Aktualności
Komunikat w sprawie likwidacji znaków opłaty skarbowej
1 stycznia 2007 poniedziałek

Ministerstwo Finansów przypomina, iż zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635), od dnia 1 stycznia 2007 r. zapłata opłaty skarbowej będzie dokonywana jedynie gotówką lub bezgotówkowo. Co do zasady nie będzie już możliwe uiszczenie tej opłaty w formie znaków wartościowych.

Ponadto informuje się podatników opłaty skarbowej, którzy zakupili lub zakupią znaki opłaty skarbowej do końca 2006 r., w celu wykorzystania ich do zapłaty należnej opłaty skarbowej, że zgodnie z przepisem przejściowym art. 19 ww. ustawy o opłacie skarbowej, podmioty, które do dnia 31 grudnia 2006 r. złożą podanie, załącznik do podania, dokonają zgłoszenia lub wystąpią z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej albo z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), albo sporządzą dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika lub jego odpis, wypis, będą mogły dokonać zapłaty opłaty skarbowej na dotychczasowych zasadach, w tym przez użycie znaków opłaty skarbowej.

III Karnawałowy Turniej Tańca Disco Dance Freestyle i Hip Hop
21 stycznia 2007 niedziela

W niedzielę, 21.01.2007r Szkoła Podstawowa nr 4 przy ul. Walerego Sławka zamieniła się w wielki parkiet taneczny. Wszystko to za sprawą III Karnawałowego Turnieju Tańca Disco Dance Freestyle i Hip Hop o puchar Burmistrza Dzielnicy URSUS m.st. Warszawy, zorganizowanego przez: Ośrodek Kultury „Arsus”, Dom Kultury „Kolorowa”, Szkołę Podstawową nr 4, Klub Sportowy „HAND TO HAND” oraz Urząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

Nieodpłatny przewóz uczestników Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym
25 stycznia 2007 czwartek

Uchwała Nr IV/34/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie nieodpłatnego przewozu uczestników Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawa.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§1
1. Wyraża się zgodę na korzystanie przez uczestników Mistrzostw Europy w Łyżwiarstwie Figurowym, odbywających się w dniach od 22-28 stycznia 2007 roku, z nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawa. 2. Podstawą korzystania z nieodpłatnych przejazdów, o których mowa w ust. 1, jest odpowiednio zakodowana Warszawska Karta Miejska.
§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Dzielnic m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej m.st. Warszawy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mapy w serwisie internetowym
11 stycznia 2007 czwartek

Strona serwisu internetowego z mapami została przebudowana i rozszerzona o nowe mapy. Serdecznie zapraszamy!

Remont biblioteki
7 grudnia 2006 -
20 grudnia 2006

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE Z POWODU REMONTU WYPOŻYCZALNIA DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 116 PRZY UL. PLUTONU TORPEDY 47 BĘDZIE ZAMKNIĘTA W DNIACH 7-20 GRUDNIA 2006. CZYTELNIKÓW PRZEPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY NR 117 PRZY UL KENIGA 14 (OSIEDLE NIEDZWIADEK). SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD TELEFONEM 022 662 70 01 LUB MAILEM: wyp116@bpursus.waw.pl lub na stronie internetowej www.bpursus.waw.pl

Henryk Linowski Przewodniczącym Rady Dzielnicy
13 grudnia 2006 środa

Podczas sesji Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w dniu 13 grudnia 2006 radni dokonali wyboru Przewodniczącego Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Został nim radny Henryk Linowski.

Mikro-Program Rewitalizacji Dzielnicy
4 grudnia 2006 poniedziałek

Władze i pracownicy Urzędu Dzielnicy Ursus rozpoczęli prace nad przygotowaniem Mikro-Programu Rewitalizacji Dzielnicy Ursus. Dokument stanowić będzie załącznik do Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013. Na naszej stronie znajdą Państwo osobny dział poświęcony Mikro-Programowi. Zapraszamy do zapoznania się z zawartymi tam informacjami, a także zapraszamy do współpracy!


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!