Aktualności
Nowe propozycje placówek bibliotecznych dla mieszkańców Ursusa
18 kwietnia 2007 środa

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ursus uprzejmie informuje, że książki wypożyczone w placówkach Biblioteki mogą być zwracane w każdą sobotę, w godz. 10.00 - 15.00 w Czytelni Naukowej Nr XIX przy ul. Plutonu Torpedy 47. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (0-22) 882 43 00. 7 maja 2007 zostanie otwarta w Wypożyczalni Nr 116 przy ul. Plutonu Torpedy 47 Galeria Multimedialna. Do dyspozycji czytelników będą znane filmy fabularne a także edukacyjne na kasetach video i płytach DVD. Warunkiem korzystania z usług Galerii Multimedialnej jest posiadanie karty czytelnika. Informacje szczegółowe na stronie www.bpursus.waw.pl Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek (8 maja 2007) przez cały maj placówki Biblioteki Publicznej w Ursusie przyjmować będą przetrzymywane książki bez naliczania kar.

Parking "Parkuj i Jedź" Marymont już czynny
18 kwietnia 2007 środa

11 kwietnia 2007 r. o godz. 4.30 uruchomiony został parking "Parkuj i Jedź" (P+R) zlokalizowany przy stacji metra "Marymont". Jest to pierwszy tego typu obiekt w Warszawie i w Polsce:

 • Na trzech poziomach (ok. 9,7 tys. m. kw. powierzchni i ok. 28,3 tys. m. sześc. kubatury) zmieści się tutaj ok. 400 aut.
 • Jego budowa rozpoczęła się w marcu 2006 r. i trwała rok.
 • Wykonawcą parkingu było Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA z Lubina.
 • Koszt inwestycji to ok. 11,3 mln zł brutto.
 • Na terenie parkingu znajduje się system monitoringu, który składa się z ponad 30 kamer.
 • Na każdym poziomie znajduje się system informacji pasażerskiej - informacje o węźle przesiadkowym, rozkłady jazdy, mapki itp.

DLA KOGO?

Liczymy na to, że parking „Metro Marymont” zainteresuje przede wszystkim kierowców dojeżdżających z Białołęki czy Bielan ale także Izabelina, Łomianek, Jabłonny, Legionowa czy Marek.

ZASADY PARKUJ I JEDŹ

Chcąc zachęcić Warszawiaków do korzystania z systemu „Parkuj i Jedź” przez pierwszy okres (ok. 2 miesięcy) parking ten będzie dla wszystkich chętnych dostępny bez żadnych opłat.

Przez ten czas będziemy obserwować w jaki sposób funkcjonuje parking, przeprowadzimy ankietę wśród kierowców aby poznać ich opinie i uwagi. Po tym okresie użytkownicy aby z niego skorzystać parkingu będą musieli posiadać co najmniej ważny dobowy ważny bilet miejski (podczas wyjazdu). Parking jest niestrzeżony, ale na parkingu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Całą dobę czuwają pracownicy ochrony i obsługi.

DOGODNE PRZESIADKI

Kierowcy zostawiając swoje auta na Parkingu P+R „Metro Marymont” będą mogli w szybki i wygodny sposób przesiąść się do komunikacji miejskiej i dalej kontynuować swoją podróż. Przy parkingu możliwe będą przesiadki do:

 • tramwaju – tramwajem dojedziemy bardzo szybko m.in. do centrum miasta i na Bielany
 • autobusu – już teraz w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu są przystanki autobusowe, z których można dojechać do centrum, a w sierpniu rozpoczniemy budowę dużej pętli autobusowej po przeciwnej stronie ul. Włościańskiej
 • metra – obecnie dojeżdża tam pociąg wahadłowy z pl. Wilsona, jednak najpóźniej w pierwszej połowie przyszłego roku (po oddaniu do użytku stacji Słodowiec) będą dojeżdżały tam wszystkie pociągi.

BIKE & RIDE

Na Parkingu P+R „Metro Marymont” jest również 20 miejsc dla rowerów. Przy wjeździe ustawionych jest 10 specjalnych stojaków (do każdego można przyczepić dwa rowery). Kształt stojaków i ich ilość były konsultowane z przedstawicielami warszawskich cyklistów (m.in. ze stowarzyszeniem Zielone Mazowsze). Rowerzyści sami zaproponowali, żeby stojaki dla ich jednośladów nie były typowymi, tak popularnymi u nas, „wyrwikółkami”, lecz żeby pojazdy można było mocować za ramę.

Utrzymanie porządku i czystości
18 kwietnia 2007 środa

Szanowni Państwo
Od 1 września 2006 obowiązuje już nowy Regulamin utrzymania porządku i czystości w m. st. Warszawie. Wprowadził on nowe zapisy ważne dla wszystkich Warszawiaków, którym bliska jest troska o stan środowiska i czystości w naszym Mieście.

Jednym z ważniejszych jego postanowień jest nałożenie obowiązku na władających nieruchomością podpisania umowy na odbiór odpadów uwzględniającej ich selektywną zbiórkę. Jeżeli więc zejdą Państwo do swojej altanki śmietnikowej, trzymając w ręku pieczołowicie wyselekcjonowane surowce wtórne i nie zastaną tam pojemnika do ich wrzucenia, prosimy o zadzwonienie do swojego administratora z żądaniem zawarcia przez niego odpowiedniej umowy. Od 1 września 2006 przedsiębiorca i administrator nie mogą odmówić dostawienia pojemników.

Z uwagi na wielość przedsiębiorców obsługujących warszawski rynek system jest elastyczny. W zależności od umowy w swojej altance mogą Państwo znaleźć od jednego do czterech pojemników lub worków oznaczonych różnymi kolorami. Jak uprzednio do pojemników białych wrzucamy szkło bezbarwne, do zielonych kolorowe (gdy nie ma białego pojemnika wszystko do zielonego). Do pojemników lub worków żółtych wkładamy puszki i opakowania plastykowe, zaś do niebieskich makulaturę. Jeżeli nie ma miejsca na cały zestaw należy liczyć się z obecnością pojemnika oznakowanego na kolor czerwony. To tam łącznie włożymy wszystkie wymienione powyżej surowce wtórne. Nie obawiajmy się jednak, że trafią one na wysypisko. W Warszawie i okolicach funkcjonują sortownie o mocy przerobowej blisko 80 000 tys. t/rocznie. Nie oznacza to, aby zaprzestać segregacji gdzie jest ona możliwa. Wstępna selekcja obniża koszty przerobu oraz umożliwia przedsiębiorcy bez zaawansowanej technologicznie linii sortowniczej wykonanie usługi. Pamiętać należy, że działając w realiach gospodarki wolnorynkowej i obowiązującego ustawodawstwa Miasto nie może wskazać przedsiębiorcom konkretnej przetwórni odpadów. Dlatego też podczas spotkania z przedsiębiorcami w Biurze Ochrony Środowiska, poświęconemu wejściu w życie Regulaminu, zaapelowano do operatorów o oznaczanie pojemników i worków nie tylko odpowiednimi kolorami, ale i o umieszczanie na nich objaśnień jakie odpady powinniśmy tam wkładać. Jednocześnie prosimy o zgniatanie opakowań co redukuje ich objętość, a przez to ogranicza częstotliwość opróżniania pojemników.

Jeżeli są Państwo posiadaczami domów jednorodzinnych będą musieli Państwo podpisać z przedsiębiorcą umowę określającą wywóz odpadów co najmniej raz na dwa tygodnie i uwzględniającą selektywną zbiórkę. Pełna lista przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości znajduje się na tej stronie. Operator nie może odmówić odbioru selektywnie zbieranych odpadów. Przedsiębiorca na podstawie umowy może też dostarczyć pojemniki lub worki. Każda odmowa może być zgłaszana do infolinii „Czystość” 0-800-800-117 i przekazana do Biura Ochrony Środowiska, które w przypadku potwierdzenia się zarzutów i nie zastosowania się do obowiązującego prawa wszczyna procedurę cofnięcia zgody na działalność przedsiębiorcy.

Równocześnie informujemy, że we wrześniu rusza akcja kontroli umów na wywóz nieczystości prowadzona przez Straż Miejską oraz upoważnionych pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta. W pierwszej kolejności kontrolowane będą posesje, których adresy nie znajdują się w utworzonej przez Biuro Ochrony Środowiska w bieżącym roku bazie danych o zawartych umowach. Baza ta powstała z informacji nadesłanych przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na transport i odbiór odpadów na terenie Warszawy. Brak adresu w bazie może zatem oznaczać, że wymagana ustawą umowa nie został zawarta, zaś śmieci wędrują na „dzikie” wysypiska, okoliczne lasy lub do cudzych śmietników, ewentualnie posiadacz takiej nieruchomości podpisał umowę z operatorem działającym bez zezwolenia. Jednak z uwagi na miesięczny cykl aktualizacji danych oraz możliwą działalność chochlika komputerowego kontrolerzy mogą zjawić się na posesji posiadającej stosowne umowy. W związku z powyższym Biuro Ochrony Środowiska zwraca się z apelem do wszystkich Mieszkańców o przygotowanie umów oraz zachowywanie rachunków za usługi wywozu nieczystości. Licząc na Państwa zrozumienie w akcji mającej na celu poprawę stanu naszego środowiska i czystości prosimy o współpracę podczas kontroli.

Jednocześnie informuję, że wszyscy posiadający psy mają obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Nieczystości możemy wrzucać nie tylko do specjalnie oznakowanych koszy, ale i do wszystkich koszy przyulicznych i parkowych. Przypominamy również, że psy wyprowadzamy na tereny publiczne tylko na smyczy a agresywne w kagańcach. Łamanie tych przepisów jest wykroczeniem będącym podstawą do interwencji Straży Miejskiej, przy której niezastosowanie się do poleceń funkcjonariuszy może skończyć się mandatem.

Nowo wprowadzony regulamin stwarza świadomym ekologicznie Mieszkańcom Warszawy warunki do selektywnej zbiórki odpadów przez wprowadzenie odpowiednich pojemników do każdej altanki śmietnikowej. Przyczyni się również do poprawy stanu czystości na terenie Warszawy i okolicznych lasów oraz pomoże uwolnić się od zmory psich odchodów na ulicach i trawnikach Miasta. Pracownicy Biura Ochrony Środowiska zdają sobie sprawę, że nawet najdoskonalsze regulacje prawne bez woli Mieszkańców nie zmienią naszej rzeczywistości. Stąd gorąca prośba o wspólny wysiłek konieczny do wprowadzenia w życie postanowień regulaminu.

Rusza program „Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”
14 kwietnia 2007 sobota

W sobotę, 14 kwietnia br., w 18 dzielnicach Miasta Stołecznego Warszawy rozpoczyna się program „Elektrośmieci? Przynieś z mieszkania do punktu zbierania”. Będzie to pierwsza z cyklu sobota, kiedy warszawiacy będą mogli bezpłatnie oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do specjalnie zorganizowanych punktów zbierania. Organizatorami akcji są Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz ElektroEko - największa w Polsce organizacja odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, powołana do życia przez największe firmy i organizacje zrzeszające producentów i importerów sprzętu AGD, RTV, IT i oświetlenia.

Punkty czynne są w każdą sobotę, począwszy od 14 kwietnia 2007r., w godzinach 10.00-16.00. W Ursusie punkt będzie zlokalizowany koło budynku urzędu.

Komisja Europejska nagradza w Berlinie Bibliotekę Publiczną z Ursusa
18 kwietnia 2007 środa

Komisja Unii Europejskiej uznała edukacyjny projekt koordynowany przez Bibliotekę Publiczną w Ursusie - ”READCOM- Kluby Czytelnicze dla dorosłych” za jeden z 20 najlepszych projektów w 6 letniej historii programu Grundtvig. Dyrektor Biblioteki - Piotr Jankowski został zaproszony na uroczyste ogłoszenie nagród Komisji Europejskiej dla wyróżnionych projektów, które odbędzie się w dniach 6-7 maja w Berlinie w hotelu Maritim ProArte z udziałem najwyższych władz Komisji Europejskiej i Niemiec.

Czat z burmistrzem
5 kwietnia 2007 czwartek

Burmistrz Olesiński bardzo przeprasza, ale z powodu nagłego wyjazdu pierwszy czat zaplanowany na 2 kwietnia nie mógł się odbyć. Natomiast serdecznie zaprasza w każdy poniedziałek (od 16 kwietnia) o godz. 16:00.

Zapytanie ofertowe
16 marca 2007 -
16 marca 2007

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE PROJEKTÓW TERMOMODERNIZACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NA TERENIE DZIELNICY URSUS M.ST. WARSZAWY
Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje wykonawcy na wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji niżej wymienionych budynków:

 1. Termomodernizacja SP nr 4, ul. Walerego Sławka 9, Dyrektor Dorota Męckowska - nr tel. 0-22 6626780,
 2. Termomodernizacja SP nr 14, ul. Sosnowskiego 10, Dyrektor Agnieszka Cuper – nr tel. 0-22 6626405,
 3. Termomodernizacja budynku szkolnego, ul. Dzieci Warszawy 42, Dyrektor ZS nr 42 Iwona Safteruk – nr tel. 0-22 6627042, Dyrektor ZS nr 9 Krzysztofa Stosik – nr tel. 0-22 6626285,
 4. Termomodernizacja budynku domu kultury, ul. Sosnkowskiego 16, Kierownik adm.-tech. Piotr Szyszka – nr tel. 0-22 4783454.

Zakres prac projektowych termomodernizacji stosownie do potrzeb indywidualnie dla każdej placówki obejmuje:
 • audyt energetyczny,
 • inwentaryzację obiektu,
 • projekt docieplenia i kolorystyki,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • kosztorys inwestorski,
 • przedmiar robót,
 • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót wraz z kompletem niezbędnych uzgodnień oraz w nawiązaniu do projektu elektrycznego będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Dodatkowe informacje dotyczące szczegółowych potrzeb można uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonych przy poszczególnych placówkach lub w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy – p.o. Naczelnika Marek Szymul, e-mail: mszymul@ursus.warszawa.pl, nr tel. 0-22 4786056.
Odpowiedzi prosimy nadsyłać do dnia 16.03.2007 r.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!