Aktualności
Zimowe obowiązki właścicieli i zarządców
31 stycznia 2007 środa

Usuwanie błota, śniegu i lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz usuwanie zalegającego śniegu z dachów budynków – to obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców przypominamy o obowiązkach związanych z zimową aurą. Obok służb miejskich to właśnie na właścicielach i zarządcach spoczywa obowiązek usunięcia śniegu z chodników.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele i zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości /art. 5/. Dotyczy to również części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego /np. drogi i alejki osiedlowe, chodniki wzdłuż bloków/. Jeśli jednak w budynku znajduje się sklep to właściciel placówki, a nie gospodarz domu ma za zadanie odśnieżyć chodnik.

Uprzątnięte błoto, śnieg i lód powinny być gromadzone w pryzmach na skraju chodnika od strony jezdni z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej, pozostawiając wolne przejście dla pieszych. Pryzmy nie powinny znajdować się na terenach zieleni, przy drzewach i w misach drzew, w pojemnikach przeznaczonych na kwiaty oraz przy latarniach, urządzeniach energetycznych, sygnalizatorach świateł itp. Stanowczo zakazane jest – zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy – zgarnianie śniegu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodników na jezdnię.

Właściciele i zarządcy nieruchomości mają ponadto obowiązek niezwłocznego usuwania z budynków i ich części śniegu, soli i nawisów śnieżnych, stwarzających niebezpieczeństwo dla przechodniów. Miejsca niebezpieczne muszą być odpowiednio oznakowane.

Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków właścicielom i zarządcom grożą kary. Sąd Grodzki może orzec karę grzywny do 5 tys. zł., natomiast Straż Miejska może ukarać mandatem w wysokości od 20 do 500zł.

Zachęcamy również do skorzystania z bazy „BEZPIECZNY DACH 2007” uruchomionej na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta. Po przejściu odpowiednich procedur rejestracyjnych właściciele i zarządcy nieruchomości i obiektów wielkopowierzchniowych mogą wprowadzać aktualne dane o stanie odśnieżenia dachów, informując jednocześnie swych klientów, że obiekt jest bezpieczny. W bazie jest już ponad 700 zarejestrowanych instytucji.

Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się utrzymaniem dróg krajowych, wojewódzkich, gminnych i powiatowych, po których kursuje komunikacja miejska o łącznej długości ok. 960km. Pozostałe drogi leżą w gestii Urzędów Dzielnic. W ramach tzw. „ręcznego oczyszczania” odśnieża chodniki w pasach w/w dróg, dojścia do stacji metra, schody, kładki, chodniki na mostach, reprezentacyjne place oraz ciągi piesze wokół sześciu parków administrowanych przez ZOM (Ogród Saski, Park Ujazdowski, Pole Mokotowskie, Park Skaryszewski, Park Fosa i Stoki Cytadeli). Miejsca te zajmują około milion metrów kwadratowych. ZOM zajmuje się też systematycznym oczyszczaniem około 24 tysięcy miejsc w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego (SPPN). Prace te realizowane są przez firmy wyłonione w przetargu nieograniczonym (Sita, Remondis, AG Complex, Hetman). Za utrzymanie przystanków komunikacji miejskiej odpowiada Zarząd Transportu Miejskiego oraz firma ADPOL.

Agnieszka Kłąb
Kierownik Działu Komunikacji Społecznej
ZOM
Tel. 022 522 40 77

Od 1 stycznia wspólny bilet w obrębie Warszawy
1 stycznia 2007 poniedziałek

Podpisane porozumienie zakłada, że mieszkańcy stolicy od 1 stycznia 2007 r. będą mogli podróżować pociągami Kolei Mazowieckich na podstawie karty miejskiej ZTM bez uiszczania dodatkowych dopłat w kasach kolejowych. Bilet jest ważny na obszarze ograniczonym stacjami: Warszawa Ursus, Warszawa Gołąbki, Warszawa Jeziorki, Warszawa Falenica, Warszawa Wola Grzybowska, Warszawa Choszczówka i obejmuje wszystkie stacje znajdujące się na terenie Warszawy, z wyjątkiem stacji Warszawa Wileńska.

W przypadku, gdy na stacji ograniczającej obszar nie został wyznaczony postój pociągu, bilet ZTM zachowuje ważność do stacji ograniczającej ten obszar, mimo braku postoju. Przejazd pociągiem na dalszej trasie odbywa się na podstawie właściwego biletu "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o.

W pociągach "Kolei Mazowieckich-KM" sp. z o.o. honorowane są uprawnienia do przejazdów z ulgą 48% i 50% oraz do przejazdów bezpłatnych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w lokalnym transporcie zbiorowym nadzorowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

Komunikat w sprawie likwidacji znaków opłaty skarbowej
1 stycznia 2007 poniedziałek

Ministerstwo Finansów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo. Co do zasady nie będzie już możliwe uiszczenie tej opłaty w formie znaków wartościowych.

Ponadto informuje się podatników opłaty skarbowej, którzy zakupili lub zakupią znaki opłaty skarbowej do końca 2006 r., w celu wykorzystania ich do zapłaty należnej opłaty skarbowej, że zgodnie z przepisem przejściowym art. 19 ww. ustawy o opłacie skarbowej, podmioty, które do dnia 31 grudnia 2006 r. złożą podanie, załącznik do podania, dokonają zgłoszenia lub wystąpią z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzą dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, będą mogły dokonać zapłaty opłaty skarbowej na dotychczasowych zasadach, w tym przez użycie znaków opłaty skarbowej.

III Karnawałowy Turniej Tańca Disco Dance Freestyle i Hip Hop
21 stycznia 2007 niedziela

W niedzielę, 21.01.2007r Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Walerego Sławka zamieniła się w wielki parkiet taneczny. Wszystko to za sprawą III Karnawałowego Turnieju Tańca Disco Dance Freestyle i Hip Hop o puchar Burmistrza Dzielnicy URSUS m.st. Warszawy, zorganizowanego przez: Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom Kultury „Kolorowa”, Szkołę Podstawową nr 4, Klub Sportowy „HAND TO HAND” oraz Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Nieodpłatny przewóz uczestników Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym
25 stycznia 2007 czwartek

Uchwała Nr IV/34/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na korzystanie przez uczestników Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym, odbywających się w dniach od 22-28 stycznia 2007 roku, z nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawa. 2. Podstawą korzystania z nieodpłatnych przejazdów, o których mowa w ust. 1, jest odpowiednio zakodowana Warszawska Karta Miejska.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mapy w serwisie internetowym
11 stycznia 2007 czwartek

Strona serwisu internetowego z mapami została przebudowana i rozszerzona o nowe mapy. Serdecznie zapraszamy!

Remont biblioteki
7 grudnia 2006 -
20 grudnia 2006

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU REMONTU WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 116 PRZY UL. PLUTONU TORPEDY 47 BĘDZIE ZAMKNIĘTA W DNIACH 7-20 GRUDNIA 2006. CZYTELNIKÓW PRZEPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 117 PRZY UL KENIGA 14 (OSIEDLE NIEDZWIADEK). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD TELEFONEM 022 662 70 01 LUB MAILEM: wyp116@bpursus.waw.pl lub na stronie internetowej www.bpursus.waw.pl


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!