Aktualności
Wymiana nawierzchni ul. Spisaka
6 lipca 2007 -
8 lipca 2007

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg informuje, że w dniach od 6 lipca godz. 22:00 do 9 lipca godz. 4:00 zostanie zamknięty ruch w ul. Spisaka na odcinku Kompanii Kordian - Regulska. --------------------------------------- Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne Zakład Remontów i Konserwacji Dróg odwołuje wymianę nawierzchni w dniach 6 - 9 lipca 2007.

Czat z Burmistrzem
9 lipca 2007 poniedziałek

Tradycyjnie zapraszamy w poniedziałek o godz. 16:00 na czat z Burmistrzem.

Wymiana nawierzchni ul. Spisaka odwołana
9 lipca 2007 poniedziałek

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne Zakład Remontów i Konserwacji Dróg odwołał wymianę nawierzchni w dniach 6 - 9 lipca 2007.

Wymiana nawierzchni ul. Spisaka
13 lipca 2007 -
15 lipca 2007

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg informuje, że w dniach od 13 lipca godz. 22:00 do 15 lipca godz. 4:00 zostanie zamknięty ruch w ul. Spisaka na odcinku Kompanii Kordian - Regulska. Za utrudnienia przepraszamy!

Czat z Burmistrzem
16 lipca 2007 poniedziałek

Tradycyjnie zapraszamy w poniedziałek o godz. 16:00 na czat z Burmistrzem.

Warunki udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom
31 lipca 2007 wtorek

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju szkolnego Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus informuje rodziców dzieci grupy „0” w przedszkolu oraz rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o możliwości skorzystania z pomocy finansowej na zakup podręczników i jednolitych strojów szkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem pomoc finansową mogą otrzymać:

  • na zakup podręczników – uczniowie klas „0” (również w przedszkolu) oraz uczniowie klas I – III szkół podstawowych z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł;
  • na zakup jednolitego stroju szkolnego – uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.
Wniosek w sprawie pomocy finansowej powinien zostać złożony przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w przedszkolu lub szkole, do której uczeń uczęszcza lub będzie uczęszczać. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów (dotyczy wszystkich dorosłych członków rodziny). W uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. Osoby korzystające ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów powinny przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wnioski w sprawie dofinansowania zakupu podręczników oraz jednolitego stroju szkolnego należy złożyć w przedszkolu/szkole do dnia 31 lipca 2007 r.

Uroczyste oddanie do użytku dwóch inwestycji Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
19 lipca 2007 -
21 lipca 2007

W dniu 20 lipca odbędzie się uroczystość oddania do użytku dwóch inwestycji Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Pierwszą z nich będzie wielorodzinny budynek komunalny. Swój nowy dom znajdzie tam 48 rodzin. Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz przekaże klucze do mieszkania jednej z rodzin. Blok ten jest pierwszym etapem inwestycji przy ulicy Szancera 5. Projekt przewiduje dalsze prace: budowę przedszkola oraz drugiego bliźniaczego budynku dla 48 rodzin. Dalsza część uroczystości odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47, gdzie Pani Prezydent wraz z Zarządem Dzielnicy Ursus dokonają otwarcia nowo-dobudowanego skrzydła szkoły - budynku dydaktycznego.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!