Aktualności
Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisji Budżetu i Finansów
25 czerwca 2008 środa

W dniu 25-06-2008 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: - Przyjęcie porządku obrad. - Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. - Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. - Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. - Dyskusja – wolne wnioski.

Czat z Burmistrzem
22 września 2008 poniedziałek

W związku z nieobecnością Burmistrza B. Olesińskiego, dnia 22 września czat odbędzie się z naczelnikiem Wydziału Organizacyjnego, Panem Stefanem Żają.

Komunikat
26 czerwca 2008 -
3 lipca 2008

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, działając zgodnie z zapisem p. IX Ogłoszenia o konkursie ofert na wynajem części nieruchomości przy ul. Dzieci Warszawy 42 na okres 3 lat, na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2008 r.
unieważnił
w/w konkurs, co stanowi jego zamknięcie.

Zmiany komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym
1 lipca 2008 -
1 września 2008

Zmiany komunikacji miejskiej w okresie wakacyjnym

Kolejna wizyta Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz
11 lipca 2008 -
18 lipca 2008

9 lipca w Ursusie gościła Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wizyta miała charakter roboczy, a jej głównym punktem było otwarcie dwóch inwestycji: domu komunalnego przy ul. Regulskiej 22a przez wręczenie kluczy do mieszkania jednej z rodzin oraz podczyszczalni ścieków na kanale Konotopa. Nowopowstały dom komunalny mieści 18 jednopokojowych mieszkań, z czego jedno przystosowano na potrzeby osób niepełnosprawnych. Koszt inwestycji wyniósł 2,2 mln zł. Wszystkie rodziny, które spełniły wymagane kryteria i otrzymały mieszkania komunalne powinny wprowadzić się do budynku jeszcze w trakcie tegorocznych wakacji. Na liście oczekujących na pomoc lokalową w dzielnicy Ursus znajdują się jeszcze 74 osoby. W listopadzie tego roku planowane jest zakończenie II etapu budowy domu komunalnego przy Szancera 5 (48 mieszkań), a w fazie projektowania są budynki przy Regulskiej 39 i Rakuszanki . Drugą oddaną tego dnia inwestycją była podczyszczania wód opadowych na kanale Konotopa. Dzięki niej deszczówka, która jest odprowadzana do rzeki Żbikówki będzie znacznie czystsza. Po uruchomieniu podczyszczalni rzeka powinna być zaliczona co najmniej do III klasy czystości wód. W chwili obecnej nie mieści się w żadnej normie i jest określana jako pozaklasowa. W najbliższym czasie Zarząd Dzielnicy Ursus planuje utworzenie w pobliżu proekologicznego skweru, który będzie miejscem przypominającym o obowiązku ochrony środowiska naturalnego. Oprócz oficjalnej części wizyta Hanny Gronkiewicz-Waltz. Pani Prezydent w towarzystwie Zarządu Dzielnicy Ursus oglądała realizowane inwestycje: budowę drugiego domu komunalnego przy ul. Szancera 5, budowę nowej „Acherówki” oraz oddany niedawno do użytku park przy ulicy Wojciechowskiego. Warto zaznaczyć, że Pani Prezydent gościła u nas po raz trzeci w ciągu pierwszych 18 miesięcy kadencji. Ostatnia wizyta miła miejsce w maju, kiedy to podpisano porozumienie na budowę stacji kolejowej Ursus Niedźwiadek

Wspólne posiedzenie Komisji
20 sierpnia 2008 środa

W dniu 20 sierpnia 2008r. o godzinie 16:30 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej i Komisji Budżetu i Finansów. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji. 3. Propozycja Architektoniczna Ośrodka Kultury – Arsus II. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd. 5. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
28 sierpnia 2008 czwartek

Najbliższe posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, odbędzie się w dniu 28 sierpnia 2008 r. o godz. 1630 w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, przy Pl. Czerwca 1976r. w sali nr 100. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu nr 10/2008 z dnia 20.08.2008r. 3. Omówienie jakości kształcenia w gimnazjach Dzielnicy Ursus. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!