Aktualności
Nowo-Lazurowa - konsultacje
14 września 2006 czwartek

Z udziałem przedstawicieli firmy projektowej, Zarządu Dróg Miejskich, władz dzielnicy Ursus i Włoch oraz licznie przybyłych mieszkańców obu dzielnic odbyły się 10 maja 2006 r. konsultacje społeczne dotyczące projektowanej ulicy Nowo-Lazurowej. Konieczność konsultacji to wymóg Unii Europejskiej.

Nowa ulica ma być drogą łączącą trzy dzielnice: Ursus, Włochy i Bemowo. Ulica Nowo-Lazurowa połączy Al. Jerozolimskie z tzw. łącznikiem autostradowym, który pobiegnie od węzła Konotopa na granicy Ursusa przez Bemowo do trasy Armii Krajowej w okolicy ul. Powązkowskiej.

Zgłoszone podczas spotkania uwagi i wnioski zapisane zostały przez przedstawicieli ZDM-u. Wszystkie uwagi mieszkańców i zarządowi są w tej chwili opracowywane i zostaną przedłożone projektantom.

Otwarcie „Klubu Młodzieżowego”
14 września 2006 czwartek

14 czerwca w budynku przy ul. Bohaterów Warszawy 47 odbyło się otwarcie „Klubu Młodzieżowego” Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton”. Klub ma za zadanie zapewnienie atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu przez młodzież oraz stworzenie bezpiecznego, przyjaznego miejsca gdzie młodzi ludzie będą mogli podzielić się swoimi problemami, nabyć przydatne umiejętności. W otwarciu „Klubu Młodzieżowego” wzięła udział burmistrz dzielnicy Maria Łukaszewicz wraz z zastępcą Wiesławem Krzemieniem.

Finały Olimpiad Szkolnych
14 września 2006 czwartek

Szkoła Podstawowa nr 4 była gospodarzem III Olimpiady Historycznej i Przyrodniczej oraz I Konkursu Matematycznego.
Laureatami Olimpiady Przyrodniczej zostali: I miejsce – Filip Tucholski ze SP nr 4, II miejsce – Natalia Chronowiąt ze SP nr 4 i Magdalena Tyrakowska ze SP nr 14, III miejsce – Irmina Giereło i Jędrzej Skoczek z SP nr 4 oraz Wioletta Osowska z SP nr 11 i Iwona Chałuś ze SP nr 14.
I miejsce w Olimpiadzie Historycznej zdobył Mateusz Gregorczyk ze SP nr 4, II miejsce Aleksandra Milewska i Krzysztof Milewski ze SP nr 4, III miejsce Iwona Chałuś ze SP nr 14.
Pierwsze trzy miejsca w I Dzielnicowym Konkursie Matematycznym zajęli uczniowie ze SP nr 14. Nagrody w postaci dyplomów i interesujących książek wręczyli dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 Dorota Męckowska i zastępca burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy Wiesław Krzemień.
W Szkole Podstawowej nr 11 odbył się finał II Dzielnicowej Olimpiady Polonistycznej „W Świecie Mitów Greckich”. Honorowy patronat nad olimpiadą objęła burmistrz Maria Łukaszewicz. Celem konkursu było poszerzanie wiedzy humanistycznej oraz integrowanie młodzieży ze szkół podstawowych na terenie Ursusa.

67. rocznica agresji sowieckiej na Polskę
18 września 2006 poniedziałek

17 września minęła 67. rocznica agresji sowieckiej na Polskę. Z tej okazji18 września na cmentarzu przy ul. Rakuszanki złożono hołd poległym żołnierzom, którzy od lat spoczywają na cmentarzu na Gołąbkach. Kwiaty złożyli: burmistrz Maria Łukaszewicz wraz z zastępcą Jolantą Dobrzyńską, przewodniczący Rady Dzielnicy Henryk Linowski z zastępcą Wandą Kopcińską oraz przedstawiciele Związku Kombatantów i delegacje ze szkół.

Zmiany w świadczeniach rodzinnych
1 września 2006 piątek

W załączeniu znajdują się informacje dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne w okresie: 1 września 2006 r. - 31 sierpnia 2007 r.

Asystent Osoby Niepełnosprawnej
28 sierpnia 2006 poniedziałek

Z dniem 7 sierpnia br. został uruchomiony w m.st. Warszawie program Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. Program jest prowadzony przez Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie". Usługa Asystenta Osoby Niepełnosprawnej jest realizowana na terenie m.st. Warszawy, w wymiarze 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 - 22.00. Warunkiem udzielenia usługi jest posiadanie: orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany), grupy inwalidzkiej (I, II), orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Osoby niepełnosprawne mogą zgłosić się osobiście, telefonicznie lub też mogą zostać zgłoszone przez rodzinę, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe, za ich wiedzą i zgodą. Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie (tel/fax: 022 887 33 20) w godz. 8-18 od poniedziałku do piątku. Zgłoszenie może zostać przesłane na fax (022 887 33 20) lub adres e-mail (o.nowolipie@neostrada.pl, zamawiam@asystent-nowolipie.waw.pl). Rolą osobistego asystenta osoby niepełnosprawnej jest pobudzanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, pomoc w pokonywaniu codziennych barier, a w efekcie zwiększenie samodzielności osoby niepełnosprawnej. Do zadań asystenta należy towarzyszenie i wspomaganie osoby niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych tj.: • pomoc w dojeździe w wybrane miejsce (np. praca, rehabilitacja, szkoła, placówka rehabilitacyjna) • pomoc w załatwieniu spraw urzędowych i innych codziennych (zakupy, wizyta u lekarza) • pomoc w korzystaniu z dóbr kultury, rekreacji, sportu • ewentualna pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych, jeżeli tego wymaga udział w życiu społecznym • pomoc w komunikowaniu się z otoczeniem. Asystent nie świadczy usług opiekuńczych, ani związanych z potrzebami czysto bytowymi. Odpłatność za usługę wynosi 4 zł (za 3,5 godz.), koszt każdej następnej godziny wynosi 1 zł.

Ursusowska Liga Piłki Nożnej – Gimnazjum i Średnie
31 sierpnia 2006 czwartek

30 sierpnia był ostatnim dniem zmagań piłkarskich Ursusowskiej Ligi Piłki Nożnej. Po raz kolejny do zmagań stanęli gimnazjaliści i licealiści. Mimo, że pogoda nie dopisała, na boisko przy Zespole Szkół Nr 80 przybyło wielu adeptów piłki nożnej. Zgłoszone drużyny zostały podzielone na dwie grupy, w których rywalizowano systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy tych grup grali ze sobą o pierwsze miejsce, drudzy o trzecie, a trzeci o piąte miejsce. Najlepsi w swoich grupach okazali się „NANKATSU” i „CZARNA L”. Mecz między tymi drużynami był bardzo zacięty, a mokre boisko było przyczyna wielu niecelnych zagrań. Często o powodzeniu jakiejś akcji decydował przypadek. Żadnej z drużyn nie udało się rozstrzygnąć losów meczu w regulaminowym czasie. O zwycięstwie zdecydowała dopiero druga dogrywka, w której skuteczniejsi okazali się „NANKATSU”.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!