Aktualności
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów
13 listopada 2008 czwartek

W dniu 13 listopada 2008r. o godz. 16:00 (w sali 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej
12 listopada 2008 środa

Uprzejmie informuję, że w dniu 12 listopada 2008 r. o godz. 16:30 (w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

11 listopada
11 listopada 2008 wtorek

Bogdan Olesiński BURMISTRZ DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY i Henryk Linowski PRZEWODNICZĄCY RADY DZIELNICY URSUS m.st. WARSZAWY
zapraszają na obchody z okazji 90. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 2008r. - godzina 10.30 uroczyste złożenie wieńców przy Obelisku ul. Cierlicka - godzina 11.00 Msza św. w intencji Ojczyzny kościół św. Józefa Oblubieńca NMP po Mszy koncert patriotyczny w wykonaniu Chóru Cantate Deo

10 listopada
10 listopada 2008 poniedziałek

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy, wyznacza się dzień 10 listopada dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy, w zamian za 1 listopada 2008r. W dniu 10 listopada Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy zapewni obsługę mieszkańców. W godz. 8:00-16:00 pracować będzie Wydział Obsługi Mieszkańców, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Wydział Budżetowo-Księgowy.

Komunikacja ZTM w dniu 10.11.2008
10 listopada 2008 poniedziałek

Zarząd Transportu Miejskiego informuje, że w dniu 10.11.2008r (poniedziałek) obowiązywać będzie specjalna organizacja komunikacji:
TRAMWAJE: - kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego AUTOBUSY: - linie podmiejskie kursować będą wg rozkładu jazdy dnia powszedniego - linie miejskie kursować będą wg rozkładu jazdy dnia świątecznego METRO: - kursować będzie wg rozkładu jazdy soboty SKM: - kursować będzie wg rozkładu jazdy dnia powszedniego

Rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 r.
1 października 2008 -
31 października 2008
grafika

W dniach 01 - 31 października 2008 r. zostanie przeprowadzona rejestracja przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1990 r., zamieszkałych na terenie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2 miesiące.
Mężczyźni, którzy nie zgłosili się do rejestracji we właściwym czasie, są obowiązani do spełnienia tego obowiązku do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia. Rejestracji nie podlegają mężczyźni, którzy stawali już do poboru i którym wydano wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową).
Rejestracja obędzie się w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, pokój 227, II piętro, w godzinach 900 – 1400.
Zgłaszający się do rejestracji przedpoborowy obowiązany jest przedstawić organowi przeprowadzającemu rejestrację dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości.
Przedpoborowy trwale niezdolny do osobistego zgłoszenia się do rejestracji wskutek kalectwa lub ułomności może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniego członka najbliższej rodziny.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w terminie określonym w obwieszczeniach.
Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie dopełnią obowiązku zgłoszenia się do rejestracji w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, jest zagrożone karą grzywny albo ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej — Dz. U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416, z późn. zm.).

Wszelkie informacje uzyskać można pod nr tel. 022-478-61-97, 022-478-60-97.

Posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy
30 października 2008 czwartek

W dniu 30 października 2008r. o godz. 17:00 (w sali nr 100) odbędzie się wspólne posiedzenie wszystkich Komisji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Głównym tematem obrad będzie omówienie roboczej wersji - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich w Dzielnicy Ursus.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2021, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!