Aktualności
Modernizacja funkcjonowania Biura Rady
27 sierpnia 2009 czwartek

Link do strony, na której znajduje się informacja dotycząca projektu: www.um.warszawa.pl

OGŁOSZENIE
30 września 2009 -
3 listopada 2009

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi w latach 2009-2012, polegających na:

 1. prowadzeniu na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin zagrożonych uzależnieniami,
 2. prowadzeniu na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy klubu abstynenckiego na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin,
oraz zaprasza podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 673 z późn. zm.) do składania ofert. Zlecenie zadań nastąpi w formie powierzenia wraz z przyznaniem dotacji ze środków publicznych na finansowanie w latach 2009-2012 ich realizacji.
Uchwała nr 489/2009w formacie PDF

Posiedzenia Komisji Rady
12 października 2009 -
15 października 2009

W dniach 12,13 i 15 października br. w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy pl. Czerwca 1976 r., w sali nr 100 odbędą się posiedzenia poszczególnych Komisji Rady na których będzie omawiany m in. załącznik dzielnicowy do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2010r. tj.

 • W dniu 12.10.2009r. o godz. 16:30 - posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
 • W dniu 13.10.2009r. o godz. 16:30 - posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej.
 • W dniu 15.10.2009r. o godz. 16:30 - posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
5 listopada 2009 czwartek

W dniu 5 listopada 2009r. o godz. 16:30 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976 r. w sali nr 100 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Proponowany porządek obrad:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 • Funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Dzielnicy w tym OK. ”Arsus”, OPS oraz świadczenia rodzinne - Naczelnik Migdal.
 • Sprawy wniesione przez Zarząd.
 • Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 • Dyskusja i wolne wnioski.

Wspólne posiedzenie Komisji
18 listopada 2009 środa

W dniu 18.11.2009 r. o godz. 16:30 (w sali 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus w siedzibie Urzędu Dzielnicy. Proponowany porządek obrad:

 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
 • Spotkanie z przedstawicielami Szybkiej Kolei Miejskiej i PKP.
 • Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 • Zagadnienia bieżące będące w zakresie działalności Komisji.
 • Dyskusja - wolne wnioski.

ZBLIŻAJĄ SIĘ ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA
18 grudnia 2009 -
28 grudnia 2009

Spotkanie wigilijne w Przedszkolu Integracyjnym Nr 137 im. Janusza Korczaka w Warszawie ul. Szancera 7

Dnia 16 grudnia 2009r. w oddziałach zamiejscowych Przedszkola Integracyjnego nr 137 im. Janusza Korczaka przy ulicy Szancera 7 odbyło się po raz pierwszy uroczyste spotkanie wigilijne. Oprócz dzieci, rodziców i całego personelu w uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele władz Dzielnicy Ursus - Burmistrzowie Pan Dariusz Wosztyl i Pan Wiesław Krzemień, ksiądz proboszcz Zbigniew Sajnóg oraz Dyrektorzy ZGN Dzielnicy Ursus. Świąteczne spotkanie miało na celu przybliżenie mieszkańcom naszego miasta idei integracji, uświadomienie znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka oraz podtrzymywanie tradycji związanych ze świętami. Dzięki ogromnej pracy i zaangażowaniu wszystkich uroczystość ta miała bardzo rodzinny charakter i wprowadziła w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Dzieci przedstawiły Jasełka w których nie zabrakło Maryi Panny, Świętego Józefa , Jezuska i oczywiście aniołków i pasterzy. Do lichej stajenki przybyli również Trzej Królowie, którzy złożyli dary Małemu Dzieciątku. Uroczystość uświetniły występy chóru nauczycielskiego. Wszyscy wspólnie zasiedli przy wigilijnym stole, dzielili się opłatkiem, składali świąteczne życzenia i śpiewali kolędy.

Te wspólnie spędzone chwile na długo pozostaną w naszej pamięci. Wszystkim mieszkańcom Ursusa życzymy zdrowych, spokojnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia

UWAGA! RODZICE SZEŚCIOLATKÓW
18 lutego 2010 czwartek
grafika

Rok 2010 jest drugim z kolei rokiem wdrażania najważniejszych zmian w oświacie. Od 1 września kolejna grupa dzieci sześcioletnich będzie mogła rozpocząć naukę w klasach pierwszych. Aby ułatwić Państwu decyzję dotyczącą rozpoczęcia szkolnej kariery dziecka zapraszamy Państwa do udziału w kampanii „Sześciolatek w klasie pierwszej”. Uczestnictwo w Dzielnicowej konferencji, która odbędzie się 18 lutego 2010 w Ośrodku Kultury ARSUS, ul. Traktorzystów 14 i rozpocznie i godz. 18:00, będzie okazją do utrwalenia wiedzy dotyczącej rozwoju i potrzeb dzieci sześcioletnich oraz gotowości szkolnej. Podczas konferencji zostaną również przekazane Państwu informacje na temat różnic pomiędzy ofertą przedszkolną a szkolną przygotowaną dla sześciolatka w ramach tak zwanej Podstawy programowej, w tym treści kształcenia obowiązujących w oddziale przedszkolnym i klasie pierwszej. Ponadto informujemy, że dyrektorzy szkół podstawowych w Dzielnicy Ursus zaplanowali dla Państwa tzw. „dni otwarte” w szkołach. Podczas tych spotkań będzie można obejrzeć szkołę, porozmawiać o najważniejszych dla Państwa sprawach. „Dni otwarte” będą odbywać się w następujących terminach:

 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2, ul. Orłów Piastowskich 47, tel. 022 667 46 54 - 23 lutego 2010r. godz. 18:00;
 • Szkoła Podstawowa nr 4, ul. W. Sławka 9, tel. 022 662 67 80 – 23 lutego 2010r. godz. 18:00;
 • Szkoła Podstawowa nr 11, ul. M. Keniga 20, tel. 022 667 09 27 – 25 lutego 2010r. godz. 18:00
 • Szkołą Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14., tel. 022 662 64 05 – 24 lutego 2010r. godz. 18:00.
Wszyscy rodzice zameldowani w rejonach poszczególnych szkół otrzymają pisemne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.

Zapraszamy


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!