Aktualności
Informacja
19 kwietnia 2008 sobota

MIESZKAŃCY DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje mieszkańców dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, że w dniu 19 kwietnia 2008 r. o godzinie 1300. w celu upamiętnienia 65 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim zostaną włączone syreny alarmowe.

Zapytanie ofertowe
14 kwietnia 2008 -
14 kwietnia 2008

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANEJ PODCZAS REALIZACJI ZADANIA POLEGAJĄCEGO NA IZOLACJI ORAZ DOCIEPLENIU ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH W SP NR 4 PRZY UL. WALEREGO SŁAWKA 9 W WARSZAWIE
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje osoby do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja SP nr 4 i SP nr 14”.
Oferty wraz z podaniem ceny netto i brutto należy składać do dnia 14.04.2008 r. do godz. 18:00 osobiście, faxem na nr (0-22) 4786011 lub mailem: wwegrzyn@ursus.warszawa.pl.

Posiedzenia i porządek obrad Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
7 kwietnia 2008 poniedziałek

W dniu 7 kwietnia 2008 r. o godz. 17:30 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Proponowany porządek obrad: 1.Przyjęcie porządku obrad. 2.Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus: a)Omówienie problemów dotyczących komunikacji miejskiej na terenie Dzielnic: Włochy i Ursus; b)Omówienie problemów związanych z ruchem drogowym w ul. Ryżowej; c)Omówienie inwestycji drogowej „Nowo-Lazurowa”. 3.Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 4.Dyskusja – wolne wnioski.

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego
31 marca 2008 poniedziałek

Informujemy, że w poniedziałek 31 marca w godzinach 15-18 w Urzędzie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bemowo. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby uzyskać nieodpłatną pomoc w wypełnieniu zeznań podatkowych. Dodatkowo urzędnik będzie przyjmował wypełnione dokumenty.

Zmiany w rozkładzie komunikacji miejskiej
15 marca 2008 -
24 marca 2008

Zarząd Transportu Miejskiego przedstawia założenia jakie, podobnie jak co roku, zostały przyjęte w stosunku do komunikacji miejskiej w okresie Świąt Wielkanocnych, tj. w dniach 15-24.03.2008r

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
17 marca 2008 poniedziałek

W dniu 17 marca 2008r. (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji. 3. Kontynuacja analizy założeń programowych w nowej przestrzeni i warunkach nowego obiektu OK "Arsus II”. 4. Sprawy różne i wolne wnioski.

Ogłoszenie
22 lutego 2008 piątek

ZARZĄD DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY I N F O R M U J E,

że dnia 22 lutego 2008 roku na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy w Dzielnicy Ursus przy Placu Czerwca 1976 roku nr 1, wywieszony został na okres 21 dni wykaz o przeznaczeniu do zbycia w drodze bezprzetargowej niżej podanej nieruchomości lokalu użytkowego nr 03 o powierzchni 62,71 m2 znajdującego się w budynku położonym w Warszawie przy ulicy Bohaterów Warszawy 10 wraz z przypisanym do lokalu udziałem w wysokości 0,0307 części w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz oddania w użytkowanie wieczyste do 2103 roku takiej samej ułamkowej części nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek, oznaczonej jako dz. ew. nr 66 o powierzchni 687 m 2 z obrębu 2-11-14, KW nr WA1M 00060421/9.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!