Aktualności
Uroczystości z okazji Święta Niepodległości
29 października 2019 wtorek
grafika

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus zapraszają na uroczystości z okazji Święta Niepodległości.
Program uroczystości:
- 10 listopada o godzinie 19.00 - koncert z okazji Święta Niepodległości w kościele przy ulicy Bolesława Śmiałego.
- 11 listopada o godzinie 10.30 - zapalenie zniczy i złożenie wieńców pod pomnikiem przy ulicy Cierlickiej. O godzinie 11.00 zostanie odprawiona Msza Święta w Kościele Św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Sosnkowskiego 34. Po Mszy odbędzie się koncert chóru Cantate Deo pod dyrekcją Doroty Męckowskiej.

Nuty Wielkiego Pasterza
23 października 2019 środa
grafika

W dniu 11 października 2019 r. odbył się w Domu Kultury Arsus koncert autorstwa Krzysztofa Trebuni-Tutki, którego bohaterem była postać Jana Pawła II. Koncert pt. „Nuty Wielkiego Pasterza” związany był z rocznicą pontyfikatu Jana Pawła II, muzycznym wspomnieniem Papieża-Polaka, blisko związanego z górami i ludźmi gór. W wykonaniu zespołu Trebunie-Tutki i Warszawskiego Chóru Międzyuczelnianego usłyszeliśmy reminiscencje z pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i jego wizyt na Podhalu, utwory autorskie z płyty „Podniesienie” dedykowanej Ojcu Świętemu i wręczonej mu podczas specjalnej audiencji, zagrane przez górali ulubione melodie góralskie Papieża. Nie zabrakło również jego ukochanej pieśni „Barka”, którą zaśpiewali wszyscy zaproszeni goście. Koncert uroczyście otworzył burmistrz Bogdan Olesiński. Wśród gości nie zabrakło też radnych naszej dzielnicy, m.in. pani Wandy Kopcińskiej oraz Wiceprzewodniczącej Rady Dzielnicy Ursus Anny Lewandowskiej.

Zapraszamy do galerii - Nuty Wielkiego Pasterza

Źródełko z warszawską kranówką w naszym urzędzie
29 października 2019 wtorek
grafika

W ramach programu „Źródełka wody w budynkach użyteczności publicznej” realizowanego przez MPWiK oraz Urząd m.st. Warszawy, interesanci, którzy odwiedzą nasz urząd mogą ugasić swoje pragnienie warszawską kranówką. Kraniki są zlokalizowane w głównym korytarzu przy wejściu do urzędu naprzeciwko punktu informacyjnego. Instalacja wodociągowa w budynku została poddana szczegółowym badaniom, które nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Dzięki temu każdy użytkownik źródełka może napić się smacznej i wysokiej jakości wody.

Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny – informator drogowy
28 października 2019 poniedziałek
grafika

W dniu Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w pobliżu nekropolii w Rembertowie, Marysinie, Zerzniu, na Tarchominie, we Włochach, Ursusie, oraz cmentarzy Wolskiego, Czerniakowskiego i na Służewie wprowadzone zostaną zmiany w ruchu i parkowaniu.

W piątek 1 listopada, w rejonach warszawskich cmentarzy będą wprowadzone znaczne zmiany w organizacji ruchu. Między innymi niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, TAXI oraz posiadaczy identyfikatorów „H” (dla prowadzących działalność handlową), „T” (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i „M” (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich. Wzdłuż ulic wprowadzone zostaną ograniczenia w parkowaniu – wyznaczone będą specjalne parkingi. Ruchem będzie kierowała Policja.

Cmentarze w Rembertowie i Marysinie
Zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice: Grzybowa od ul. Zygmunta III do Sosnowej i Korkowa w okolicy cmentarza. Ponadto, wyłączone z parkowania będą ulice: Dokerów od ul. Zygmunta III do Fizylierów oraz Zygmunta III i Działyńczyków pomiędzy ul. Dokerów a Grzybową.

Cmentarz w Zerzniu
Zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Trakt Lubelski od ul. Cylichowskiej do Borków.

Cmentarz na Tarchominie
Zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice: J. Mehoffera na odcinku od ul. H. Ordonówny do Myśliborskiej (dopuszczony dojazd do posesji) i Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do J. Mehoffera. Ponadto, wyłączone z parkowania będą ulice: J. Mehoffera od ul. Ceglanej do H. Ordonówny, Milenijna od ul. Ćmielowskiej do Pomorskiej i Pomorska.

Cmentarze we Włochach i Ursusie
Niedostępna dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony dojazd do posesji dla mieszkańców ul. Ryżowej). Na ul. Orłów Piastowskich od ul. Czerwona Droga do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

Cmentarz Wolski
Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach: Studziennej (w stronę ul. Wolskiej), J. Sowińskiego pomiędzy ulicami K. Karlińskiego i Jana Kazimierza (w kierunku ul. Jana Kazimierza) i na odcinku od ul. Pustola do Jana Olbrachta (w stronę ul. Jana Olbrachta) oraz Pustola od ul. J. Sowińskiego do Redutowej (w kierunku ul. Redutowej).Wyłączone z parkowania będą ulice: Wolska od ul. Redutowej do ul. Studziennej, J. Sowińskiego od ul. K. Karlińskiego do Jana Kazimierza i od ul. Pustola do cmentarza i ul. Studzienna. Ponadto, obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Wolskiej w ul. Fort Wola.

Cmentarz Czerniakowski
Zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na jezdni ul. Powsińskiej w kierunku centrum od ul. św. Bonifacego do B. Limanowskiego.

Cmentarz na Służewie
Zakaz zatrzymywania będzie obowiązywał na ul. Wałbrzyskiej od ul. J.S. Bacha do Dominikańskiej.

Komunikacja:
Jak co roku Zarząd Transportu Miejskiego zadba o to, aby mieszkańcy Warszawy szybko i wygodnie dojechali do stołecznych nekropolii. Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach w dniu 1 listopada między godziną 7.00 rano a 19.00 wieczorem, a 2 listopada między 9.00 a 17.00.

 • Cmentarz w Rembertowie: 115, 183, 514,
 • Cmentarz w Marysinie Wawerskim: 115, 173,
 • Cmentarz w Zerzniu: 142, 702,
 • Cmentarz w Radości: 161, 213,
 • Cmentarz w Aleksandrowie: 115, 142,
 • Cmentarz na Tarchominie: C07, 126, 133, 211,
 • Cmentarz przy ul. Ryżowej: 129, 178, 187, 191, 517,
 • Cmentarz przy ul. Fasolowej: 187, 189, 517,
 • Cmentarz Wolski: C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743,
 • Cmentarz Prawosławny: C1, C6, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 155, 167, 197,
 • Cmentarz Czerniakowski: 108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189,
 • Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej: C17, 189, 193,
 • Cmentarz Wilanowski: C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519,
 • Cmentarz w Powsinie: 139, 200, 251, 264, 710, 724, 742,
 • Cmentarz w Pyrach: C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739,
 • Cmentarz w Gołąbkach: 177, 194,
 • Cmentarz Południowy (Antoninów): C37, C47, 727 (w oznaczonych kursach), 737. Uwaga, w autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019
21 października 2019 poniedziałek

W związku z realizacją Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2019 ogłaszamy dodatkowy termin naboru wniosków do Modułu II: 16 października 2019 r. – 31 października 2019 r.

Moduł II to realizacji usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w mieszkaniu chronionym w formie pobytów 7 lub 14 dniowych, jako rozszerzenie usług opiekuńczych.

Wnioski można składać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z jakich innych form wsparcia można skorzystać w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019?

Moduł I - Usługi opieki wytchnieniowej realizowane w miejscu zamieszkania osoby korzystającej;
Moduł III - Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Co jest celem Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019? Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
- konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, lub osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bądź równoważnym), którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

Program jest współfinansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Zmiana zasad udzielania dotacji na zabytki
14 października 2019 poniedziałek
grafika

Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy zmienia m.in. terminy corocznego naboru wniosków, wprowadza nowe wymagania w przypadku obiektów znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków oraz nowe wzory formularzy wniosków. Zgodnie z nową uchwałą, prowadzone będą dwa odrębne nabory – oddzielnie dla prac planowanych oraz oddzielnie dla prac już wykonanych. Ważna zmiana dotyczyć będzie właścicieli obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Od tego roku, wnioskodawcy obiektów ujętych w GEZ będą musieli załączyć opinię wydaną przez Dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, co do zgodności prac objętych projektem lub programem prac, z katalogiem nakładów koniecznych wymienionych w uchwale.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią uchwały oraz nowymi formularzami wniosków.

- Uchwała nr XVII/428/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019r.
- Wniosek o udzielenie dotacji na planowane prace
- Wniosek o udzielenie dotacji w formie refundacji

Jesienna inauguracja wizyt dzieci w JRG 16 w Ursusie w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy"
26 września 2019 czwartek
grafika

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym wznawiamy tegoroczny jesienny cykl czwartkowych spotkań dzieci ze służbami w JRG 16 w Ursusie przy ul. Rynkowej. Program wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem. Prawie wszystkie terminy już zostały zajęte przez szkoły.

Podczas spotkań strażacy, policjanci i strażnicy miejscy oraz przedstawiciel Delegatury Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursus w ramach realizacji programu "Bezpieczne dziecko w domu, szkole i na ulicy" uświadamiają sześcio- i siedmioletnim dzieciom najistotniejsze dotyczące ich zagrożenia. Dzieci zostają zapoznane z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnie w bezpośrednim otoczeniu.

Zadaniem programu jest m.in.:

 • zapoznanie dzieci z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w domu, szkole i na ulicy oraz zasadami postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej;
 • nauka ważnych numerów alarmowych oraz numerów telefonów do rodziców;
 • przekazywanie wiedzy i kształtowanie nawyków związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym zarówno pieszych jak i rowerzystów,
 • wskazywanie dzieciom prawidłowych postaw w kontaktach z osobą nieznajomą,
 • przygotowanie dzieci na wypadek ataku agresywnego psa,
 • poznanie różnic w umundurowaniu służb.

 • Serdecznie zapraszamy dzieci ze szkół podstawowych z Ursusa (klasy pierwsze oraz zerówki).


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!