Aktualności
Przegląd recytatorski twórczości Juliana Tuwima
14 listopada 2006 -
1 grudnia 2006

Dom Kultury "Kolorowa" we współpracy z Ośrodkiem Kultury "Arsus" organizuje IV MAZOWIECKI PRZEGLĄD RECYTATORSKI JEDNEGO POETY -PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI JULIANA TUWIMA.

Impreza ma charakter otwartego przeglądu recytatorskiego, do którego zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych z województwa mazowieckiego.

    Celem przeglądu jest:
  • Przybliżenie i rozszerzenie wiedzy o twórczości poety,
  • Umożliwienie publicznej prezentacji recytatorskiej utalentowanym mieszkańcom naszego województwa,
  • Zachęcenie do uczestnictwa w amatorskim ruchu kulturalnym,
  • Wyróżnienie najciekawszych recytacji i promocja laureatów.
Patronat nad imprezą objął Burmistrz Dzielnicy Ursus fundując nagrodę specjalną.

Przegląd przygotowany jest w czterech kategoriach wiekowych:
I. 7 - 9 lat
II. 10 - 12 lat
III. 13 - 17 lat
IV. od 18 lat

Każdy z uczestników przygotuje dowolnie wybrane utwory Juliana Tuwima: I kat. – 1 wiersz, II kat. – 1 wiersz III kat. – 2 wiersze, IV kat. – 2 wiersze

Eliminacje-przesłuchania, w których udział wezmą wszyscy zgłoszeni do poszczególnych kategorii odbędą się 21, 22, 23 listopada br. Szczegółowy plan przesłuchań organizator ustali po zamknięciu listy zgłoszeń i niezwłocznie powiadomi zainteresowanych. Karty uczestnictwa należy przekazać do Domu Kultury "Kolorowa" Warszawa - Ursus, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, przesłać pocztą, faxem - 022 867 63 95 lub pocztą elektroniczną e-mail: dom.kultury.kolorowa@neostrada.pl

Termin zgłoszeń upływa w dniu 14 listopada 2006 roku.

Jury IV Przeglądu przyzna po trzy nagrody w każdej kategorii wiekowej. Jury może przyznać dodatkowo indywidualne nagrody i wyróżnienia. Wieczór Laureatów i uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 1 grudnia br. (piątek) o godzinie 18.00 w Domu Kultury "Kolorowa" przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 16.

Konkurs z zakresu pomocy społecznej
20 listopada 2006 poniedziałek

Miasto stołeczne Warszawa zaprasza do składania ofert w ramach konkursu pod nazwą:
Organizowanie pomocy świątecznej w grudniu 2006r. dla najuboższych mieszkańców Warszawy, w szczególności dla osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym wieku, poprzez: - organizowanie spotkań wigilijnych, - przygotowanie paczek świątecznych.

Oferty należy składać w Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, pok. nr 16, w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2006 roku do godz. 15.00.

Konkurs literacki "O Złote Pióro"
24 listopada 2006 piątek

Klub Kultury "Radość" już po raz 6-ty organizuje konkurs literacki "O Złote Pióro". Tematy prac ulegają zmianie w każdej kolejnej edycji konkursu. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W roku 2004 dzięki pomocy wydziału kultury Dzielnicy Wawer został wydany zbiorek pt."Cudowna podróż" zawierający nagrodzone prace.

Termin nadsyłania lub składania prac - 24 listopada 2006r. w godzinach 9:00 – 17:00.

WuCePSINKA w każdym RUCH-u
6 listopada 2006 -
30 grudnia 2006

Od poniedziałku 30 października do końca roku we wszystkich punktach RUCH S.A. można bezpłatnie odbierać jednorazowe zestawy do sprzątania po psach – tzw. WuCePsinki.

Święto Niepodległości w Ursusie
11 listopada 2006 sobota

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają w sobotę 11 listopada 2006 r. na uroczystości związane z obchodami Odzyskania przez Polskę Niepodległości:

  • godzina 10.30 - poświęcenie orła w koronie na Obelisku przy ul. Cierlickiej oraz złożenie wieńcy
  • godzina 11.00 - uroczysta Msza Św. w kościele św. Józefa Oblubieńca NMP przy ul. Sosnkowskiego 34
  • godzina 12.00 - uroczysty koncert pt: „Święta miłości kochanej Ojczyzny” w wykonaniu: kwintetu smyczkowego „I Solisti di Varsavia”, zespół wokalny „Favola In Musica”, Jacek Kałucki – recytacja, Jacek Gintowt - prowadzenie

Wybory 2006 - pomoc ludziom starszym
12 listopada 2006 niedziela

Straż Miejska m.st. Warszawy służyć będzie pomocą starszym mieszkańcom Warszawy mającym trudności z poruszaniem się, chcącym wziąć udział w wyborach do samorządu m.st. Warszawy. Zainteresowani powinni zgłaszać chęć skorzystania z pomocy przy transporcie do punktów wyborczych na nr alarmowy Straży Miejskiej m.st. Warszawy: 986.

I Sesja Rady Dzielnicy Ursus
27 listopada 2006 poniedziałek

W dniu 27 listopada 2006 r. o godz. 17:00, w Urzędzie m. st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976r. nr 1, w sali konferencyjnej nr 100 na I piętrze, odbędzie się I Sesja Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.

Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji przez Burmistrza Dzielnicy, reprezentującego Prezydenta m.st. Warszawy i przekazanie prowadzenia sesji radnemu - seniorowi. 2. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy. 6. Ustalenie terminu następnej sesji Rady Dzielnicy. 7. Sprawy różne, wolne wnioski. 8. Zamknięcie sesji.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!