Aktualności
Posiedzenie Komisji
27 marca 2008 czwartek

W dniu 27.03.2008 r. o godz. 1700 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus.
 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 5. Dyskusja – wolne wnioski.

NIECZYNNE KASY URZĘDU
8 kwietnia 2008 -
10 kwietnia 2008

Z powodu remontu, w dniu 10 kwietnia od godz. 14:00 oraz w dniu 11 kwietnia 2008 nieczynne będą kasy Urzędu. Przepraszamy za utrudnienia.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
8 kwietnia 2008 -
17 kwietnia 2008

W dniu 17 kwietnia 2008r. o godz. 1630 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Oferta szkół ponadgimnazjalnych
24 kwietnia 2008 -
15 czerwca 2008

Oferta szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszej Dzielnicy na rok szkolny 2008/2009

 1. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego telefon: 022 662 64 12 Klasy:
  • sportowa (piłka nożna, akrobatyka);
  • z rozszerzonym programem nauczania:
   • biologii chemii;
   • geografii, matematyki;
   • historii, wos-u.
   Języki obce to: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski (drugi język do wyboru)
 2. w Zespole Szkół Nr 42 telefon: 022 662 62 83
  • Technikum Nr 8
   • technik ekonomista o specjalności bankowość;
   • technik informatyk;
   • technik obsługi turystycznej,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 37 w Zespole Szkół Nr 42
   • klasy wielozawodowe
   • Liceum Uzupełniające - klasa na podbudowie ZSZ

Zmiana godzin CZATU z Burmistrzem
28 kwietnia 2008 -
30 maja 2008

W związku ze zmiany godziny pracy Urzędu Dzielnicy Ursus, od dnia 28 kwietnia 2008r (poniedziałek) czat z Burmistrzem jest przesunięty z godz. 17.00 – 18.00 na godz. 15.00 - 16.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1 maja 2008 -
31 grudnia 2008

Urząd m.st. Warszawy oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu. Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) Urzędu m.st. Warszawy zostanie uruchomiona 1 maja 2008r. Szczegółowe informacje o ESP znajdziecie Państwo tutaj.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
14 maja 2008 środa

Najbliższe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej odbędzie się w dniu 14 maja 2008r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1, w sali 100. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2008-2012. 4. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!