Aktualności
Obrady XLVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy
16 lutego 2006 czwartek

Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w dniu 16 lutego 2006 r. o godz. 16:00, która odbędzie się w budynku Urzędu Dzielnicy przy ul. Plac Czerwca 1976 r. w sali nr 100 na I piętrze.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Dzielnicy Ursus na 2006 r.
  4. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektów wykazów lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
  5. Projekt uchwały w sprawie opinii do projektu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.
  6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Profilaktyki Uzależnień na 2006 r.
  7. Informacja Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy za okres między sesjami.
  8. Interpelacje i wnioski radnych.

Konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
28 lutego 2006 wtorek

Rozwój cywilizacyjny społeczeństw mierzony jest dziś poziomem rozwoju informatyki, która jest stymulatorem rozwoju wszystkich dziedzin życia. Stąd dla zapewnienia pomyślnego rozwoju Naszego Kraju podejmuje się przeróżne działania zmierzające do upowszechniania tej dyscypliny nauki. Fundacja Kultury Informatycznej – jako organizacja, której statutowym celem jest między innymi propagowanie osiągnięć informatyki i jej zastosowań – wspólnie z Wyższą Szkołą Fundacji Kultury Informatycznej organizują konkurs wiedzy informatycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, promowanie najzdolniejszych uczniów oraz stworzenie im możliwości porównania z innymi. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie, którzy zgłoszą swój akces. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs składa się z dwóch etapów – pierwszy jest w formie testu, drugi natomiast - testu połączonego z rozwiązaniem zadania programistycznego. Zadaniem pierwszego etapu jest sprawdzenie wiedzy ogólnej z informatyki i wyłonienie dwunastu najlepszych uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu. Laureaci (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi. Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Wyższej Szkoły Fundacji Kultury Informatycznej w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26. Pierwszy etap odbędzie się 7 marca 2006 (wtorek) o godz. 10.00, drugi etap w drugiej połowie marca. Zgłoszenia uczestników konkursu proszę przesłać na adres szkoły: ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn do dnia 28 lutego 2006 roku. Organizatorzy zwracają się z gorącym apelem o poparcie inicjatywy i zachęcenie uczniów do udziału w konkursie.

Nabór do klas sportowych w Gimnazjum Nr 131
21 marca 2006 -
23 marca 2006

W dniach 21 marca (wtorek) w godz. 13.00-16.00 i 23 marca (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w Gimnazjum nr 131 odbędą się testy sprawnościowe dla uczniów klas szóstych kwalifikujące do klasy sportowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 662-73-15.

Oferta Domu Kultury Miś
1 marca 2006 -
31 marca 2006

Dom Kultury Miś zaprasza w marcu

Oferta Domu Kultury Kolorowa
1 marca 2006 -
31 marca 2006

Dom Kultury Kolorowa zaprasza w marcu

XXIX Konkurs Recytatorski “Warszawska Syrenka”
27 lutego 2006 -
23 kwietnia 2006

Ośrodek Kultury “Arsus” zaprasza serdecznie wszystkich miłośników poezji, prozy – recytacji do udziału w dzielnicowych eliminacjach XXIX Konkursu Recytatorskiego “Warszawska Syrenka”. W tym roku zostały zorganizowane dla nauczycieli przygotowujących młodych recytatorów do konkursów warsztaty pt. “Sztuka recytacji – praca z recytatorami”. Warsztaty odbyły się w dniach 4-5 oraz 11-12 lutego (2 weekendy) w Ośrodku Kultury “Arsus” w godz. 16.oo – 18.oo, a prowadził je pan Wojciech Siemion. Zaplanowane zostały konsultacje prowadzone przez profesjonalistów w Domu Kultury “Kolorowa” oraz “Miś”. 28 lutego w godz. 9.oo – 16.oo dla uczniów starego Ursusa konsultacje prowadzić będzie aktorka Teatru Powszechnego Maria Mamona w Domu Kultury “Kolorowa”, a 1 marca w godz. 9.oo – 15.oo dla uczniów z Niedźwiadka i Gołąbek w Domu Kultury “Miś” prowadzi aktorka Teatru Żydowskiego Alina Świdowska. Przesłuchania najlepszych recytatorów z poszczególnych szkół odbędą się w Ośrodku Kultury “Arsus” w dniach 21 i 22 marca, a finał Koncert Laureatów 30 marca 2006 r. o godz. 12.oo – sala widowiskowa OK “Arsus”. Etap dzielnicowy otwiera recytatorom drogę do eliminacji warszawskich, które odbędą się w dniach 8 i 9 kwietnia br. w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki. Najlepszych recytatorów województwa mazowieckiego obejrzeć będzie można w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, ul. Elektoralna 12 w dniu 23 kwietnia 2006 r. Pamiętajcie, Drodzy Recytatorzy, wybierajcie poezję, która Wam się podoba i jest Wam bliska, bo wtedy powiecie ją najlepiej. W imieniu organizatorów i uczestników zapraszam na Koncert Laureatów rodziców, rodziny, koleżanki i kolegów, a także wszystkich tych, którzy kochają literaturę. Bożena Iwaniukowicz

Konkurs WIELKANOCNE KURCZAKI
27 marca 2006 poniedziałek

Dom Kultury „Kolorowa”, Fundacja „Dzieciom Siódme Niebo” serdecznie zapraszają placówki przedszkolne do udziału w Konkursie Plastycznym pt. WIELKANOCNE KURCZAKI pod patronatem Burmistrza Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Prace należy dostarczyć do dnia 27 marca 2006 r. do Domu Kultury „Kolorowa” , 02 – 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, sekretariat pokój 227 II piętro, tel./fax (022) 867 63 95; e-mail: dom.kultury.kolorowa@neostrada.pl


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!