Aktualności
Ankieta - modernizacja linii kolejowej
20 sierpnia 2008 -
22 września 2008

W związku z prowadzonymi przez firmę Arup, pracami na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA, związanymi z realizacją projektu Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, II etap, Lot A (umowa z PKP PLK SA nr IIZ3A-POIIS-67/2008) zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety wśród mieszkańców dzielnicy Ursus, przez której obszar przebiega przedmiotowa linia kolejowa. Ankieta ta stanowi element konsultacji społecznych w ramach opracowywanego przez firmę Arup na zlecenie PKP PLK S.A. Raportu o oddziaływaniu na środowisko, będącego elementem Studium Wykonalności. Zebrane informacje wykorzystane zostaną w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na modernizacji linii kolejowej Warszawa – Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia – Miedniewice.

Awaria magistrali wodociągowej
25 sierpnia 2008 -
26 sierpnia 2008

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pruszkowie informuje o bardzo poważnym obniżeniu ciśnienia wody bądź jej całkowitym braku, przy maksymalnym zużyciu od dnia 25 sierpnia 2008 roku w godzinach od 9ºº. Przewidywany czas usuwania awarii 24 godz. Powodem wyłączenia wody jest awaria magistrali wodociągowej w Warszawie zasilającej pasmo pruszkowskie, telefon kontaktowy Pogotowia Technicznego ZWiK w Pruszkowie (22) 445-62-11

Europejskie Dni Dziedzictwa
22 sierpnia 2008 -
20 września 2008

Projekt w ramach EDD Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy pt.: „Baśń jak życie. Znaleźć swoją historię” Propozycja przeprowadzenia warsztatów sztuki opowiadania historii : własnej , rodziny, zdarzeń historycznych ważących o dziejach narodu. Wybieramy sztukę opowiadania właśnie dlatego, że na „bagaż” opowiadacza, jego repertuar, umiejętności kontaktu ze słuchaczami, wiarygodność opowiadania składają się nie tylko erudycyjne podróże przez literackie światy ale prawdziwe życiowe przygody własnego życia. To znana także w naszej kulturze, choć często już nie praktykowana sytuacja – starsi opowiadają młodszym, dziadkowie opowiadają wnukom. Celami projektu są: - wzmocnienie archetypu dziadka i babci – twórców historii i przekaźników tradycji rodzinnych i ojczyźnianych- zdobycie wiedz z dziedziny historii, literatury, sztuki – poszukiwanie źródeł - zintegrowanie dwóch pokoleń : dziadków i wnuków - zebranie nagrań opowieści na płycie CD jako dokumentacja warsztatów i historii opowiadaczy. Warsztat inaugurujemy spotkaniem artystycznym w siedzibie Biblioteki Publicznej im. J. W. Grabskiego w Dzielnicy Ursus w dniu 20 września 2008r. Warsztat będzie trwał 30 godzin zakończy się wspólnym wieczorem opowieści – zapraszamy lokalną społeczność, rodziny , przyjaciół – i te historie, nad którymi pracowaliśmy stają się częścią wspólnie tworzonego widowiska narracyjnego . Efektem ,oprócz nabytych umiejętności opowiadania historii będzie : poszerzenie wiedzy na temat historii kraju , narodu , rodziny słuchaczy i opowiadaczy a także płyty CD z nagranymi opowieściami, które mogą być w dalszej części opracowane literacko i udostępnione do czytania.

Obchody wrześniowe
27 sierpnia 2008 -
26 września 2008

Bogdan Olesiński BURMISTRZ DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY i Henryk Linowski PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
zapraszają na obchody z okazji: 69. rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej 1 września (poniedziałek) 2008 r. godzina 17.00 - cmentarz przy ul. Rakuszanki — złożenie wieńców - złożenie wieńców Obelisk ul. Cierlicka - 18.00 Msza św. w intencji poległych w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP ul. Sosnkowskiego 34 69. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę oraz Dzień Sybiraka 17 września (środa) 2008 r. godzina 11.00 - Obelisk ul. Cierlicka 69. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego 26 września (piątek) 2008 r. godzina 11.00 - cmentarz przy ul. Rakuszanki - cmentarz przy ul. Ryżowej

Bezpieczna droga do szkoły
28 sierpnia 2008 -
28 września 2008

Za kilka dni zaczyna się nowy rok szkolny, a wraz z nim kolejna edycja akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej i Żandarmerii Wojskowej podobnie jak w latach ubiegłych zadbają, aby uczniowie, rozkojarzeni jeszcze wakacjami, bezpiecznie dotarli do szkoły. Z policyjnych statystyk wynika, że w pierwszych dniach roku szkolnego odnotowuje się wzrost wypadków i kolizji z udziałem dzieci i młodzieży, szczególnie w okolicach szkół. Dlatego tak ważne jest każde przedsięwzięcie mające zapewnić bezpieczeństwo najmłodszym. Jak co roku przy placówkach szkolnych, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, wystawione zostaną specjalne posterunki, które umożliwią dzieciom bezpieczne dotarcie na zajęcia i powrót do domu. Policjanci dokładnie sprawdzą właściwe oznaczenie rejonów przyszkolnych. Dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców, jako osób najlepiej znających okolice szkół swoich dzieci, aby zgłaszali uwagi dotyczące braku odpowiednich znaków drogowych, niewłaściwego oznaczenia przejść dla pieszych, czy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej do najbliższej jednostki Policji. W trosce o bezpieczeństwo uczniów wszystkich placówek oświatowych, apelujemy również do kierowców, którzy w najbliższych dniach znajdą się w pobliżu szkół, aby zachowali szczególną ostrożność. Przypominamy o obowiązku jazdy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz konieczności stosowania się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Zwróćmy szczególną uwagę na najmłodszych uczestników ruchu drogowego, aby bezpiecznie i szczęśliwie mogli rozpocząć rok szkolny. Poniżej prezentujemy kilka rad, których należy bezwzględnie przestrzegać w drodze do szkoły..i nie tylko.... • zawsze przechodź przez jezdnię w miejscach do tego przeznaczonych najlepiej na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną, • zawsze przechodź przez jezdnię na zielonym świetle – migające zielone światło mówi o konieczności opuszczenia przejścia dla pieszych, • przed wejściem na jezdnię, nawet gdy jest sygnalizacja świetlna spójrz w lewo, w prawo i jeszcze raz w lewo. Dopiero po upewnieniu się, że nie zbliża się żaden pojazd, możesz przejść na drugą stronę, • przez jezdnię przechodź zdecydowanym krokiem, nie możesz przebiegać przez jezdnię, • nie wchodź na jezdnię bezpośrednio zza samochodu lub innej przeszkody, • pamiętaj przejście dla pieszych nie jest miejscem zabawy. Spychanie na jezdnię kolegi lub koleżanki może zakończyć się tragicznie, • poza terenem zabudowanym zawsze idź lewą stroną drogi (poboczem), abyś widział pojazd nadjeżdżający z naprzeciwka, • na ubraniu lub tornistrze noś znaczki odblaskowe, dzięki którym będziesz bardziej widoczny na drodze, • przechodząc przez przejazdy kolejowe sprawdź, czy nie nadjeżdża pociąg, nigdy nie przechodź , gdy szlabany są opuszczone.

mł.asp. Monika Radomska.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
8 września 2008 poniedziałek

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się w dniu 8 września 2008r. o godz. 1630 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976r. w sali nr 100. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu nr 11/2008 z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
 4. Sprawy wniesione przez Zarząd.
 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
 6. Wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
4 września 2008 czwartek

W dniu 04.09.2008 r. o godz. 1630 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 3. Zaopiniowanie projektu Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na XXV sesję Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
 6. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.
 7. Dyskusja – wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!