Aktualności
Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
8 kwietnia 2008 -
17 kwietnia 2008

W dniu 17 kwietnia 2008r. o godz. 1630 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie sprawy bezpieczeństwa w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 4. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Oferta szkół ponadgimnazjalnych
24 kwietnia 2008 -
15 czerwca 2008

Oferta szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszej Dzielnicy na rok szkolny 2008/2009

 1. LVI Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego telefon: 022 662 64 12 Klasy:
  • sportowa (piłka nożna, akrobatyka);
  • z rozszerzonym programem nauczania:
   • biologii chemii;
   • geografii, matematyki;
   • historii, wos-u.
   Języki obce to: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski (drugi język do wyboru)
 2. w Zespole Szkół Nr 42 telefon: 022 662 62 83
  • Technikum Nr 8
   • technik ekonomista o specjalności bankowość;
   • technik informatyk;
   • technik obsługi turystycznej,
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 37 w Zespole Szkół Nr 42
   • klasy wielozawodowe
   • Liceum Uzupełniające - klasa na podbudowie ZSZ

Zmiana godzin CZATU z Burmistrzem
28 kwietnia 2008 -
30 maja 2008

W związku ze zmiany godziny pracy Urzędu Dzielnicy Ursus, od dnia 28 kwietnia 2008r (poniedziałek) czat z Burmistrzem jest przesunięty z godz. 17.00 – 18.00 na godz. 15.00 - 16.00

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
1 maja 2008 -
31 grudnia 2008

Urząd m.st. Warszawy oddaje do dyspozycji interesantów nową formę załatwiania spraw za pośrednictwem Internetu. Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą wnieść pismo w wytypowanej sprawie bez konieczności osobistego stawiennictwa w urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.
Elektroniczna skrzynka podawcza (ESP) Urzędu m.st. Warszawy zostanie uruchomiona 1 maja 2008r. Szczegółowe informacje o ESP znajdziecie Państwo tutaj.

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
14 maja 2008 środa

Najbliższe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej odbędzie się w dniu 14 maja 2008r. o godz. 17.00 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976r. nr 1, w sali 100. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektu Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m. st. Warszawy na lata 2008-2012. 4. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 5. Sprawy różne i wolne wnioski.

Konkursem ofert na wynajem części nieruchomości
21 maja 2008 -
20 czerwca 2008

Burmistrz Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy ogłasza konkurs ofert na wynajem części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 42 na okres 3 lat. Ogłoszeniew formacie PDF Regulamin Konkursuw formacie PDF Zasady i tryb pracy komisjiw formacie PDF

Program obchodów "Dni Ursusa"
21 maja 2008 -
14 czerwca 2008

XIV Dni Ursusa 31 maja – 14 czerwca 2008
PROGRAM
31.05 – 02 .06.08 
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Dzielnicy Ursus 
 m. st. Warszawy ( młodzież , dorośli) D. K. „Kolorowa”
1 czerwca
Atrakcje dla młodych i młodszych
12.30 – 13.00 Bajka dla dzieci pt. „Korsarz” – D. K. „Miś”
 ul. Zagłoby 17
 Dzień Dziecka na „Hasance” ul. Wojciechowskiego
14.00 - 17.00 klauni , szczudlarze , wodzirej i zabawy
 na scenie „mikrofon dla wszystkich” , duże bańki 
 mydlane ,zabawy w teatr, występy, malowanie buziek, 
 konkurencje sportowe
17.00 – 17.30 Koncert zespołu „THE-Cybel”
17.30 – 18.00 pokaz ratownictwa OSP Ursus
19.00 – 20.00 koncert zespołu „Dread Rock”

02. 06.08-11.06.08
Prezentacje dorobku instytucji kultury
2 czerwca
7.00 – 8.00 „Poezja na Dworcu Ursus” – happening uczestników
 projektu „Moja Mała Twórczość” – młodzież czyta swoje
 utwory na głos – Biblioteka Publiczna – Dworzec PKP Ursus
17.00 – 19.00 Wystawa plansz z dokumentacją historyczną Ursusa
 ZHP – Harcerski Krąg Seniorów D. K. „Kolorowa”
 ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16
17.00 – 20.00 Dzień otwarty pracowni Ceramicznej i
 Plastycznej połączony z wystawą.
 Dzień otwarty Młodzieżowej Akademii Filmu i 
 Aktorstwa D. K. „Kolorowa”
3 czerwca
18:30 Spektakl grupy teatralnej „PRZY SŁOWIE” pt. 
 „Biczowanie, czyli zabijanie szkodzi zdrowiu” w reżyserii 
 Łukasza Wróblewskiego D. K. „Kolorowa” 
 ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16
18:00 Otwarcie wystawy fotografii dokumentalnej IPN 
 pt.”Czerwiec 76 w Ursusie, Płocku, Radomiu i Poznaniu”
 oraz wieczór wspomnień z uczestnikami wydarzeń
 w Ursusie D. K. „Miś” ul. Zagłoby 17

4 czerwca
11:00 
 „Czas Ursusa” – spotkanie z Jerzym Domżalskim
 autorem książki „Niezwykły Ursus” 
 Multimedialny Ursus – guiz o Ursusie z nagrodami
 Czytelnia Naukowa nr XIX ul. Plutonu Torpedy 47
17:00 – 18:00
 „Ursus kochany jest – iluzja życia” -
 spotkanie artystyczne dla seniorów
 D. K. „Miś” ul. Zagłoby 17

5 czerwca
16:00 -20:00
 Dzień Otwarty Pracowni Witrażu 
 D. K. „Kolorowa” ul. Sosnkowskiego 16
16:30
 „Do Seniora” - spotkanie z fraszką. Wieczór artystyczny
 z udziałem poetów warszawskich. D.K. „Kolorowa”
17:30 – 18:15
 Pokaz umiejętności aktorskich grupy teatralnej
 „Kurtynka” D.K. „Kolorowa”

6 czerwca
11:00
 „Czas Ursusa” – Władysław Jan Grabski – ikona kultury i 
 dziedzictwa Ursusa – multimedialna prezentacja 
 archiwalnych zdjęć patrona Biblioteki – gościem
 specjalnym będzie prof. Maciej Grabski
 Czytelnia Naukowa nr XIX,ul. Plutonu Torpedy 47
15:00 – 17:00
 Prezentacja dorobku artystycznego LVI Liceum 
 Ogólnokształcącego im. L. Kruczkowskiego 
 ul. Dzieci Warszawy 42 - teren wokół szkoły
18:00
 Wernisaż wystawy fotografii Ireneusza Barskiego
 pt.”Pocztówki z Ursusa” z cyklu „Moje miasto, moja
 mała ojczyzna” D. K. „Kolorowa”
20:00 – 24:00
 „Granie nocą” – maraton gier elektronicznych i 
 tradycyjnych z elektronicznymi warsztatami
 projekt „Moja Mała Twórczość”
 Czytelnia Naukowa nr XIX ul Plutonu Torpedy 47

7 czerwca
Park Czechowicki – kulminacja „Dni Ursusa”
Miasteczko sportowe – gry, zabawy ruchowe
14:00 - 16:00
 występ zespołu romskiego –świetlica OPS
16:00 – 16:30
 prezentacje artystyczne młodzieży z Gimnazjum 131 i 132 z Ursusa
16:30 – 17:30
 koncert zespołu „Muzyka Końca Lata”
18:00 – 19:30
 koncert zespołu „Golec Uorkiestra”
20:00 – 21:00
 koncert zespołu „Happysad”

10:00 – 14:00
 Dzień Otwarty Ogniska Przedszkolnego D.K. „Kolorowa”
17:00
 Wernisaż wystawy Mazowieckiego Festiwalu Sztuki 
 „Powrót do korzeni” O. K. „Arsus”
18:00
 Wieczór autorski i spotkanie z pisarzem Wiesławem Myśliwskim – O. K. „Arsus”
 
8 czerwca
„Teatralia w Ursusie” – Park Czechowicki
14.00 
 Parada cyrkowa
15.00 
 Występ dzieci z Przedszkola nr 200
15.30 
 Teatr Obrzędowy z Kurpi „Kurpianka-Cepelia”
16.30 
 Klaunada
17.00 
 Występ studentów-aktorów z WSKS - wydział aktorski
18.00 
 Grupa teatralno-kabaretowa „Zżyna”


9 czerwca
Biblioteka dla dzieci nr 64, ul. Plutonu Torpedy 47
12:00 - 13:00
 „Ja, mama i tata” przedstawienie w wykonaniu dzieci z biblioteki

10 czerwca
17:00-18:00
 „Mała Sowa” przedstawienie w wykonaniu dzieci z biblioteki
 Wypożyczalnia nr 117 ul. Keniga 14

11 czerwca
10:00 - 19:30
 „Ursus w fotografii Ireneusza Barskiego” – wystawa
 niezwykle ciekawych zdjęć znanego artysty-fotografika
 Wypożyczalnia nr 116 ul. Plutonu Torpedy 47

13 czerwca
III ZŁAZ HARCERSKIEGO KRĘGU SENIORÓW
9:00 – 18:00
 Leśna Galeria Rzeźby i Malarstwa – Budy Grabskie

14 czerwca
TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR BURMISTRZA
Stadion Miejski ul. Gen. K. Sosnkowskiego 3

01.06 – 14.06 Cykl Turniejów Sportowych dla dzieci i młodzieży


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!