Aktualności
Letnia Strefa Relaksu przy ulicy Dzieci Warszawy
9 lipca 2018 poniedziałek
grafika

W tym roku Dzielnica Ursus przygotowała niespodziankę dla najmłodszych. Z myślą o dzieciach i młodzieży, teren zielony przy ulicy Dzieci Warszawy 24 zamienia się na czas wakacji w strefę rekreacji i rozrywki.
Pierwsza impreza z cyklu „Letnia Kraina Zabaw”, czyli tematyczne imprezy dla dzieci z dmuchańcami, odbyła się w sobotę 7 lipca. Inauguracji wydarzenia dokonali burmistrz Dzielnicy Ursus Urszula Kierzkowska oraz zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus Wiesław Krzemień. W wydarzeniu udział wzięli radni Dzielnicy Ursus Anna Lewandowska i Rafał Włodarczyk.
Młodsi mieszkańcy skorzystali m.in. z najwyższej w Polsce zjeżdżalni, pokonali tor przeszkód Gladiator, spróbowali swoich sił na ściance wspinaczkowej, a także brali udział w licznych zabawach i konkursach.
To nie koniec atrakcji. Na tym samym terenie będziemy mogli m.in. obserwować życie Indian podczas „Indiańskiego Lata w Ursusie” (9.07 - 14.07 oraz 20.08 - 24.08), a fani klocków zbudują konstrukcje pod okiem instruktorów w trakcie „Magicznego Świata Klocków” (16.07 - 20.07 oraz 20.08 - 24.08). Mieszkańcy mogą także korzystać z mobilnego boiska do gry w piłkę nożną, które jest czynne codziennie w godzinach 11.00-20:00 przez cały okres wakacji. Wstęp wolny.
Na następną „Letnią Krainę Zabaw” zapraszamy 21 lipca w godzinach od 11:00 do 19.00.

Zapraszamy do galerii:
- Letnia Strefa Relaksu przy ulicy Dzieci Warszawy
- Letnia Strefa Relaksu przy ulicy Dzieci Warszawy (2)

Letnia Kraina Zabaw
4 lipca 2018 środa
grafika

Na czas wakacji teren zielony przy ulicy Dzieci Warszawy 24, zamienia się w strefę rekreacji i rozrywki. W soboty 7 i 21 lipca oraz 4 i 25 sierpnia, zorganizujemy „Letnią Krainę Zabaw”, czyli tematyczne imprezy dla dzieci z dmuchańcami. Młodsi mieszkańcy będą mogli skorzystać z najwyższej w Polsce zjeżdżalni, pokonać tor przeszkód Gladiator, czy spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej.
Na tym samym terenie, przez cztery letnie tygodnie będziemy mogli m.in. obserwować życie Indian podczas „Indiańskiego Lata w Ursusie”, a fani klocków zbudują konstrukcje pod okiem instruktorów w trakcie „Magicznego Świata Klocków”. Poza imprezami, dzielnica udostępnia przy ulicy Dzieci Warszawy 24, mobilne boisko do gry w piłkę nożną. Obiekt czynny jest codziennie w godzinach 11.00-20.00.

Rusza przebudowa ulicy Henryka Brodatego
26 lipca 2018 czwartek
grafika

Rozpoczyna się przebudowa ul. Henryka Brodatego. W pierwszej kolejności zostaną zrealizowane roboty na odcinku od Kanału Konotopa do ulicy Warszawskiej. Inwestycja rozpocznie się 30 lipca br. Na zlecenie Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy prace zrealizuje Zakład Remontów i Konserwacji Dróg. Inwestycja podzielona została na dwa etapy.

Pierwszy z nich obejmie przebudowę ul. Henryka Brodatego na odcinku od ul. Magnackiej do Kanału Konotopa. W okolicach skrzyżowania ulicy H. Brodatego z ulicą Magnacką część pasa drogowego przeznaczona zostanie pod zaplecze budowy. Drugi etap obejmował będzie wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej od Kanału Konotopa do ul. Warszawskiej.

Wykonawca w miarę możliwości powinien zapewnić dojazdy i dojścia do posesji. Do zakończenia robót budowlanych - koniec listopada 2018 r. - zaleca się dojazd sąsiednimi ulicami - Władysława Hermana, Królów Polskich oraz Zaczarowanej Dorożki.

Planowane zadanie oprócz przebudowy ul. H. Brodatego zakłada przebudowę skrzyżowania ulic Warszawskiej, H. Brodatego i Orląt Lwowskich na mini rondo. Inwestycja została przełożona ze względu na poprowadzenie komunikacji zastępczej podczas robót modernizacyjnych na linii kolejowej 447, planowaną budowę sieci ciepłowniczej do Piastowa realizowaną przez Veolia Energia Warszawa S.A. oraz planowaną budowę magistrali wodociągowej realizowaną przez MPWIK S.A. zasilającej w wodę Pasmo Pruszkowskie. Termin budowy mini ronda zostanie wyznaczony po przeprowadzeniu inwestycji przez PKP PLK i Veolia Energia Warszawa S.A.

Warszawa dla Seniorów 2018
20 sierpnia 2018 poniedziałek
grafika

Koniec lata to nie koniec atrakcji w Warszawie. Tym razem przygotowaliśmy muzyczne atrakcje dla seniorów. Pierwsza dama polskiej piosenki – Irena Santor – będzie gościem wydarzenia „Warszawa dla Seniorów 2018”. Już 1 września o godz. 19:00 zapraszamy do Teatru Dramatycznego na wyjątkowy koncert legendy polskiej sceny muzycznej.

Odbiór bezpłatnych biletów na koncert Ireny Santor w dniu 24 sierpnia od godz. 10:00 na stoisku organizatora, w holu głównym przy kasach Teatru Dramatycznego. Liczba miejsc jest ograniczona! Jedna osoba może odebrać 1 jednoosobowy bilet.
Serdecznie zapraszamy!

Uwaga! Organizatorem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a nie Teatr Dramatyczny – prosimy nie dzwonić do kasy teatru w sprawie biletów.
Więcej informacji pod numerem tel. 22 44 33 207, 22 44 33 182 w godz. 9:00 – 16.00.
Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji biletów.

Uroczystości w Ursusie w 74 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
1 sierpnia 2018 środa
grafika

W dniu 1 sierpnia mieszkańcy i władze samorządowe dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przedstawiciele organizacji kombatanckich i społecznych, partii i stowarzyszeń politycznych dzielnicy złożyli hołd bohaterskim Powstańcom Warszawskim i mieszkańcom Ursusa oraz całej Warszawy, którzy stracili życie za Wolną Polskę.
O godz. 16:30 odbyła się uroczystość złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobach powstańców warszawskich na cmentarzu przy ul. Rakuszanki, z udziałem władz dzielnicy Ursus m.st. Warszawy reprezentowanych przez burmistrz Urszulę Kierzkowską, zastępcę burmistrza Wiesława Krzemienia, radnych dzielnicy Ursus, a także przedstawicieli organizacji kombatanckich i społecznych.
Centralna uroczystość odbyła się przed „Pomnikiem Pamięci Bohaterów Mieszkańców Ursusa i okolic…” przy ul. Cierlickiej, w obecności pocztów sztandarowych Liceum Ogólnokształcącego Nr 56 oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie.
„Przed chwilą o godzinie 17:00, zgodnie z wieloletnią tradycją, w Warszawie zawyły syreny. Mieszkańcy Ursusa, jak i innych dzielnic stolicy zatrzymali się, by w zadumie oddać symboliczny hołd swoim bohaterom…” - tymi słowy rozpoczęła swe wystąpienie burmistrz Ursusa Urszula Kierzkowska.
Następnie modlitwę za poległych odmówił ksiądz proboszcz Zbigniew Sajnóg.
W ceremonii uroczystego złożenia wieńców i kwiatów uczestniczyli przedstawiciele: Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło nr. 6 Helenów; Zarządu i Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Zbigniew Sajnóg; Stowarzyszenia na rzecz nowej Konstytucji Kukiz 15 Ursus; Towarzystwa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ursusie; Klubu Seniora z Domu Kultury „Miś”; Stowarzyszenia Kulturalnego CARMEN i członków Chóru CANTATE DEO; Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości URSUS; Koła Platformy Obywatelskiej w Ursusie; Stowarzyszenia Obywatelskiego Ursus; Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ursusie; społeczności Szkoły Podstawowej Nr 383 w Ursusie; Koła partii Nowoczesna w Ursusie; środowiska kibiców z Ursusa.
Na zakończenie tej uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni na Mszę św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP, a następnie do wzięcia udziału we wspólnym śpiewaniu piosenek powstańczych w amfiteatrze w Parku Czechowickim, które prowadził zespół Young Ursus Voices.

Zapraszamy do galerii:
- Złożenie wieńców i kwiatów na cmentarzu przy ul. Rakuszanki
- Uroczystości przed Pomnikiem przy ul. Cierlickiej
- Wspólne śpiewanie piosenek powstańczych w Parku Czechowickim

Programu „Bezpieczne Osiedle” - spotkania Grup Osiedlowych
16 sierpnia 2018 czwartek
grafika

W sierpniu 2018 roku w ramach realizacji programu „Bezpieczne Osiedle” na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędą się następujące spotkania z mieszkańcami:

- w poniedziałek, 20 sierpnia 2018 roku o godzinie 18.00 przy ulicy Apartamentowa 15 (Oś. „Tęczowy Park” – rejon VIII)
W środę, 22 sierpnia 2018 roku o godzinie 16.30 przy ulicy Warszawskiej 15 – (S.M. „Miś” - rejon II)
W czwartek, 23 sierpnia 2018 roku o godzinie 9.00 przy ulicy Czerwona Droga 11 – (S.M. „Szałas” – rejon VI)

Celem spotkań Grup Osiedlowych jest realizacja założeń programu „Bezpieczne Osiedle”. Jest to program służący poprawie stanu bezpieczeństwa publicznego w poszczególnych rejonach dzielnic Warszawy. W spotkaniu uczestniczą: Przedstawiciele mieszkańców Grup Osiedlowych z danego terenu, strażnik miejski odpowiadający za dany rejon, dzielnicowy z właściwego terenu i pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego danej dzielnicy. Zgłoszone w trakcie spotkania uwagi, problemy i nieprawidłowości są w dalszej kolejności rozwiązywane w trakcie bieżącej pracy delegatury poprzez współpracę z poszczególnymi wydziałami urzędu, jednostkami terenowymi miasta i dzielnicy.

I Konkurs Ortograficzny Domu Samopomocy „Słoneczny Dom”
13 sierpnia 2018 poniedziałek
grafika

W poniedziałek, 13sierpnia w Środowiskowym Domu Samopomocy „Słoneczny Dom” odbył się I Konkurs Ortograficzny. Był on zorganizowany z myślą o stworzeniu tematycznego, cyklicznego wydarzenia, w którym mogliby wziąć udział uczestnicy Środowiskowych Domów Samopomocy z Warszawy i okolic.

Celem konkursu było promowanie języka polskiego oraz jego poprawności i kultury a także integracja osób uczęszczających do Środowiskowych Domów Samopomocy. Liczba uczestników była ograniczona, z każdego Domu mogło wziąć udział dwóch przedstawicieli – do Konkursu stanęło 24 uczestników, z 12 różnych ośrodków. Poza tym dopisali nam goście, w postaci osób towarzyszących, które dzielnie wspierały swoich reprezentantów. Po zapoznaniu się z regulaminem uczestnicy konkursu przystąpili do pisania dyktanda pt. ,,Grzybobranie’’, za którego poprawność językową odpowiadała polonistka. Po zakończeniu części konkursowej, uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez domowników ,,Słonecznego Domu’’ w postaci słodkości, owoców i zimnych lemoniad.

Dodatkową atrakcją były lody, które doskonale sprawdziły się, by ugasić emocje w upalny, konkursowy dzień. Imiona zwycięzców konkursu poznamy pod koniec września podczas ,,Jesieni na Prawniczej’’. Wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co umacnia nas w przekonaniu, że będzie to wydarzenie cykliczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy „Słoneczny Dom” (typ A) realizuje działania zapobiegawcze w zakresie ochrony zdrowia psychicznego osób przewlekle chorujących psychicznie. Funkcjonuje jako ośrodek wsparcia dziennego w strukturze organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!