Aktualności
Mistrzostwa Mazowsza w piłce nożnej
1 marca 2009 -
28 marca 2009
grafika

Zapraszamy wszystkie drużyny amatorskie do udziału w mistrzostwach Mazowsza w piłce nożnej. Eliminacje na szczeblu dzielnicy odbywać się będą w okresie 1-25.04.2009r. Wszystkie zgłoszenia drużyn przyjmuje Wydział Sportu i Rekreacji dzielnicy Ursus Tel.+224786173 lub 510205783 do dnia 27.03.2009r. Mile widziane są również grupy dopingujące swoich faworytów. Dla wszystkich zorganizowanych kibiców przewidziane są nagrody. Rozgrywki prowadzone będą w następujących kategoriach wiekowych: Szkoły podstawowe: - I/II klasy (rocznik 2001/2000) - III/IV klasy (rocznik 1999/1998) - V/VI (rocznik 1997/1996) Młodzież ze szkół gimnazjalnych - I/II/III (roczniki 1995/1994/1993) Młodzież Szkół ponadgimnazjalnych - roczniki 1993/1992/1991 W turnieju mogą wziąć udział drużyny męskie, żeńskie i mieszane.

Ursusowska Liga Siatkówki
1 marca 2009 -
28 marca 2009
grafika

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Ursusowskiej Lidze Siatkówki. Zgłoszenia drużyn przyjmuje Wydział Sportu i Rekreacji dzielnicy Ursus pod adresem mailowym dwojtak@ursus.warszawa.pl lub pod numerem Tel.+22 478-61-73 lub 510-205-783 do dnia 27 marca 2009r. Udział w turnieju jest bezpłatny oraz przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Ursusowska Liga Piłki Nożnej
1 marca 2009 -
28 marca 2009
grafika

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Ursusowskiej Lidze Piłki Nożnej. Zgłoszenia drużyn przyjmuje Wydział Sportu i Rekreacji dzielnicy Ursus pod adresem mailowym dwojtak@ursus.warszawa.pl lub pod numerem Tel.+224786173 lub 510205783 do dnia 27 marca 2009r. Udział w turnieju jest bezpłatny oraz przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
26 marca 2009 czwartek

W dniu 26 marca 2009 r. o godz. 16:30 (w budynku Urzędu, przy Pl. Czerwca 1976r., w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Zaopiniowanie Sprawozdań rocznych z działalności programowej – OK. ARSUS, Biblioteki Publicznej, OPS. 4. Sprawa Szkoły Podstawowej Nr 14. 5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008r. 6. Sprawy wniesione przez Zarząd. 7. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 8. Wolne wnioski.

Zmiana ustawy o świadczeniach rodzinnych
1 listopada 2008 -
31 marca 2009

Od 01 listopada 2009 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwało, pod warunkiem, że kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim. Od 01 listopada 2009 roku zmienia się także termin rozpoczęcia i zakończenia okresu zasiłkowego. Okres zasiłkowy będzie zaczynał się dnia 1 listopada i trwał do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego, na jaki ustala się prawo do świadczeń rodzinnych. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Komunikat
25 marca 2009 -
1 kwietnia 2009

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, działając zgodnie z zapisem § 9 Regulaminu Konkursu ofert na wynajem części nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 na okres 3 lat, informuje, że z powodu braku ofert konkurs nie został rozstrzygnięty.
Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Bogdan Olesiński

Denerwuje Cię hałas ulicy ?
7 kwietnia 2009 -
30 kwietnia 2009
grafika

Urząd m.st. Warszawy serdecznie zaprasza na konsultacje społeczne projektu dokumentu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!