Aktualności
Posiedzenia i porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
7 kwietnia 2008 poniedziałek

W dniu 7 kwietnia 2008 r. o godz. 17:30 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Proponowany porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus: a)Omówienie problemów dotyczących komunikacji miejskiej na terenie Dzielnic: Włochy i Ursus; b)Omówienie problemów związanych z ruchem drogowym w ul. Ryżowej; c)Omówienie inwestycji drogowej „Nowo-Lazurowa”. 3.Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 4.Dyskusja – wolne wnioski.

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego
31 marca 2008 poniedziałek

Informujemy, że w poniedziałek 31 marca w godzinach 15-18 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać nieodpłatną pomoc w wypełnieniu zeznań podatkowych. Dodatkowo urzędnik będzie przyjmował wypełnione dokumenty.

Zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej
15 marca 2008 -
24 marca 2008

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia jakie, podobnie jak co roku, zostały przyjęte w stosunku do komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych, tj. w dniach 15-24.03.2008r

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
17 marca 2008 poniedziałek

W dniu 17 marca 2008r. (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Kontynuacja analizy założeń programowych w nowej przestrzeni i warunkach nowego obiektu OK "Arsus II”. 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ogłoszenie
22 lutego 2008 piątek

ZARZĄD DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY I N F O R M U J E,

że dnia 22 lutego 2008 roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej niżej podanej nieruchomości lokalu użytkowego nr 03 o powierzchni 62,71 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Bohaterów Warszawy 10 wraz z przypisanym do lokalu udziałem w wysokości 0,0307 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do 2103 roku takiej samej ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, oznaczonej jako dz. ew. nr 66 o powierzchni 687 m 2 z obrębu 2-11-14, KW nr WA1M 00060421/9.

Oddziały przedszkolne dla 6-latków
13 lutego 2008 środa

Szanowni Rodzice dzieci 6-letnich

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowanie to dziecko może realizować: • w przedszkolu albo • w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Zadaniem własnym gminy (w tym przypadku Dzielnicy) jest zapewnienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów przedszkolnych dla 6-latków w oparciu o sytuację demograficzną oraz realne możliwości budowy i/lub rozbudowy przedszkoli publicznych.

W roku szkolnym 2008/2009 w Dzielnicy Ursus oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich będą zorganizowane w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 oraz we wszystkich szkołach podstawowych. Szkoły podstawowe są przygotowane do objęcia 6-latków rodziców pracujących zawodowo 10-godzinną opieką i z całodziennym wyżywieniem. W szkołach są: odpowiednio wyposażone sale zajęć, odrębne świetlice oraz przystosowane dla młodszych dzieci sanitariaty. Przerwy w zajęciach będą organizowane w innym czasie aniżeli przerwy dla uczniów szkoły podstawowej. Przy Szkołach Podstawowych nr 4, 11 i 14 są na ukończeniu prace przy wykonaniu placów zabaw. Będzie to już drugi rok funkcjonowania w naszej Dzielnicy całodziennych oddziałów przedszkolnych dla 6-latków w szkołach podstawowych.

Informuję równocześnie, że przedszkola niepubliczne również mogą tworzyć oddziały dla 6-latków. Zapraszamy Państwa do zgłaszania dzieci.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6 marca 2008 czwartek

W dniu 6 marca 2008r. (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3.Sprawozdanie merytoryczne z działalności programowej w 2007r. OK. „Arsus” oraz placówek finalnych – referuje Dyrektor OK „Arsus” P. Bogdan Łopuszyński. 4.Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Gimnazjum nr 132 w nowej Siedzibie, przy ul. Dzieci Warszawy 42. 5.Zaopiniowanie pism skierowanych do Komisji. 6.Sprawy różne i wolne wnioski.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!