Aktualności
Zmiana numerów telefonów
1 lutego 2006 środa

W związku z modernizacją systemu telekomunikacyjnego Urzędu Dzielnicy Ursus z dniem 1 lutego nastąpi zmiana numerów telefonów i faksów (nowe numery telefonów już są czynne).
Centrala: 022 478 6000
Zarząd Dzielnicy: 022 478 6060
Rada Dzielnicy: 022 478 6070
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty: 022 478 6080
Fax: 022 478 6011
Dzięki wprowadzonym zmianom możliwe będzie m.in. wybranie bezpośredniego numeru wewnętrznego bez pośrednictwa centrali / telefonistki. Pełny wykaz numerów zostanie zamieszczony wkrótce na stronie internetowej. Za utrudnienia przepraszamy!

Żałoba na terenie Stolicy
30 stycznia 2006 -
1 lutego 2006

W związku z żałobą narodową ogłoszoną przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego po katastrofie w centrum targowym w Katowicach, polecam co następuje: * opuszczenie do połowy masztu flagi na wszystkich budynkach urzędów m. st. Warszawy, * dyrektorom biur i jednostek miejskich polecam zawieszenie organizacji imprez artystycznych i rozrywkowych. Polecenie obowiązuje do środy 1 lutego włącznie. Jednocześnie zwracam się z apelem do wszystkich organizatorów imprez rozrywkowych i masowych na terenie m.st. Warszawy o ich odwołanie. Sekretarz m. st. Warszawy Mirosław Kochalski

Obrady XLVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
16 lutego 2006 czwartek

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w dniu 16 lutego 2006 r. o godz. 16:00, która odbędzie się w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. w sali nr 100 na I piętrze.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Dzielnicy Ursus na 2006 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektów wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
  5. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2006 r.
  7. Informacja Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres między sesjami.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.

Konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
28 lutego 2006 wtorek

Rozwój cywilizacyjny społeczeństw mierzony jest dziś poziomem rozwoju informatyki, która jest stymulatorem rozwoju wszystkich dziedzin życia. Stąd dla zapewnienia pomyślnego rozwoju Naszego Kraju podejmuje się przeróżne działania zmierzające do upowszechniania tej dyscypliny nauki. Fundacja Kultury Informatycznej – jako organizacja, której statutowym celem jest między innymi propagowanie osiągnięć informatyki i jej zastosowań – wspólnie z Wyższą Szkołą Fundacji Kultury Informatycznej organizują konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, promowanie najzdolniejszych uczniów oraz stworzenie im możliwości porównania z innymi. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą swój akces. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy jest w formie testu, drugi natomiast - testu połączonego z rozwiązaniem zadania programistycznego. Zadaniem pierwszego etapu jest sprawdzenie wiedzy ogólnej z informatyki i wyłonienie dwunastu najlepszych uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu. Laureaci (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Wyższej Szkoły Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26. Pierwszy etap odbędzie się 7 marca 2006 (wtorek) o godz. 10.00, drugi etap w drugiej połowie marca. Zgłoszenia uczestników konkursu proszę przesłać na adres szkoły: ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn do dnia 28 lutego 2006 roku. Organizatorzy zwracają się z gorącym apelem o poparcie inicjatywy i zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.

Nabór do klas sportowych w Gimnazjum Nr 131
21 marca 2006 -
23 marca 2006

W dniach 21 marca (wtorek) w godz. 13.00-16.00 i 23 marca (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w Gimnazjum nr 131 odbędą się testy sprawnościowe dla uczniów klas szóstych kwalifikujące do klasy sportowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 662-73-15.

Oferta Domu Kultury Miś
1 marca 2006 -
31 marca 2006

Dom Kultury Miś zaprasza w marcu

Oferta Domu Kultury Kolorowa
1 marca 2006 -
31 marca 2006

Dom Kultury Kolorowa zaprasza w marcu


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!