Aktualności
Walka z dziurami
17 marca 2005 -
31 marca 2005

Każdego roku w marcu, z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych dochodzi do największej dewastacji nawierzchni jezdni. Pod wpływem wilgoci w dzień i mrozu w nocy nawierzchnie pękają i pojawiają się w nich liczne dziury. Zniszczeniom ulegają najczęściej ulice w złym stanie technicznym, które nie doczekały się kapitalnego remontu. Według opracowanego we wrześniu 2003 roku przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów „Raportu o złym stanie technicznym ulic Warszawy”, w stolicy do kapitalnego remontu kwalifikowała się aż połowa ulic (49,2%). Remonty kapitalne są bardzo kosztowne, długo trwają (poprzedza je trzyletni okres przygotowawczy) i wymagają wyłączenia remontowanej ulicy z ruchu. Według raportu, 1/3 (32,4%) stołecznych ulic wymagała wymiany warstw asfaltowych. Ten zabieg zwany frezowaniem pozwala na korzystanie z idealnie równej powierzchni przez co najmniej 5 lat. W 2004 roku w ramach akcji frezowania nowy asfalt został położony na 25 kilometrach warszawskich ulic, za co Zarząd Dróg Miejskich zapłacił około 40 mln złotych. Tegoroczny plan stołecznych frezowań jest rekordowy. Za pomocą nowej, bardzo wytrzymałej mieszanki asfaltowej wyremontowanych zostanie 425 tysięcy metrów kwadratowych nawierzchni ( około 15 % więcej niż rok temu) na 22 warszawskich ulicach. Według specjalistów tak wyremontowana droga wytrzyma bez nowych napraw przez 10 lat. Prace ruszą w weekendy późną wiosną, a zakończą się późną jesienią.

Nabór do Komitetu Monitorującego
22 marca 2005 -
31 marca 2005

Biuro Polityki Lokalowej zaprasza przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach Komitetu Monitorującego powołanego dla realizacji Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy W związku z przyjęciem przez Radę m.st. Warszawy dnia 27.01.2005r. Uchwały XLV/1107/05 w sprawie Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013, trwają prace związane z powołaniem przedstawicielstwa partnerów społecznych i gospodarczych, którzy będą brali udział w pracach Komitetu Monitorującego powołanego dla realizacji Programu. W realizację Lokalnego Uproszczonego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy wpisano zachowanie zasady partnerstwa, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 8 Rozporządzenia Rady Nr 1260/99 oraz zapisami Ustawy z dnia 12 maja 2000r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. z 2000r., Nr 48, poz.550 ). Współpraca z przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych odbywać się będzie zgodnie z procedurą zapisaną w Lokalnym Uproszczonym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Zaproszenie skierowane jest do: • Organizacji pozarządowych • Organizacji pracodawców i pracobiorców • Środowiska naukowego ( jednostki naukowe w rozumieniu art.3 pkt.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o Komitecie Badań Naukowych ). W zgłoszeniu należy zamieścić nazwę organizacji, adres siedziby, przedmiot działalności, oznaczenie formy prawnej, informację o liczbie członków oraz o zasięgu oddziaływania społecznego. Spośród zgłoszonych osób zostanie wyłonione stałe przedstawicielstwo w składzie: • dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe • dwie osoby reprezentujące organizacje pracodawców i pracobiorców • dwie osoby reprezentujące środowiska naukowe Wypełnione zgłoszenie (według załączonego formularza, oraz inne dokumenty) należy przesłać do Biura Polityki Lokalowej, ul. Canaletta 2 , 00-099 Warszawa . Ostateczny termin składania zgłoszeń upływa po 14 dniach od daty ukazania się ogłoszenia. W razie dodatkowych pytań należy kontaktować się pod nr tel. 827 51 33

Zaproszenie na koncert Pasyjny i Wielkanocny.
20 marca 2005 -
21 marca 2005

Rada i Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapraszają 20 marca na koncerty:
- o godz. 13:00 w kościele p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty przy ulicy Jagiellończyka 3
- o godz. 19:00 w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP przy ulicy Sosnkowskiego 31

Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt
19 marca 2005 -
20 marca 2005

W dniu 19.03 br Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „Arka” organizuje Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt. Patronem na terenie Warszawy jest Dorota Będkowsa. Podczas Dnia Sterylizacji zapłacą Państwo niższe ceny. Wcześniej należy skontaktować się z wybraną lecznicą w celu umówienia na zabieg. Adresy klinik i lecznic, a także dodatkowe informacje dostępne są pod adresem: www.arka.strefa.pl. Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zwierząt.

Konkurs Plastyczny z cyklu Ursus moja mała Ojczyzna pt. URSUS W ZIELENI
17 marca 2005 czwartek

Prace należy dostarczyć do 11 marca 2005 roku na adres: Dom Kultury „Kolorowa”, 02-495 Warszawa, ul. gen K. Sosnkowskiego 16, tel. /fax (022) 867 63 95

Rozstrzygnięcie konkursu „Nasza Czysta Warszawa”
16 marca 2005 -
17 marca 2005

W czwartek 17 marca o godz. 12.00 Prezydent Warszawy Lech Kaczyński wręczy nagrody w lutowej edycji konkursu „Nasza Czysta Warszawa” (ul. Miodowa 6/8, sala nr 59). Celem konkursu jest wyróżnienie wspólnoty, spółdzielni mieszkaniowej, właścicieli nieruchomości, dozorców i gospodarzy domów szczególnie dbających o porządek. W konkursie nagrody finansowe przyznane są w dwóch kategoriach: • najlepsza wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa/właściciel nieruchomości; • najlepszy gospodarz/dozorca domu.

Obchody jubileuszu 50–lecia Filmoteki Narodowej.
10 marca 2005 -
13 marca 2005

Filmoteka Narodowa zaprasza na trzecią już edycję festiwalu Święto Niemego Kina. W dniach 10-13 marca 2005 roku zaprezentujemy nieme filmy z towarzyszeniem muzyki na żywo wykonywanej przed kinowych ekranem przez znakomitych polskich i zagranicznych wykonawców m.in. Michała Urbaniaka, Zbigniewa Namysłowskiego, Tymona Tymańskiego a także Dj-a Cama (Francja), Dj-a Vadima (Wieka Brytania). Bilety w cenie 35 zł. Na seans „Marynarz na dnie morza” (13.03, godz. 15.00) dla dzieci do lat 14 – cena 15 zł. Przedsprzedaż w kinie "Iluzjon" w godz. 13.00-20.00.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!