Aktualności
Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo – rusza kampania informacyjno-edukacyjna dla klientów ZUS
4 lutego 2021 czwartek
grafika

Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat  korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Chcemy aby nasi klienci swobodnie i bez lęku korzystali z rachunków bankowych. Dysponowali swoimi pieniędzmi, nie narażając się na kradzież, oszustwa czy inne niebezpieczeństwa. Pobierali na konto swoje świadczenia, płacili  rachunki oraz robili  zakupy on-line. Wychodząc do sklepu czy apteki używali karty płatniczej. Bo rachunek bankowy jest bezpieczny i wygodny, a otrzymywanie świadczeń z ZUS na konto w banku pozwala na bezpieczny dostęp do nich, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii.

Korzystaj z rachunku bankowego, otrzymuj świadczenia na konto i bądź bezpieczny!

W trakcie kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy pokazać  naszym klientom, że korzystanie z konta bankowego i bankowości elektronicznej jest łatwe. Nasi klienci dowiedzą się:

 • jakie korzyści daje posiadanie konta w banku,
 • jak założyć konto bankowe,
 • jak zmienić sposób wypłaty świadczeń w ZUS,
 • o czym muszą pamiętać, gdy korzystają z konta bankowego przez internet.

Informacje te zapewnią seniorom bezpieczeństwo w świecie, w którym trudno obejść się bez internetu. Umiejętność korzystania z internetu, bankowości elektronicznej i usług online ułatwia załatwianie codziennych spraw. Przez internet można załatwić sprawy w urzędach, robić zakupy, płacić rachunki czy kontaktować się z najbliższymi.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo”.

Gorączka Złota 2021 - zaprasza Polski Czerwony Krzyż, Mazowiecki Oddział Okręgowy w Warszawie
8 lutego 2021 poniedziałek
grafika

Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie w dniu 01.02.2021 roku rozpoczyna dziewiątą edycje konkursu „Gorączka Złota PCK”, która została objęta patronatem honorowym Wojewody Mazowieckiego – Pana Konstantego Radziwiłła, Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pana Adama Struzika i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - Pana Rafała Trzaskowskiego.

Celem programu jest zbiórka pieniędzy na letni wypoczynek dzieci i młodzieży oraz pomoce szkolne i organizacja ciekawych zajęć pozalekcyjnych dla najuboższych dzieci z terenu Warszawy oraz całego Mazowsza. Śladem lat ubiegłych, akcja będzie połączona z konkursem. Z pośród wszystkich szkół/firm biorących udział w akcji, które w regulaminowym czasie dostarczą zebrane monety do Mazowieckiego Oddziały Okręgowego, przeprowadzony będzie konkurs na największą ilość zebranych monet w czterech kategoriach:

- Przedszkola
- Szkoły Podstawowe
- Szkoły Ponadpodstawowe
- Firmy

Pierwsze trzy miejsca w każdej z kategorii, zostaną nagrodzone dyplomami oraz upominkami.
Gorąco Państwa zachęcamy do przyłączenia się do akcji  i wsparcia nas w dziewiątej edycji „Gorączki Złota PCK”.
W celu zgłoszenia placówki/firmy do konkursu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres mailowy warszawa@pck.org.pl do dnia 12.03.2021 roku.
Wszelkie informacje na temat akcji można znaleźć na naszej stronie na Facebooku (Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”)

Tegoroczna edycja konkursu potrwa do 21 maja 2021 roku

Gorąco zapraszamy!
Serdecznie zapraszamy wszystkich do podjęcia współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i do śledzenia akcji na Facebooku (Gorączka Złota PCK „Detektyw Grosik”)

Pliki do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dla szkół z Warszawy - Pobierz
Formularz zgłoszeniowy i regulamin dla szkół z Mazowsza - Pobierz
Formularz zgłoszeniowy i regulamin  dla firm z Mazowsza - Pobierz
Formularz zgłoszeniowy i regulamin  dla firm z Warszawy - Pobierz
Patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego - Pobierz
Patronat Wojewody Mazowieckiego - Pobierz

Szukamy ponad 700 rachmistrzów do spisu powszechnego
2 lutego 2021 wtorek
grafika

Do 9 lutego trwa nabór na rachmistrzów do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Do przeprowadzenia spisu w Warszawie potrzeba 745 rachmistrzów.

Rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych w narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Od 1 lutego br. przyjmowane są zgłoszenia kandydatów chętnych do przeprowadzenia spisu. Nabór potrwa do 9 lutego br.

Kryteria kandydatów

Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba w wieku pow. 18 lat, powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie oraz nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zadania rachmistrza

Do głównych zadań rachmistrza spisowego będzie należeć:

- przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w zainstalowaną aplikacją formularzową,

- zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,

- przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań, itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Jak się zgłosić

Kandydaci na rachmistrzów spisowych w NSP 2021 mogą składać dokumenty:

- osobiście w siedzibie Biura Administracji i Spraw Obywatelskich ul. Leona Kruczkowskiego 2 (parter, sala obsługi - stanowiska 16 i 17 - po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerami telefonów 22 443 29 00 i 22 443 29 01), 

- poprzez pocztę elektroniczną na skrzynkę e-mailową urzędu spisrekrutacja@um.warszawa.pl,

- za pośrednictwem platformy ePUAP,

- wysyłając je poprzez operatora pocztowego (w tym m.in. Pocztę Polską, firmę kurierską).

Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie BIP oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Warszawie pod numerami telefonów 22 443 29 00, 22 443 29 01, e-mail: spisrekrutacja@um.warszawa.pl

O Narodowym Spisie Powszechnym

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań jest przeprowadzany co 10 lat. Ostatni spis odbył się w 2011 roku. Tegoroczny rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 czerwca br.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i – co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Spis Powszechny dostarcza urzędom statystycznym szczegółowych informacji o liczbie ludności i jej rozmieszczeniu, strukturze demograficznej i zawodowej, sytuacji ekonomicznej i społecznej gospodarstw domowych wraz z informacją o ich warunkach mieszkaniowych.

Obowiązkiem spisowym są objęte osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie Polski, osoby fizyczne nie mające miejsca zamieszkania. Obowiązkowi spisowemu podlegają również mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami.

Narodowy spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadza Główny Urząd Statystyczny.

Zobacz także:
spis.gov.pl

Odbiór odpadów zielonych. Informacje dotyczące PSZOK.
18 grudnia 2020 piątek
grafika

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, od 2019 roku obowiązuje system zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio i odpady zmieszane.

Przypominamy, że odpady zielone (liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie z ogródka) odbierane są przez operatorów od marca do listopada, zgodnie z harmonogramem, który można sprawdzić na stronie https://warszawa19115.pl/harmonogramy-wywozu-odpadow . Po wskazanym terminie (grudzień-luty) odpady zielone można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Odbiór odpadów zielonych odbywa się zgodnie z § 4. 1. 1) f) uchwały LXI/1632/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów oraz postanowieniami umów z operatorami odbierającymi odpady.  Informujemy mieszkańców m.st. Warszawy, że w dniach 24 grudnia 2020 r. (Wigilia) oraz 31 grudnia 2020 r. (Sylwester) Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (tzw. PSZOK) będą czynne w godzinach od 9:00 do 14:00.

2 stycznia 2021 r. nie odbędzie się zbiórka elektrośmieci prowadzona przez ElektroEko.

Nowe miejsca w Środowiskowym Domu Samopomocy „SŁONECZNY DOM”.
7 grudnia 2020 poniedziałek
grafika

Od stycznia 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Ursusie będzie dysponował 8 wolnymi miejscami dla osób chorujących psychicznie. W związku z tym chcielibyśmy przedstawić ofertę Środowiskowego Domu osobom zainteresowanym.

ŚDS „Słoneczny Dom” to dzienny ośrodek wsparcia, w którym zespół wykwalifikowanych terapeutów wraz z grupą uczestników, będących najlepszymi specjalistami w dziedzinie kryzysu psychicznego, służy wsparciem w drodze ku przywracaniu i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia, uczenia się, pracy, ale i wspólnej zabawy.

W bezpiecznej atmosferze możesz:

− lepiej zrozumieć przeżywane trudności
− poszukiwać nowych sposobów radzenia sobie z kryzysami
− poznać lepiej siebie, swoje potrzebyi możliwości
− rozwijać bardziej zadowalające relacje z ludźmi, nawiązywać nowe znajomości
− rozwijać nowe pasje i zainteresowania
− doświadczając akceptacji i zrozumienia odnaleźć nadzieję i większy spokój

Proponujemy następujące formy rozwoju:

− psychoterapia indywidualna
− grupa wsparcia
− trening umiejętności społecznych
− psychoedukacja
− trening funkcji poznawczych
− arteterapia
− muzykoterapia
− dogoterapia
− zajęcia ruchowe
− nauka języka angielskiego
− treningi kulinarne
− koło redakcyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy wydajemy gazetę „Alternatywa”
− wyjścia edukacyjno-rekreacyjne

Zespół ŚDS pracuje pod stałą Superwizją.

DO NASZEGO DOMU ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 8.00-16.00

Informacje dotyczące funkcjonowania Słonecznego Domu uzyskają państwo pod numerem telefonu:
tel. 511 863 083, 782 016 731
e-mail: sds.ursus@gmail.com
lub osobiście w siedzibie Domu
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Prawnicza 54, 02-495 Warszawa
www: https://sdsslonecznydom.blogspot.com

Wycinka drzew przy ul. Dzieci Warszawy 42
15 stycznia 2021 piątek

  Od kilku dni monitorujemy teren działki prywatnej, na których zaplanowano wycinkę 47 drzew. Wycinkę zgłosiły osoby fizyczne - właściciele terenu. Urząd Dzielnicy Ursus nie jest w tym wypadku decydentem – nie wydaje zgody na usunięcie drzew.  Zgodnie z prawem moglibyśmy wycinkę wstrzymać jedynie w kilku  wypadkach*, tzn. jeśli drzewa rosłyby na:

 • nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • terenie chronionym przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
 • terenach objętych ochroną (np. parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000),
 • jeśli drzewa mogą zostać uznane za pomniki przyrody.

  W obecnej sytuacji nie możemy powołać się na żadną z tych przesłanek – teren należy do  właścicieli prywatnych, drzewa nie są objęte ochroną prawną.

  Monitorujemy sprawę, w wyniku przeprowadzonych w listopadzie ubiegłego roku oględzin pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska stwierdzili, że w koronach dwóch drzew są ptasie gniazda. Informację o tym fakcie i fotografie wykonane na miejscu przekazaliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który będzie dalej prowadził sprawę. 14 stycznia br. ponownie pracownicy WOŚ sprawdzili miejsce wycinki, spisali protokół, który zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

  *zgodnie z art. 83f ust. 14 Ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020.55)

Dyżury telefoniczne i mailowe w sprawie projektów budżetu obywatelskiego
2 grudnia 2020 środa
grafika

Wydział Infrastruktury

Dorota Dolina (drogowe)
- środa, 12.00-13.00 (2.12, 16.12, 30.12, 13.01, 20.01) 
ddolina@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-95

Michał Salak (kubaturowe)
- wtorek, 9.00-10.00 (8.12, 22.12, 5.01, 25.01)
msalak@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-52

Wydział Ochrony Środowiska

Magdalena Czapska-Szymul
- piątek, 12.00-13.00 (4.12, 18.12, 8.01, 22.01)
mczapska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-56

Wydział Kultury
Elżbieta Kowalewska
- środa, 13.00-14.00 (3.12, 9.12, 23.12, 30.12, 13.01, 20.01)
e.kowalewska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-64

Wydział Sportu i Rekreacji
Grzegorz Wyszomierski
- poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 18.01, 25.01)
gwyszomierski@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-73

Wydział Oświaty i Wychowania
Barbara Dudzińska
- poniedziałek 9.00-10.00 (4.01, 11.01, 25.01)
BDudzinska@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-60-48

Koordynator budżetu obywatelskiego
Piotr Pełka
- poniedziałek 16.00 – 17.00 (grudzień)
- poniedziałek 16.00 – 18.00 (do 25 stycznia)
ppelka@um.warszawa.pl, tel. (22) 443-61-13


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!