Aktualności
Z prac Zarządu Dzielnicy
1 kwietnia 2009 -
30 kwietnia 2009

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w marcu 2009 r. odbył cztery posiedzenia, i podjął m.in. decyzje w sprawach : W odpowiedzi na wnioski rodziców władze dzielnicy postanowiły wyrazić zgodę na utworzenie, w roku szkolnym 2009/2010, w szkole Podstawowej Nr 4, dwóch oddziałów „0”, dla dzieci 6- letnich, z uwagi na mniejszą niż planowano liczbę dzieci 7 - letnich, dla których zostanie utworzone sześć, a nie jak zakładano 8 „I” oddziałów, z zastrzeżeniem, iż w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci, które mają rodzeństwo uczęszczające do tej szkoły. Podjęto również decyzję o stworzeniu dodatkowego obwodu wyborczego w budynku Zespołu Szkół przy ul. Dzieci Warszawy 42, z uwagi na przekroczenie w trzech obwodach do głosowania liczby 3000 mieszkańców. Dodatkowy obwód wyborczy o nr 703 będzie utworzony dla mieszkańców ul. Dzieci Warszawy. Zarząd Dzielnicy przeznaczył trzy pomieszczenia w budynku położonym przy ul. Walerego Sławka 2, w Parku „Achera”, na potrzeby realizacji projektów dofinansowywanych w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Nasza szkoła jest fajna” oraz „Szkoła w centrum uwagi”. Zarząd Dzielnicy udostępnił Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „ Meditrans” SPZOZ w Warszawie od 5 kwietnia 2009 r., trzy pokoje wraz z węzłem sanitarnym, w budynku przy ul. Rynkowej 8, na tymczasową lokalizację zaplecza socjalnego dla zespołów wyjazdowych karetek pogotowia ratunkowego dla Dzielnicy Ursus, na okres dwóch miesięcy. Powodem powyższego są planowane prace remontowe w dotychczas zajmowanych przez stację pomieszczeniach, położonych przy ul. Sosnkowskiego 18. W wyniku udostępnienia w/w pomieszczeń Wojewódzka Stacja doposażyła swój punkt w karetkę do przewozu noworodków. Dzielnica Ursus m.st. Warszawy przy wsparciu Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych utworzyła Lokalny Program Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2009. W uzupełnieniu informacji Z prac zarządu Dzielnicy za miesiąc luty informujemy, iż Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus na posiedzeniu w dniu 12.03.2009 r. negatywnie zaopiniowała zmiany w regulaminie targowiska, położonego przy ul. Kazimierza Giedziejewskiego 20 w Warszawie, a Zarząd Dzielnicy zaakceptował powyższą opinię.

Kampania wizerunkowa Ursusa
7 kwietnia 2009 wtorek

7 kwietnia rozpoczęła się pierwsza kampania wizerunkowa naszej dzielnicy. Tego dnia w miejskiej InfoQulturze na Placu Konstytucji odbyła się konferencja prasowa, poświęcona nowej akcji promocyjnej. Jej głównym zadaniem jest propagowanie wizerunku jako przyjaznego miejsca do zamieszkania. W ostatnich latach w tej części Warszawy nastąpił dynamiczny proces zmian demograficznych. Charakter dzielnicy z typowo robotniczego i postindustrialnego zaczął ewoluować w kierunku dzielnicy młodej, zamieszkiwanej w znacznej części przez rodziny z małymi dziećmi. W związku z powyższym kojarzenie Ursusa jedynie z Zakładami Mechanicznymi stało się błędną konotacją. - Fakt ten stał się głównym bodźcem do podjęcia działań, mających na celu uzupełnienie sposobu postrzegania naszej Dzielnicy - mówi burmistrz Bogdan Olesiński. Rozpoczęta akcja, nie ma na celu radykalnej zmiany wizerunku Ursusa. Ma ona jedynie ów wizerunek uzupełnić, aby w większym stopniu charakteryzował osoby współcześnie zamieszkujące teren Dzielnicy. Warto zaznaczyć również, że władze Ursusa nie mają zamiaru odcinać się od wspaniałej historii fabryki, która przez dziesięciolecia stanowiła o charakterze Dzielnicy. Wybór symbolu, wynika z etymologii samej nazwy - Ursus po łacinie oznacza słowo niedźwiedź. Na ulotkach, plakatach i banerach reklamowych będzie można zobaczyć nowoczesne osiedla mieszkaniowe, place zabaw i parki, które są postrzegane jako jedne z najlepszych w całej stolicy. W konkursie zorganizowanym przez Centrum Komunikacji Społecznej place zabaw w Ursusie uplasowały się na pierwszym miejscu spośród wszystkich 18 dzielnic Warszawy. Możemy zatem śmiało powiedzieć, że stały się one naszą wizytówką. Równie dobrze ocenia się ursuskie parki. W marcu park miejski przy ul. Wojciechowskiego został nominowany do nagrody w konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Konkurs ten organizuje Towarzystwo Urbanistów Polskich pod patronatem Ministra Infrastruktury. W ramach prowadzonej kampanii wizerunkowej zostanie ogłoszony konkurs na projekt rzeźby animalistycznej przedstawiającej niedźwiedzia - symbol Ursusa. Trzymetrowa rzeźba ma stanąć jesienią w reprezentacyjnym miejscu Skoroszy. Do konkursu zaproszeni zostaną studenci Akademii Sztuk Pięknych. Deweloper Ebejot przewidział dla trzech najlepszych prac nagrody pieniężne. - Jednym z najważniejszych celów kampanii jest próba przekonania mieszkańców Ursusa, że warto identyfikować się z tą dzielnicą. Przeprowadzone badania pokazują, że krajobraz i przekrój społeczny Ursusa szybko się zmieniają. Dzielnica ta coraz bardziej przypomina Ursynów czy nowoczesne rejony Woli, niż typową dzielnicę przemysłową - mówi Olaf Świerzycki z Instytutu Badania Opinii Homo Homini, który współpracuje z władzami Ursusa.

Obchody z okazji 64. rocznicy Dnia Zwycięstwa
5 maja 2009 -
8 maja 2009

Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Henryk Linowski i Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Bogdan Olesiński zapraszają na obchody z okazji 64. rocznicy Dnia Zwycięstwa 8 maja 2009 r. godzina 11.00 Obelisk ul. Cierlicka

XV Dni Ursusa 2009
31 maja 2009 -
9 czerwca 2009
grafika

31 maja 2009 godz. 14.00 - 18.00 Dzień Dziecka w Ursusie Park przy ul. Wojciechowskiego Teatr Wagabunda i Teatr Coctail To: teatr uliczny, kabaret, cyrk, wesołe miasteczko, plac zabaw Pokaz sztuki cyrkowej, warsztaty, konkursy, zabawy Falko Show - animacje marionetkami, kabaret, koncert muzyczny Występ zespołu bębniarskiego RITMO LIBRE Stoisko Biblioteki dla Dzieci „Słoneczny Brzeg”- wystawa prac dzieci, prezentacja osiągnięć placówki, najsłynniejsze filmy DVD dla dzieci. 5 czerwca Park Czechowicki godz. 18.00 - 22.00 REGGAE URSUS 18.00 – Majestic 19.00 – Eastwestrockers 20.00 – Mesajah 21.00 - Marika 6 czerwca Park Czechowicki godz. 14.00 - 22.00 14.00 - Prezentacje dorobku artystycznego Szkół Ursusa 16.00 - występy sekcji artystycznych Ośrodka Kultury "Arsus" i Domu Kultury "Kolorowa" i zespół „RASTA PAUKI” 17.00 – zespół romski „HITANO” i dzieci z OPS 18.00 - Zespół "Czerwony Tulipan" 19.00 - Zespół Artystyczny Młodzieży Ursusa z towarzyszeniem zespołu "Malina Kowalewski Band" 20.30 - zespół "POD BUDĄ" Na terenie parku stoiska gastronomiczne, zabawki dmuchane oraz prezentacje kultur europejskich przez szkoły pt. "Jestem europejczykiem", stoisko Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej oraz stoisko Biblioteki Publicznej w Ursusie - „Podróżuj z Biblioteką - promocja przewodników turystycznych po Europie i świecie”, prezentacja osiągnięć edukacyjnych placówek Biblioteki. 7 czerwca 2009 Park Czechowicki godz. 11.00 - 17.00 Piknik Ekologiczny "Środowisko w Naszych rękach - zdrowie w Twoich" - Fundacja "Przeszłość dla Przyszłości" - promowanie zdrowego stylu życia 11.00 -16.00 - Prezentacje artystyczne szkół i przedszkoli Ursusa, Orkiestra Ziemi Mazowieckiej, zespół „Babskie Olekanie” 16.00 - występ zespołu "Latający Holender" Bloki Zadaniowe : "Wiem co jem"- demonstracja sposobu żywienia, haeppening plastyczny, pokaz budowy i urządzania domu, prezentacja miejsc pochodzenie przypraw, pokaz ozdabiania stołu, "Gra o zdrowie"- gra planszowa, "Zdrowy Stół" -prezentacja zdrowych produktów, "Ruch Leczy"- wspólne ćwiczenia na ternie parku "Sport dla każdego"- konkursy sportowe i sprawnościowe, "Kontroluj swoje zdrowie"- porady i badania , prezentacje i sprzedaż zdrowych produktów, przedmiotów przyjaznych dla domu. 8 czerwca - Pomnik poległych uczniów Szkoły Nr 1 ul. Bohaterów Warszawy, godz. 17.00 Poświęcenie pomnika z udziałem władz Dzielnicy, ks. Prałata Zbigniewa Sajnóga, Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej ZHP Ursus organizacji kombatanckich i szkół Ursusa Msza Św. - dziękczynna za istnienie harcerstwa w Ursusie przez 75 lat w Kościele p.w.Św. Józefa Oblubieńca NMP 9 czerwca 2009 wycieczka integracyjna środowisk seniorów do Galerii Instrumentów Folkowych i Muzeum J .i A. Iwaszkiewiczów. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do głosowania na rzeźbę, która stanie we wrześniu na SKOROSZACH. Informacja prasowaw formacie PDF

Lato w mieście 2009
19 czerwca 2009 -
31 sierpnia 2009

Przedstawiamy Państwu program akcji "Lato w mieście 2009"

Rozstrzygnięcie konkursu „Niedźwiedź dla Ursusa”.
8 czerwca 2009 -
15 lipca 2009

8 czerwca 2009r. został wyłoniony zwycięzca konkursu rzeźbiarskiego „Niedźwiedź dla Ursusa”. Granitowy pomnik już we wrześniu stanie na SKOROSZACH a jego uroczyste odsłonięcie odbędzie się podczas jesiennego pikniku w Ursusie. Ostateczna klasyfikacja prezentuje się następująco:

 • I nagrodę w wysokości 10.000,00 zł i realizację rzeźby otrzymuje Pani Aleksandra Ławicka-Cuper
 • II nagrodę w wysokości 8.000,00 zł otrzymuje Pan Jan Kolasiński
 • III nagrodę w wysokości 5.000,00 zł otrzymuje Pan Tomasz Witkowski

Jury przyznało dwa równorzędne wyróżnienia w wysokości 2.000,00 zł. Otrzymali je:

 • Pan Grzegorz Nowak
 • Pani Ida Karkoszka

Trzy metrową, granitową rzeźbę, na wykonanie której firma EBEJOT, przeznaczyła 100 000 PLN, będzie można podziwiać już we wrześniu tego roku. Uroczyste odsłonięcie pomnika odbędzie się podczas jesiennego pikniku w Ursusie, który będzie finałem pierwszej w Polsce kampanii wizerunkowej dzielnicy. Jej pomysłodawcą jest warszawska firma developerska EBEJOT – wykonawca osiedli Skorosze w Ursusie, który zaplanował długofalową akcję mającą na celu stworzenie pozytywnego wizerunku Ursusa.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
1 lipca 2009 -
7 lipca 2009

Uprzejmie informuję, że w dniu 6.07.2009 r. o godz. 16.30 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus. Proponowany porządek obrad:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 • Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
 • Omówienie pism skierowanych do Komisji.
 • Dyskusja – wolne wnioski.
 • Wizja Komisji w terenie.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!