Aktualności
Przesłuchania do chóru
21 stycznia 2008 -
23 stycznia 2008

Wydział Kultury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy serdecznie zaprasza młodzież na przesłuchania do nowo powstającego chóru młodzieżowego pod patronatem Zastępcy Burmistrza Jolanty Dąbek. Chór powstanie z myślą o młodych, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania muzyczne. Będzie miał w swoim repertuarze nowe aranżacje tradycyjnych pieśni polskich i światowych.

Przesłuchania odbędą się w dniach 21 i 23 stycznia 2008 r. o godzinie 18.00 w Domu kultury „Kolorowa” przy ul. Sosnkowskiego 16.

Serdecznie zapraszamy.

Komunikat w sprawie przekazywania 1% podatku
11 stycznia 2008 -
30 kwietnia 2008

Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne została wprowadzona ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) i obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.

Jej celem było uproszczenie mechanizmu alokacji 1% przez darczyńców polegające na tym, aby to urząd skarbowy a nie podatnik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, o co wielokrotnie postulowano w latach ubiegłych.

Powyższa zmiana zasad przekazywania wpłat z tytułu 1% nie oznacza, że darczyńcy zostali pozbawieni prawa do swobodnego ich przekazania. Nadal to podatnik decyduje o tym czy chce wspomóc cele statutowe organizacji pożytku publicznego, której organizacji oraz jaką kwotą. Taka sama reguła obowiązywała w poprzednim stanie prawnym. Zgodnie z istniejącym do końca 2006 r. art. 27d w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, odpowiednio art. 14a w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zmniejszenie podatku należnego przysługiwało z tytułu dokonania wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zatem wprowadzona zmiana dotyczy jedynie mechanizmu przekazywania 1%. Nie ogranicza natomiast prawa podatnika do obdarowywania organizacji pożytku publicznego. Nie pomniejsza również roli jaką organizacje pożytku publicznego odgrywają w życiu społecznym.

W konsekwencji, w obecnym stanie prawnym, podatnik, który chce podzielić się 1% swojego podatku z organizacją pożytku publicznego, nie musi sam dokonywać wpłaty na konto tej organizacji, a jedynie w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT 36L, PIT-37, PIT-38) podać wysokość wnioskowanej (zadeklarowanej) wpłaty, która nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 1% podatku należnego, oraz dane pozwalające na właściwe zidentyfikowanie organizacji pożytku publicznego, tj. jej nazwę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnik ma prawo wybrać tylko jedną organizację, z zamieszczonych w wykazie ogłoszonym do końca roku podatkowego w drodze obwieszczenia przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Powyższą zmianę zasad przekazywania 1% na konto organizacji pożytku publicznego odzwierciedla konstrukcja zeznań podatkowych za 2007 r.

Jednocześnie, podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym może również podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce „Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem", znajdującej się bezpośrednio nad wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w: poz. 135 - PIT-28, poz. 311 - PIT-36, poz. 107 -PIT-36L, poz. 123 - PIT-37, poz. 59 - PIT-38.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Należy jednak pamiętać, że rozdysponowanie środków przekazanych przez organ podatkowy pozostaje w wyłącznej gestii organizacji pożytku publicznego i powinno odbywać się w zgodzie z przedmiotem działalności organizacji określonym w statucie oraz z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

Konkurs ofert - kultura fizyczna i sport
13 lutego 2008 środa

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na: Realizacja zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

Warszawa w grze Monopoly
29 lutego 2008 piątek
grafika

Zagłosuj na Warszawę! Pomóż swemu miastu wejść do popularnej na świecie gry planszowej „Monopoly”. Głosowanie na 22 miasta, które trafią do kultowej gry planszowej "Monopoly" dzięki największemu poparciu, trwa już drugi tydzień, a zakończy się 29 lutego. W ciągu ostatnich dwóch dni polska stolica przesunęła się z miejsca 65 na 39!

Kandydaturę Warszawy, obok kilkudziesięciu innych miast, zaproponował internautom producent gry, tworząc tzw. listę główną. Inne polskie miasto, ubiegające się o miejsce w grze to Gdynia, którą zgłosili do gry sami mieszkańcy, umieszczając ją na liście tysięcy miast, walczących o tzw. dziką kartę by wejść do „Monopoly”.

Po zakończeniu głosowania na stronie www.monopolyworldvote.com pojawią się wyniki 20 najlepszych miast. Wówczas zacznie się batalia o dwa miejsca dla miast z listy rezerwowej, która zakończy się 9 marca. Gra ma trafić do sklepów jesienią.

Sprawdź miejsce swojego miasta na liście i zagłosuj na stronie: http://www.monopolyworldvote.com/pl_PL/world. Zarejestruj się i głosuj codziennie, wspierając Warszawę. Przekaż ten adres swoim znajomym!

Komisja Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
20 lutego 2008 środa

W dniu 20.02.2008 r. o godz. 17.00 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus – w tym spotkanie z Komendantem Komisariatu Policji Warszawa Ursus komisarzem Dariuszem Krząstkiem. 4. Sprawy wniesione. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.
28 lutego 2008 czwartek

W dniu 28.02. 2008r. o godz. 16 00 (w sali 102) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Proponowany Porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu 4.Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy na 2008r. 5.Zaopiniowanie wykazu miejsc na których dopuszcza się prowadzenie handlu okolicznościowego.

Forum dla Kultury
13 marca 2008 czwartek

Bogdan Olesiński BURMISTRZ DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY i Henryk Linowski PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY

zapraszają na spotkanie pt: „Forum dla Kultury” - rola Centrum Kultury w środowisku lokalnym 13 marca (czwartek) 2008 r.godzina 17.00 Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Pl. Czerwca 1976 roku Nr 1, sala nr 100, I piętro Spotkanie poprowadzą: Pani Wiktoria Kulesza specjalista. ds.. edukacji europejskiej i strategii rozwoju lokalnego przez kulturę, autorka, koordynator i menedżer projektów europejskich w tym projektu: „Ecm -europejskie standardy zarządzania kulturą” oraz Pan Mariusz Wróbel autor projektu nowego modelu Centrum Kultury


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!