto ruszyło z akcją zachęcającą mieszkańców do pomocy osobom, które najpilniej potrzebują wsparcia.

– Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wyrzucaniu śmieci czy wyprowadzeniu psa. Ruszamy z akcją, która ma zachęcać do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Dbajmy o siebie nawzajem! – apeluje Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. Kampania opiera się na sąsiedzkich relacjach i wzajemnym zaufaniu - osoby zdrowe, z zachowaniem zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, mogą pomagać najbardziej potrzebującym mieszkańcom niezakażonym i nieobjętym kwarantanną domową.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje Twojego wsparcia
Miasto przygotowało kampanię, której celem jest zachęcenie warszawiaków do wspierania sąsiadów, w tym seniorów i osób, które w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu. Mieszkańcy mogą wywieszać plakaty z ofertą osobistej pomocy na klatkach schodowych i tablicach informacyjnych - materiały graficzne są dostępne na stronie internetowej i w mediach społecznościowych miasta.

Warszawa wspiera seniorów
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób starszych i chorych w miejskich jednostkach opiekuńczo-leczniczych (Centrum Alzheimera i SCOL) zostały ograniczone wizyty. Jednostki są dezynfekowane, pacjentom dwa razy dziennie mierzona jest temperatura. Uzupełniono także magazyn żywnościowy.
Miasto apeluje również do seniorów, aby unikali dużych skupisk ludzkich, przełożyli planowane w najbliższym czasie spotkania oraz prosili bliskich lub sąsiadów o pomoc w zrobieniu zakupów. Jednocześnie rodziny są proszone, aby nie angażować seniorów w opiekę nad dziećmi.

Pomoc dla powstańców
Muzeum Powstania Warszawskiego uruchomiło specjalne dyżury telefoniczne, których celem jest informowanie powstańców o aktualnych zaleceniach sanitarno-epidemiologicznych oraz apelowanie o pozostanie w domach. Wolontariusze Muzeum utrzymują kontakt z powstańcami, aby wiedzieć czy potrzebują oni wsparcia i, w razie potrzeby, przekazują informacje odpowiednim osobom i służbom.

Dom Wsparcia dla Powstańców Warszawskich został zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów i kanapek. Opiekunowie pytają się także o zdrowie i mierzą bezdotykowym termometrem temperaturę. Zbierają zamówienia i realizują zakupy dla powstańców.

Rejestracja pojazdu w czasie epidemii
16 marca 2020 poniedziałek
grafika

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym osoby, które nie dokonają w terminie 30 dniowym rejestracji pojazdu sprowadzonego z kraju Unii Europejskiej albo nie zgłoszą w takim samym terminie nabycia/zbycia pojazdu nie będą podlegać karze pieniężnej, o której mowa w art. 140 mb Prawo o ruchu drogowym, jeśli nie miały możliwości dokonania takiego zgłoszenia.

Obecnie w ramach ograniczonej działalności urzędów wydawane są prawa jazdy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się), a rejestracji podlegają wyłącznie fabrycznie nowe pojazdy.

Zmiany w sposobie funkcjonowania urzędów
16 marca 2020 poniedziałek
grafika

Zmieniamy sposób funkcjonowania Urzędu m.st. Warszawy i podległych mu instytucji. Chcemy pomóc w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronowirusa, ale też zapewnić ciągłość działania usługowych funkcji miasta, ciągłość działania administracji. Chcemy zagwarantować rzetelną informację i opiekę nad mieszkańcami I wszystkimi użytkownikami miasta.

Apelujemy do mieszkańców, żeby nie przychodzili do urzędów bez pilnej potrzeby.

Przypominamy, że wiele spraw urzędowych można załatwić elektronicznie, za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (e-Puap). Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można więc tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu.

Część spraw można załatwić zwykłym e-mailem. Od poniedziałku obowiązują nowe zasady rekrutacji do przedszkoli i pierwszych klas szkół podstawowych – dokumenty będzie można przesyłać elektronicznie. Ze względu na sytuację, urząd wprowadza procedury rozszerzające możliwość uzyskania informacji i załatwienia sprawy przez telefon.

Jeżeli sprawa nie jest terminowa lub termin jej realizacji jest instrukcyjny – odłóżcie jej załatwienie na później. Jeśli sprawa jest pilna i wymaga wizyty w urzędzie – prosimy o rezerwację terminu wizyty poprzez system rezerwacje.um.warszawa.pl.

Uwaga! W urzędach dzielnic i w biurach wprowadzone zostają specjalne zabezpieczenia.

Załatwiane będą następujące sprawy:
– akty urodzeń i zgonów, śluby w wyjątkowych sytuacjach,
– wydawanie praw jazdy i wydawanie dowodów osobistych (po uprzednim telefonicznym umówieniu się)
- rejestracja fabrycznie nowych pojazdów oraz sprowadzanych z zagranicy (po uprzednim telefonicznym umówieniu się z dowodem wpłaty)
– opieka nad osobami niesamodzielnymi

Działać będą:
- Ośrodki Pomocy Społecznej w dzielnicach,
- Domy Pomocy Społecznej,
- Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze w pieczy zastępczej.

W ograniczonym zakresie będą załatwiane następujące sprawy:
– decyzje administracyjne i czynności z zakresu prawa budowlanego oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
– wnioski o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na podstawie specustawy drogowej,
– czynności i decyzje wynikające z prawa geodezyjnego,
– czynności związane z podziałami nieruchomości,
– sprawy z zakresu podatków lokalnych (w tym podatek od nieruchomości),
– sprawy z zakresu ustawy o lasach pozostające w kompetencjach starosty,
– rejestracja osób bezrobotnych.

Ograniczony zakres oznacza, że będzie możliwość tylko złożenia pism I wniosków.

Do odwołania nie będą procedowane następujące sprawy:
– zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
– bezpłatne porady prawne,
– przyjmowanie wniosków o najem lokali komunalnych,
– nowe konkursy dla organizacji pozarządowych na projekty społeczne.

Uwaga! Ze względu na warunki lokalowe (niemożność przeorganizowania pracy) od poniedziałku do odwołania zamykamy siedziby Urzędu Stanu Cywilnego w następujących dzielnicach Warszawy: Ochota, Bielany, Białołęka, Wesoła, Wilanów oraz Wola. Mieszkańcy, którzy chcą załatwić ww. sprawy z zakresu stanu cywilnego, mogą skorzystać z pozostałych siedzib USC w ratuszach dzielnic: Targówek, Praga-Południe, Wawer, Ursus, Ursynów oraz do siedzib USC zlokalizowanych poza ratuszami: na Pradze-Północ przy ul. Kłopotowskiego 1, w Śródmieściu przy ul. gen. Andersa 5, na Mokotowie, ul. Falęcka 10.

Uwaga! W najbliższych dniach nie będzie możliwości płatności w kasach urzędów.

Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu urzędów będą dostępne na stronach dzielnic.

Miejski Rzecznik Konsumenta zawiesza spotkania osobiste, wciąż będą jednak udzielane porady pod numerem (22) 44 33 444.

Izba Wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych – jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności.
Szczegółowe informacje na: http://www.um.warszawa.pl/koronawirus/

Pismo Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie obsługi interesantów - plik .pdf

Nieodpłatna pomoc prawna - komunikat
13 marca 2020 piątek

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie m.st. Warszawy zostaje tymczasowo zawieszona od dnia 16 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

W najszybszym terminie zostanie przekazana Państwu decyzja dotycząca świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wyłącznie drogą komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikator internetowy).


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!