Aktualności
OGŁOSZENIE
13 kwietnia 2006 -
24 kwietnia 2006

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w roku 2006, na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zasoby geodezyjne i kartograficzne m.st. Warszawy
8 marca 2006 środa

Urząd m.st. Warszawy udostępnia kolejne mapy miasta:

  • Ewidencja Gruntów i Budynków - Serwis informacyjny umożliwia dostęp do części geometrycznej ewidencji gruntów m.st. Warszawy prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru.
  • Ortofotomapa - Podstawową warstwę mapy stanowią zdjęcia lotnicze wykonane w maju 2005 roku, przetworzone do postaci tzw. "ortofotomapy". Poza zdjęciami lotniczymi, na mapie umieszczono granice dzielnic i działek, nazwy ulic oraz główne siedziby Urzędu Miasta.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe"
7 lutego 2006 wtorek

Uprzejmie informujemy, że wnioski o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka ("becikowe") przyjmowane są od dnia 9 lutego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r nr 1 (wejście przez Przychodnię "Hipokrates"). Tel. 022 478 4128 - dział świadczeń rodzinnych.

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
21 lutego 2005 -
21 lutego 2006

Program Stop Przemocy, Akademia Twórczej Aktywności, Swietlica Socjoterapeutyczna, Młodzi, Wolni, Świadomi, Bezpieczni, to tylko niektóre formy działalności "KARANu". Punkt Konsultacyjny w Ursusie ul. Sosnkowskiego 16 Dom Kultury "Kolorowa"

Obowiązek usuwania nadmiaru śniegu i lodu
30 stycznia 2006 poniedziałek

Wojewoda Mazowiecki w dniu 29 stycznia br. wydał Rozporządzenie Nr 2 wprowadzające na terenie województwa mazowieckiego obowiązek usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru zalegającego śniegu i lodu. Za nadmiar śniegu i lodu uważa się pokrywę śniegu i lodu, stanowiącą zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo bezpieczeństwa publicznego. Wojewoda zobowiązał wszystkie służby zespolone, inspekcje oraz straże wojewódzkie i powiatowe do prowadzenia ciągłej, systematycznej kontroli wykonywania niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2006 r. i zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

INFORMACJA DLA BEZDOMNYCH
27 stycznia 2006 piątek

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego, gorącego posiłku w pubie "SPORT" przy ul. Bohaterów Warszawy 9 w Ursusie oraz o noclegowniach w Warszawie i okolicy.

Apel Sekretarza Miasta o pomoc dla ofiar katastrofy w Katowicach
29 stycznia 2006 niedziela

Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy Mirosław Kochalski apeluje do Mieszkańców Stolicy o oddawanie krwi dla ofiar tragicznej katastrofy w Katowicach. Wstrząsający dramat który dotknął setki osób odwiedzających halę targową w Katowicach nie może być dla nikogo obojętny. Dlatego też Urząd Miasta Stołecznego Warszawy prosi o oddawanie krwi, niezbędnej dla ratowania rannych przebywających w szpitalach. Wszyscy chętni do udzielenia pomocy ofiarom katastrofy proszeni są o zgłaszanie się do godziny 19-ej do: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!