Aktualności
Komunikat
25 marca 2009 -
1 kwietnia 2009

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, działając zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Konkursu ofert na wynajem części nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 na okres 3 lat, informuje, że z powodu braku ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bogdan Olesiński

Denerwuje Cię hałas ulicy ?
7 kwietnia 2009 -
30 kwietnia 2009
grafika

Urząd m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne projektu dokumentu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Z prac Zarządu Dzielnicy
1 kwietnia 2009 -
30 kwietnia 2009

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w marcu 2009 r. odbył cztery posiedzenia, i podjął m.in. decyzje w sprawach : W odpowiedzi na wnioski rodziców władze dzielnicy postanowiły wyrazić zgodę na utworzenie, w roku szkolnym 2009/2010, w szkole Podstawowej Nr 4, dwóch oddziałów „0”, dla dzieci 6- letnich, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci 7 - letnich, dla których zostanie utworzone sześć, a nie jak zakładano 8 „I” oddziałów, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do tej szkoły. Podjęto również decyzję o stworzeniu dodatkowego obwodu wyborczego w budynku Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy 42, z uwagi na przekroczenie w trzech obwodach do głosowania liczby 3000 mieszkańców. Dodatkowy obwód wyborczy o nr 703 będzie utworzony dla mieszkańców ul. Dzieci Warszawy. Zarząd Dzielnicy przeznaczył trzy pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, w Parku „Achera”, na potrzeby realizacji projektów dofinansowywanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nasza szkoła jest fajna” oraz „Szkoła w centrum uwagi”. Zarząd Dzielnicy udostępnił Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans” SPZOZ w Warszawie od 5 kwietnia 2009 r., trzy pokoje wraz z węzłem sanitarnym, w budynku przy ul. Rynkowej 8, na tymczasową lokalizację zaplecza socjalnego dla zespołów wyjazdowych karetek pogotowia ratunkowego dla Dzielnicy Ursus, na okres dwóch miesięcy. Powodem powyższego są planowane prace remontowe w dotychczas zajmowanych przez stację pomieszczeniach, położonych przy ul. Sosnkowskiego 18. W wyniku udostępnienia w/w pomieszczeń Wojewódzka Stacja doposażyła swój punkt w karetkę do przewozu noworodków. Dzielnica Ursus m.st. Warszawy przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009. W uzupełnieniu informacji Z prac zarządu Dzielnicy za miesiąc luty informujemy, iż Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus na posiedzeniu w dniu 12.03.2009 r. negatywnie zaopiniowała zmiany w regulaminie targowiska, położonego przy ul. Kazimierza Giedziejewskiego 20 w Warszawie, a Zarząd Dzielnicy zaakceptował powyższą opinię.

Kampania wizerunkowa Ursusa
7 kwietnia 2009 wtorek

7 kwietnia rozpoczęła się pierwsza kampania wizerunkowa naszej dzielnicy. Tego dnia w miejskiej InfoQulturze na Placu Konstytucji odbyła się konferencja prasowa, poświęcona nowej akcji promocyjnej. Jej głównym zadaniem jest propagowanie wizerunku jako przyjaznego miejsca do zamieszkania. W ostatnich latach w tej części Warszawy nastąpił dynamiczny proces zmian demograficznych. Charakter dzielnicy z typowo robotniczego i postindustrialnego zaczął ewoluować w kierunku dzielnicy młodej, zamieszkiwanej w znacznej części przez rodziny z małymi dziećmi. W związku z powyższym kojarzenie Ursusa jedynie z Zakładami Mechanicznymi stało się błędną konotacją. - Fakt ten stał się głównym bodźcem do podjęcia działań, mających na celu uzupełnienie sposobu postrzegania naszej Dzielnicy - mówi burmistrz Bogdan Olesiński. Rozpoczęta akcja, nie ma na celu radykalnej zmiany wizerunku Ursusa. Ma ona jedynie ów wizerunek uzupełnić, aby w większym stopniu charakteryzował osoby współcześnie zamieszkujące teren Dzielnicy. Warto zaznaczyć również, że władze Ursusa nie mają zamiaru odcinać się od wspaniałej historii fabryki, która przez dziesięciolecia stanowiła o charakterze Dzielnicy. Wybór symbolu, wynika z etymologii samej nazwy - Ursus po łacinie oznacza słowo niedźwiedź. Na ulotkach, plakatach i banerach reklamowych będzie można zobaczyć nowoczesne osiedla mieszkaniowe, place zabaw i parki, które są postrzegane jako jedne z najlepszych w całej stolicy. W konkursie zorganizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej place zabaw w Ursusie uplasowały się na pierwszym miejscu spośród wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że stały się one naszą wizytówką. Równie dobrze ocenia się ursuskie parki. W marcu park miejski przy ul. Wojciechowskiego został nominowany do nagrody w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs ten organizuje Towarzystwo Urbanistów Polskich pod patronatem Ministra Infrastruktury. W ramach prowadzonej kampanii wizerunkowej zostanie ogłoszony konkurs na projekt rzeźby animalistycznej przedstawiającej niedźwiedzia - symbol Ursusa. Trzymetrowa rzeźba ma stanąć jesienią w reprezentacyjnym miejscu Skoroszy. Do konkursu zaproszeni zostaną studenci Akademii Sztuk Pięknych. Deweloper Ebejot przewidział dla trzech najlepszych prac nagrody pieniężne. - Jednym z najważniejszych celów kampanii jest próba przekonania mieszkańców Ursusa, że warto identyfikować się z tą dzielnicą. Przeprowadzone badania pokazują, że krajobraz i przekrój społeczny Ursusa szybko się zmieniają. Dzielnica ta coraz bardziej przypomina Ursynów czy nowoczesne rejony Woli, niż typową dzielnicę przemysłową - mówi Olaf Świerzycki z Instytutu Badania Opinii Homo Homini, który współpracuje z władzami Ursusa.

Obchody z okazji 64. rocznicy Dnia Zwycięstwa
5 maja 2009 -
8 maja 2009

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają na obchody z okazji 64. rocznicy Dnia Zwycięstwa 8 maja 2009 r. godzina 11.00 Obelisk ul. Cierlicka

XV Dni Ursusa 2009
31 maja 2009 -
9 czerwca 2009
grafika

31 maja 2009 godz. 14.00 - 18.00 Dzień Dziecka w Ursusie Park przy ul. Wojciechowskiego Teatr Wagabunda i Teatr Coctail To: teatr uliczny, kabaret, cyrk, wesołe miasteczko, plac zabaw Pokaz sztuki cyrkowej, warsztaty, konkursy, zabawy Falko Show - animacje marionetkami, kabaret, koncert muzyczny Występ zespołu bębniarskiego RITMO LIBRE Stoisko Biblioteki dla Dzieci „Słoneczny Brzeg”- wystawa prac dzieci, prezentacja osiągnięć placówki, najsłynniejsze filmy DVD dla dzieci. 5 czerwca Park Czechowicki godz. 18.00 - 22.00 REGGAE URSUS 18.00 – Majestic 19.00 – Eastwestrockers 20.00 – Mesajah 21.00 - Marika 6 czerwca Park Czechowicki godz. 14.00 - 22.00 14.00 - Prezentacje dorobku artystycznego Szkół Ursusa 16.00 - występy sekcji artystycznych Ośrodka Kultury "Arsus" i Domu Kultury "Kolorowa" i zespół „RASTA PAUKI” 17.00 – zespół romski „HITANO” i dzieci z OPS 18.00 - Zespół "Czerwony Tulipan" 19.00 - Zespół Artystyczny Młodzieży Ursusa z towarzyszeniem zespołu "Malina Kowalewski Band" 20.30 - zespół "POD BUDĄ" Na terenie parku stoiska gastronomiczne, zabawki dmuchane oraz prezentacje kultur europejskich przez szkoły pt. "Jestem europejczykiem", stoisko Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej oraz stoisko Biblioteki Publicznej w Ursusie - „Podróżuj z Biblioteką - promocja przewodników turystycznych po Europie i świecie”, prezentacja osiągnięć edukacyjnych placówek Biblioteki. 7 czerwca 2009 Park Czechowicki godz. 11.00 - 17.00 Piknik Ekologiczny "Środowisko w Naszych rękach - zdrowie w Twoich" - Fundacja "Przeszłość dla Przyszłości" - promowanie zdrowego stylu życia 11.00 -16.00 - Prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli Ursusa, Orkiestra Ziemi Mazowieckiej, zespół „Babskie Olekanie” 16.00 - występ zespołu "Latający Holender" Bloki Zadaniowe : "Wiem co jem"- demonstracja sposobu żywienia, haeppening plastyczny, pokaz budowy i urządzania domu, prezentacja miejsc pochodzenie przypraw, pokaz ozdabiania stołu, "Gra o zdrowie"- gra planszowa, "Zdrowy Stół" -prezentacja zdrowych produktów, "Ruch Leczy"- wspólne ćwiczenia na ternie parku "Sport dla każdego"- konkursy sportowe i sprawnościowe, "Kontroluj swoje zdrowie"- porady i badania , prezentacje i sprzedaż zdrowych produktów, przedmiotów przyjaznych dla domu. 8 czerwca - Pomnik poległych uczniów Szkoły Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy, godz. 17.00 Poświęcenie pomnika z udziałem władz Dzielnicy, ks. Prałata Zbigniewa Sajnóga, Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP Ursus organizacji kombatanckich i szkół Ursusa Msza Św. - dziękczynna za istnienie harcerstwa w Ursusie przez 75 lat w Kościele p.w.Św. Józefa Oblubieńca NMP 9 czerwca 2009 wycieczka integracyjna środowisk seniorów do Galerii Instrumentów Folkowych i Muzeum J .i A. Iwaszkiewiczów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do głosowania na rzeźbę, która stanie we wrześniu na SKOROSZACH. Informacja prasowaw formacie PDF

Lato w mieście 2009
19 czerwca 2009 -
31 sierpnia 2009

Przedstawiamy Państwu program akcji "Lato w mieście 2009"


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!