Aktualności
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
11 grudnia 2008 czwartek

Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż stanowiącego własność m.st. Warszawy lokalu użytkowego nr 30 usytuowanego w budynku położonym w Warszawie, w Dzielnicy Ursus przy ul. Stanisława Dąbka 5 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 05.02.2101r. ułamkowej części gruntu.

Sprzedaż samochodu służbowego
6 listopada 2008 -
17 listopada 2008

Miasto Stołeczne Warszawa - Urząd Dzielnicy Ursus, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa
ogłasza przetarg nieograniczony, na sprzedaż samochodu służbowego wycofanego z eksploatacji marki HYUNDAI SONATA 2.0i 16V nr rejestracyjny WW 5000K, rok produkcji 2000 rok. Cena wywoławcza 3220,00 zł , wadium 320,00 zł.
Samochód niesprawny – uszkodzony silnik.

Sondaż
20 października 2008 -
15 listopada 2008

Sondaż dotyczący potrzeb kulturalnych mieszkańców Ursusa Pragnąc poznać oczekiwania mieszkańców Ursusa odnośnie szeroko pojętych przedsięwzięć kulturalnych, które są realizowane na terenie Ursusa, zwracamy się z prośbą do Państwa o wypełnienie przedstawionej poniżej ankiety.. Informacje zebrane dzięki opracowanej ankiecie pozwolą na profesjonalne przygotowanie działań z zakresu kultury, których adresatami będą mieszkańcy Ursusa. Ankieta znajdzie się także na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursus, będzie także rozprowadzona w szkołach oraz przez wspólnoty mieszkaniowe. Wypełnione ankiety. będzie można wrzucić do specjalnej skrzynki wystawionej na parterze w Urzędzie Dzielnicy Ursus pl. Czerwca 1976r. nr 1 lub przesłać mailem na adres: wfe_ankieta@ursus.warszawa.pl. Akcja zbierania wypełnionych ankiet potrwa do 15 listopada 2008r. Serdecznie zachęcamy do wypełnienia prezentowanej ankiety..

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
13 listopada 2008 czwartek

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 listopada 2008 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich posiedzeń Komisji. 3. Omówienie projektu uchwały w sprawie wniesienia inicjatywy uchwałodawczej do Rady m.st. Warszawy w sprawie połączenia LVI Liceum Ogólnokształcącego im. Leona Kruczkowskiego i Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 132 w Zespól Szkół nr …. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dzieci Warszawy 42. 4. Sprawy wniesione przez Zarząd. 5. Omówienie pism skierowanych do Komisji. 6. Wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
13 listopada 2008 czwartek

W dniu 13 listopada 2008r. o godz. 16:00 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
12 listopada 2008 środa

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 listopada 2008 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

11 listopada
11 listopada 2008 wtorek

Bogdan Olesiński BURMISTRZ DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY i Henryk Linowski PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
zapraszają na obchody z okazji 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2008r. - godzina 10.30 uroczyste złożenie wieńców przy Obelisku ul. Cierlicka - godzina 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny kościół św. Józefa Oblubieńca NMP po Mszy koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru Cantate Deo


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!