Aktualności
Wolski Turniej Halowej Piłki Nożnej
15 maja 2006 poniedziałek

W niedzielę 14 maja 2006 roku w Hali Sportowej przy ul. Obozowej rozegrany został Piłkarski Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Wzięły udział w nim reprezentacje Mokotowa, Ursusa, Wilanowa i Woli. W meczu otwarcia nasza drużyna zmierzyła się z gospodarzami turnieju - Wolą i po bardzo zaciętym meczu wygrała 3:2. Kolejny mecz rozegraliśmy z Wilanowem; i tym razem nasza ekipa okazała się lepsza od przeciwników wygrywając 4:2. Na zakończenie turnieju spotkaliśmy się z Mokotowem. Mecz ten miał zadecydować o pierwszym miejscu. Nasza drużyna przystępowała do niego w roli faworyta, ponieważ do zwycięstwa w całym turnieju wystarczał nam remis. W pierwszej połowie tego meczu wyszliśmy na prowadzenie 2:0 i mimo licznych ataków przeciwników udało nam się dowieźć zwycięstwo do końca meczu. Mecz zakończył się wynikiem 2:1. Z kompletem zwycięstw zajęliśmy pierwsze miejsce i wywalczyliśmy Puchar Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy. Nasza Reprezentacja wystąpiła w składzie: Jacek Głażewski, Konrad Gołaszewski, Krzysztof Izwantowski, Marek Szymul, Jerzy Wartałowicz, Dominik Wojtak.

Uruchomienie serwisów RSS
20 kwietnia 2006 czwartek

Strona internetowa Urzędu dzielnicy została wzbogacona o serwisy RSS. Zapraszamy do korzystania z tej nowoczesnej formy pozyskiwania informacji.

OGŁOSZENIE
13 kwietnia 2006 -
24 kwietnia 2006

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania w roku 2006, na organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zasoby geodezyjne i kartograficzne m.st. Warszawy
8 marca 2006 środa

Urząd m.st. Warszawy udostępnia kolejne mapy miasta:

  • Ewidencja Gruntów i Budynków - Serwis informacyjny umożliwia dostęp do części geometrycznej ewidencji gruntów m.st. Warszawy prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru.
  • Ortofotomapa - Podstawową warstwę mapy stanowią zdjęcia lotnicze wykonane w maju 2005 roku, przetworzone do postaci tzw. "ortofotomapy". Poza zdjęciami lotniczymi, na mapie umieszczono granice dzielnic i działek, nazwy ulic oraz główne siedziby Urzędu Miasta.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe"
7 lutego 2006 wtorek

Uprzejmie informujemy, że wnioski o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka ("becikowe") przyjmowane są od dnia 9 lutego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r nr 1 (wejście przez Przychodnię "Hipokrates"). Tel. 022 478 4128 - dział świadczeń rodzinnych.

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
21 lutego 2005 -
21 lutego 2006

Program Stop Przemocy, Akademia Twórczej Aktywności, Swietlica Socjoterapeutyczna, Młodzi, Wolni, Świadomi, Bezpieczni, to tylko niektóre formy działalności "KARANu". Punkt Konsultacyjny w Ursusie ul. Sosnkowskiego 16 Dom Kultury "Kolorowa"

Obowiązek usuwania nadmiaru śniegu i lodu
30 stycznia 2006 poniedziałek

Wojewoda Mazowiecki w dniu 29 stycznia br. wydał Rozporządzenie Nr 2 wprowadzające na terenie województwa mazowieckiego obowiązek usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru zalegającego śniegu i lodu. Za nadmiar śniegu i lodu uważa się pokrywę śniegu i lodu, stanowiącą zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo bezpieczeństwa publicznego. Wojewoda zobowiązał wszystkie służby zespolone, inspekcje oraz straże wojewódzkie i powiatowe do prowadzenia ciągłej, systematycznej kontroli wykonywania niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2006 r. i zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!