Aktualności
Akcja "Sportowy talent"
28 stycznia 2008 poniedziałek
grafika

Niniejszym informujemy, że w 2008 roku kontynuowana jest realizacja Programu "Sportowy talent" - akcji sponsorowanej przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Są to zajęcia nieodpłatne, dedykowane dzieciom w wieku 5 - 6 lat, pragnącym nauczyć się jazdy na łyżwach oraz ubiegającym się o przyjęcie do klas sportowych.

Na dzień dzisiejszy "Euro 6" skupia około 300 uczestników Programu "Sportowy talent". Zatrudnia doświadczoną kadrę trenerską.

Nowe konta bankowe Miasta
1 stycznia 2008 wtorek

1 stycznia 2008 r. Bank Handlowy w Warszawie SA rozpoczął obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawa. W związku z wygaśnięciem umowy na obsługę Miasta Stołecznego Warszawy z dotychczasowym bankiem, Miasto ogłosiło we wrześniu 2007r., zgodnie z ustawami o finansach publicznych oraz o zamówieniach publicznych, przetarg nieograniczony na wybór nowego banku. Przetarg został rozstrzygnięty w listopadzie 2007r. i do obsługi Miasta został wybrany Bank Handlowy w Warszawie SA. Od 1 stycznia 2008 r. przez pięć lat bank będzie prowadził obsługę wszystkich rachunków bankowych Miasta Stołecznego Warszawy. Od dziś, 2 stycznia 2008 r., informacje dotyczące nowych numerów bankowych są dostępne: Infolinia: 0 800 70 70 47

Wyjazdowa nocna i świąteczna pomoc lekarska
11 stycznia 2008 piątek

Wyjazdową nocną i świąteczną pomoc lekarską zapewnia NZOZ "Centrum Medyczne Akademii Medycznej" przy ulicy Banacha 1A, tel. 022 599-18-01, 022 599-18-02, 022 599-18-03

Otwarcie Stołecznego Centrum Osób Niepełnosprawnych
17 stycznia 2008 czwartek

Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz uroczyście otworzyła Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, które znajduje się przy ul. Andersa 1. Warszawiacy mogą w tym miejscu, nieopodal kina Muranów, załatwić wszystkie sprawy związane z m.in. dofinansowaniem sprzętu rehabilitacyjnego bądź ortopedycznego, leczenia rehabilitacyjnego, wydaniem party parkingowej. - Chcieliśmy pomóc osobom niepełnosprawnym organizując centrum w miejscu, do którego łatwo dotrzeć komunikacją miejską. To, co do tej pory załatwiali w trzech różnych miejscach – teraz mogą w jednym. Dzięki determinacji wiceprezydenta Paszyńskiego miejsce to służy potrzebującym. Mam nadzieję, że dobry dojazd i sprawna obsługa są gwarantem szybkiego, kompleksowego załatwienia sprawy. - powiedziała Hanna Gronkiewicz-Waltz. Prezydent poinformowała, że w Urzędzie Miasta pracuje 60 osób niepełnosprawnych. – W okresie ostatnich kilku miesięcy w ratuszu zatrudnionych zostało kolejnych sześć osób. Obok Prezydent stolicy w spotkaniu uczestniczyli m.in. Ewa Malinowska-Grupińska przewodnicząca Rady Warszawy, Włodzimierz Paszyński wiceprezydent Warszawy, Bogdan Jaskołd – dyrektor Biura Polityki Społecznej oraz Karolina Malczyk - pełnomocnik Prezydent ds. społecznych. Centrum czynne jest w poniedziałki od godz. 10.00 do 18.00, a od wtorku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

Warsztaty
23 stycznia 2008 -
31 stycznia 2008

    Jestem Uczniem w Szkole Życia…i Kocham To. Uczę się przechodzić ponad własnymi barierami, ku skrywanym możliwościom. Postanawiam stać się kimś więcej, niż byłam dzisiejszego ranka. Jestem gotowa otworzyć się na coś Nowego.
Tych, którzy pragną się rozwijać by w pełni czerpać ze swoich możliwości zapraszamy na warsztat

Jak Budować Poczucie Własnej Wartości, który odbędzie się w dniach: 31.01.-czwartek i 01.02.2008r piątek w godzinach 12-16 w Klubie Pracy w Warszawie, przy ul. Sosnkowskiego 16, pok. 127 tel.662 62 08 Zajęcia w małych, kameralnych grupach prowadzone będą metodami warsztatowymi z wykorzystaniem pracy indywidualnej oraz zespołowej, doskonalącej umiejętności samooceny, pozytywnego myślenia, odczuwania samego siebie, dokonywania własnych wyborów oraz radzenia sobie ze zmianami. Osoby zainteresowane prosimy o wcześniejszy kontakt z prowadzącymi warsztat: Agnieszką Grabowską- 662 62 08 oraz Katarzyną Pyzą- 478 41 15.

Nowa Radna m.st. Warszawy
11 grudnia 2007 wtorek

W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady m. st. Warszawy po wyborach parlamentarnych mieszkanka Ursusa – Aleksandra Sheybal-Rostek została Radną stolicy. Jej dyżury będą się odbywały w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach 10-12 w sali 102 Urzędu Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy pl. Czerwca 1976 nr 1, pierwszy dyżur 7 stycznia.

Do dyspozycji mieszkańców podajemy również adres strony internetowej: www.sheybal.waw.pl oraz adres poczty elektronicznej: asheybal@ursus.warszawa.pl.

Likwidacja Biura Terenowego ZUS w dzielnicy
29 listopada 2007 czwartek

W czerwcu br. zostało zlikwidowane Biuro Terenowe ZUS. Zarząd Dzielnicy prowadził negocjacje zmierzające do odtworzenia placówki w innej formie organizacyjnej. Niestety, zmiany przeprowadzane w strukturach ZUS uniemożliwiły powstanie Punktu Informacyjnego na terenie Urzędu Dzielnicy Ursus.

Obecnie możliwe jest wyłącznie utworzenie placówki w formie Inspektoratu ZUS, ale władze ZUS twierdzą, że na terenie naszej dzielnicy nie ma potrzeby tworzenia Inspektoratu, a mieszkańcy mogą dojeżdżać do Inspektoratu na terenie Dzielnicy Ochota. Jak twierdzi ZUS, liczba osób korzystających z usług zlikwidowanego Biura była minimalna.

Zarząd Dzielnicy Ursus chce poznać zdanie mieszkańców w powyższej sprawie oraz zbadać skalę potrzeb na świadczenie usług ZUS na naszym terenie. Docierają do nas informacje, że mieszkańcy odczuwają likwidację placówki jako duży problem.

Dlatego też Zarząd zwrócił się do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych i Pracodawców z terenu Dzielnicy z prośbą o pomoc w uzyskaniu podpisów mieszkańców Dzielnicy pod petycją, którą złożymy na ręce Prezesa ZUS. Widzimy taką możliwość w formie zebrania podpisów np. poprzez gospodarzy domów, bądź zarządców nieruchomości.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!