Aktualności
Oddziały przedszkolne dla 6-latków
13 lutego 2008 środa

Szanowni Rodzice dzieci 6-letnich

Zgodnie z art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Przygotowanie to dziecko może realizować: • w przedszkolu albo • w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.

Zadaniem własnym gminy (w tym przypadku Dzielnicy) jest zapewnienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie Dzielnicy. Zarząd Dzielnicy podejmuje decyzję o utworzeniu oddziałów przedszkolnych dla 6-latków w oparciu o sytuację demograficzną oraz realne możliwości budowy i/lub rozbudowy przedszkoli publicznych.

W roku szkolnym 2008/2009 w Dzielnicy Ursus oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich będą zorganizowane w Przedszkolu Integracyjnym nr 137 oraz we wszystkich szkołach podstawowych. Szkoły podstawowe są przygotowane do objęcia 6-latków rodziców pracujących zawodowo 10-godzinną opieką i z całodziennym wyżywieniem. W szkołach są: odpowiednio wyposażone sale zajęć, odrębne świetlice oraz przystosowane dla młodszych dzieci sanitariaty. Przerwy w zajęciach będą organizowane w innym czasie aniżeli przerwy dla uczniów szkoły podstawowej. Przy Szkołach Podstawowych nr 4, 11 i 14 są na ukończeniu prace przy wykonaniu placów zabaw. Będzie to już drugi rok funkcjonowania w naszej Dzielnicy całodziennych oddziałów przedszkolnych dla 6-latków w szkołach podstawowych.

Informuję równocześnie, że przedszkola niepubliczne również mogą tworzyć oddziały dla 6-latków. Zapraszamy Państwa do zgłaszania dzieci.

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
6 marca 2008 czwartek

W dniu 6 marca 2008r. (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3.Sprawozdanie merytoryczne z działalności programowej w 2007r. OK. „Arsus” oraz placówek finalnych – referuje Dyrektor OK „Arsus” P. Bogdan Łopuszyński. 4.Przedstawienie informacji na temat funkcjonowania Gimnazjum nr 132 w nowej Siedzibie, przy ul. Dzieci Warszawy 42. 5.Zaopiniowanie pism skierowanych do Komisji. 6.Sprawy różne i wolne wnioski.

Wykaz ulic
12 lutego 2008 wtorek

W dziale inwestycji zamieściliśmy wykaz ulic w dzielnicy Ursus z podziałem na zarządcę drogi.

Zima w mieście 2008
11 lutego 2008 -
24 lutego 2008

W czasie ferii tradycyjnie zapraszamy dzieci i młodzież do korzystanie z oferty akcji "Zima w mieście". Ponadto Fundacja "Ogrody muzyczne" wraz OK Arsus zapraszają na opery animowane i warsztaty muzyczne.

Akcja "Sportowy talent"
28 stycznia 2008 poniedziałek
grafika

Niniejszym informujemy, że w 2008 roku kontynuowana jest realizacja Programu "Sportowy talent" - akcji sponsorowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Są to zajęcia nieodpłatne, dedykowane dzieciom w wieku 5 - 6 lat, pragnącym nauczyć się jazdy na łyżwach oraz ubiegającym się o przyjęcie do klas sportowych.

Na dzień dzisiejszy "Euro 6" skupia około 300 uczestników Programu "Sportowy talent". Zatrudnia doświadczoną kadrę trenerską.

Nowe konta bankowe Miasta
1 stycznia 2008 wtorek

1 stycznia 2008 r. Bank Handlowy w Warszawie SA rozpoczął obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawa. W związku z wygaśnięciem umowy na obsługę Miasta Stołecznego Warszawy z dotychczasowym bankiem, Miasto ogłosiło we wrześniu 2007r., zgodnie z ustawami o finansach publicznych oraz o zamówieniach publicznych, przetarg nieograniczony na wybór nowego banku. Przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie 2007r. i do obsługi Miasta został wybrany Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 1 stycznia 2008 r. przez pięć lat bank będzie prowadził obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawy. Od dziś, 2 stycznia 2008 r., informacje dotyczące nowych numerów bankowych są dostępne: Infolinia: 0 800 70 70 47

Wyjazdowa nocna i świąteczna pomoc lekarska
11 stycznia 2008 piątek

Wyjazdową nocną i świąteczną pomoc lekarską zapewnia NZOZ "Centrum Medyczne Akademii Medycznej" przy ulicy Banacha 1A, tel. 022 599-18-01, 022 599-18-02, 022 599-18-03


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!