Aktualności
Komunikacja nocna od 31 maja
31 maja 2007 -
1 czerwca 2007
grafika

Szanowni Państwo! W nocy z 31 maja na 1 czerwca 2007 r. nastąpi reorganizacja układu linii nocnych. Dotychczasowy, z niewielkimi modyfikacjami, funkcjonował od 1992 roku. Wraz z nieustannym rozwojem miasta podejmujemy działania mające na celu dostosowywanie sieci komunikacyjnej do zmieniających się potrzeb mieszkańców. Efektem naszych prac oraz wniosków otrzymanych od pasażerów jest nowa koncepcja funkcjonowania autobusowych linii nocnych. Pragniemy przedstawić Państwu zarys i założenia nowego układu. Liczymy, że spotka się z Państwa akceptacją i pozytywnym przyjęciem, a podróżowanie nocą po Warszawie i wielu okolicznych miejscowościach stanie się łatwiejsze.

Linie nocne w nowych rejonach
Linie nocne dotrą do wielu rejonów miasta, które do tej pory nie posiadały nocnych połączeń. Komunikację zyskają mieszkańcy takich rejonów jak: osiedla przy ul. Głębockiej, ul. Skarbka z Gór i ul. Ostródzkiej, Brzeziny, Marcelin, Aleksandrów, osiedla wzdłuż ul. Wał Miedzeszyński, Augustówka, Powsin, Arbuzowa oraz Groty. Linie nocne pojawią się także na Trasie AK oraz Siekierkowskiej.

Nocne poza granice Warszawy
Dzięki współpracy z podwarszawskimi samorządami komunikacją nocną zostaną objęte miejscowości: Chotomów, Jabłonna, Legionowo, Marki, Ząbki, Zielonka, Konstancin-Jeziorna, Janki, Raszyn, Piastów i Pruszków.

Zmiany efektem konsultacji społecznych
Część zmian w ostatecznym projekcie została wprowadzona na podstawie wniosków pasażerów zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych. Na ich podstawie m.in. utworzona zostanie linia łącząca Wilanów z węzłem przesiadkowym Metro Ursynów, uproszczone zostaną przebiegi linii na terenie Woli i Bemowa, poprawiona zostanie obsługa komunikacyjna rejonu Zacisza, linia nocna zostanie skierowana przez osiedle Groty.

Klasyfikacja linii nocnych
Linie nocne zostały podzielone na trzy grupy: linie promieniste komunikujące osiedla z centrum miasta; linie obwodowe łączące dzielnice z pominięciem centrum oraz linie lokalne uzupełniające układ na obrzeżach miasta.

Punkt przesiadkowy przy Dworcu Centralnym
Wszystkie linie, z wyjątkiem obwodowych i lokalnych, będą kończyć swoje trasy przy Dworcu Centralnym. Dzięki likwidacji połączeń tranzytowych wyeliminujemy pomyłki podczas przesiadek przy Dworcu. Dochodziło do nich dość często ponieważ na pętli oczekiwały na odjazd w tym samym czasie pojazdy o tym samym numerze ale zmierzające w przeciwnych kierunkach.

Linie obwodowe i punkty przesiadkowe
Uzupełnieniem układu będą dwie linie obwodowe N01 i N02, których zadaniem będzie łączenie ze sobą sąsiednich dzielnic bez konieczności przesiadki w centrum Warszawy. Linie te będą skomunikowane z wybranymi liniami wyruszającymi z Dworca Centralnego. Czas oczekiwania na przesiadkę w wybranych relacjach nie powinien przekraczać 5-10 minut.

Nowy system numeracji
Aby odróżnić nowe linie nocne od starych zmieniamy też system numeracji. „Sześćsetki” zostaną zastąpione przez linie, których oznaczenia rozpoczynają się od litery „N”, czyli pierwszej litery w słowie „noc” nie tylko w polskim, ale również w wielu innych językach. Podobny system oznakowania funkcjonuje w licznych miastach europejskich.

Numeracja linii z podziałem miasta na strefy
W nowym systemie numeracji Warszawa została podzielona na cztery strefy. Pierwsza cyfra w oznaczeniu każdej linii nocnej określa zawsze numer strefy, do której dojeżdża dana linia. Każdej strefie przyporządkowane zostały dwie cyfry: I strefa (cyfry 1 i 6) – Białołęka, Praga Północ, Targówek; II strefa (cyfry 2 i 7) – Praga Południe, Rembertów, Wesoła i Wawer; III strefa (cyfry 3 i 8) – Śródmieście, Mokotów, Wilanów, Ursynów, Ochota, Włochy i Ursus; IV strefa (cyfry 4 i 9) – Wola, Bemowo, Żoliborz i Bielany. Ponadto w każdej strefie linie oznaczone taką samą ostatnią cyfrą stanowią wzajemne uzupełnienie i na długim wspólnym odcinku trasy kursują naprzemiennie.

Informacja o przesiadkach
Oprócz nowej numeracji, wprowadzamy także zmodyfikowany wzór bocznych tablic liniowych. Poza wykazem wszystkich przystanków, znajdą się na nich również informacje dotyczące dzielnic, przez które przejeżdża dana linia oraz czytelniejsze i bardziej przyjazne pasażerom oznaczenie węzłów przesiadkowych.

P+R "Połczyńska"
23 maja 2007 środa

Szanowni Państwo!

Parking „Parkuj i Jedź” Połczyńska już działa!

Parking P+R Połczyńska zlokalizowany jest na pograniczu Woli i Bemowa, w pobliżu Fortu Wola (między salonem samochodowym przy ul. Połczyńskiej a torami kolejowymi). Na jednopoziomowym obiekcie zmieści się ok. 500 aut. Równolegle z parkingiem uruchomiliśmy też nowe przystanki tramwajowe i autobusowe (zespół Połczyńska-Parking P+R – dla linii: 8, 10, 26, 27, 105, 125, 129, 155, 184, 189, 194, 601, 610, 614, 713 i 716) oraz sygnalizację świetlną przy wjeździe. Liczymy na to, że z parkingu będą korzystali np. mieszkańcy Bemowa, Ursusa, czy Ożarowa Mazowieckiego. Na terenie Bemowa i Ursusa (przy ulicach prowadzących do parkingu: Dźwigowa, Powstańców Śląskich i Połczyńska) oraz przy wjeździe do Warszawy od strony Ożarowa, staną tablice informacyjne kierujące na parking. Parking przy Połczyńskiej przez pierwsze miesiące działania będzie bezpłatny. Docelowo, każdy użytkownik będzie musiał posiadać ważny bilet ZTM, co najmniej dobowy. Parking jest monitorowany (zainstalowano na nim 29 kamer) i dozorowany przez agencję ochrony.

Tramwaj, autobus, a w przyszłości także pociąg

Idea „Parkuj i Jedź” to popularny system komunikacji mieszanej (transport indywidualny + komunikacja miejska) istniejący w krajach Europy Zachodniej i USA już od kilkudziesięciu lat. Parkingi „P+R” powstają z myślą o tych kierowcach, którzy dojeżdżają własnymi samochodami do centrum Warszawy z obrzeżnych dzielnic i z miejscowości ościennych. Użytkownicy Parkingu P+R „Połczyńska” będą mogli przesiąść się do komunikacji miejskiej i dalej kontynuować swoją podróż. Tramwajem dojedziemy bardzo szybko m.in. do centrum miasta i do prawobrzeżnych dzielnic Warszawy. W pobliżu centrum handlowego Fort Wola, planowany jest także przystanek kolejowy, który byłby idealnym miejscem przesiadkowym dla mieszkańców zachodnich dzielnic Warszawy. Obecnie trwają rozmowy w tej sprawie pomiędzy PKP a Zarządem Transportu Miejskiego.

II etap systemu P+R – nowe, lepsze lokalizacje

Parking P+R Połczyńska, razem z parkingami P+R: Metro Marymont, Metro Wilanowska (będzie otwarty do końca wakacji) i Metro Młociny (budowany przez Metro Warszawskie), będzie częścią pierwszego etapu systemu „Parkuj i Jedź” w Warszawie. W drugim etapie powstaną kolejne parkingi: Okęcie, Metro Kabaty, PKP Wawer, PKP Anin, PKP Rembertów i PKP Żerań. Po tym jak Dyrektor ZTM Leszek Ruta dokonał wizji lokalnej terenów planowanych pod budowę drugiego etapu parkingów P+R, pojawiły się również propozycje nowych lokalizacji: PKP Miedzeszyn (lub PKP Falenica), Metro Imielin (zamiast parkingu Metro Ursynów, który był planowany w miejscu parkingu osiedlowego), PKP Wesoła czy PKP Ursus Niedźwiadek (przystanek ma być gotowy już w 2009 roku). Z planów drugiego etapu wypadł z kolei parking na Os. Górczewska. Powstanie dopiero po wybudowaniu tam stacji II linii metra. Dyrektor ZTM Leszek Ruta jest zwolennikiem współpracy pomiędzy partnerami jakimi są: m. st. Warszawa, PKP, samorząd wojewódzki i samorządy gmin podwarszawskich przy budowie systemu „Parkuj i Jedź” w obrębie całej aglomeracji warszawskiej.

Pozdrawiam Igor Krajnow Rzecznik ZTM

Rozwiązanie konkursu „Spotkanie z piłkarzami Legii”
17 maja 2007 czwartek

Wydział Sportu i Rekreacji ogłosił podczas spotkania z piłkarzami Mistrza Polski 2006 Legii Warszawa konkurs pt.: „Spotkanie z piłkarzami Legii”. Spośród wszystkich prac, które wpłynęły do w/w Wydziału wybraliśmy dwie zwycięskie prace oraz przyznaliśmy trzy wyróżnienia. Zwycięzcami zostali: Łukasz Szulczyk i Grzegorz Szymanik z klasy 1 B Gimnazjum nr 133. Wyróżnienia otrzymały prace Piotra Żuprańskiego z VI klasy SP 11, Michała Litwińskiego z klasy II C LVI LO oraz Mariusza Miętka z Gimnazjum 131. Nagrodami w konkursie są oryginalne koszulki Legii Warszawa oraz piłki autografami piłkarzy. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie i zachęcamy do udziału w podobnych konkursach w przyszłości.

Zatoka autobusowa przy ul. Dzieci Warszawy
18 maja 2007 piątek

Informujemy, że pod koniec maja br. rozpocznie się budowa zatoki autobusowej dla przystanku Tomcia Palucha 01 zlokalizowanym przy ul. Dzieci Warszawy (odcinek między ul. Szancera a ul. Tomcia Palucha). W związku z planowaną inwestycją wspomniany przystanek będzie funkcjonował, jednakże zostanie tymczasowo przesunięty. Powstaną również utrudnienia dla pieszych.

Nowości na stronie
15 maja 2007 wtorek

Jak już zapewne Państwo zauważyli, na naszej stronie wprowadziliśmy trochę nowości:

  • forum - możliwość szerokiej dyskusji na tematy ważne dla mieszkańców dzielnicy
  • czat - aktualnie z Burmistrzem, dostępna jest historia czatów
  • informację o pracy w urzędzie
  • adres e-mail do osoby opiekującej się stroną (w stopce strony)

Zapewnienie miejsc w przedszkolach dzieciom zamieszkałym na terenie Dzielnicy Ursus
10 maja 2007 czwartek

Szanowni Państwo! W związku z telefonami dotyczącymi zabezpieczenia miejsc w przedszkolach oraz w nawiązaniu do artykułu, który został zamieszczony w Nr 4/162 (Rok XIII) Dziennika Ursusa z dnia 30 kwietnia 2007 r. wyjaśniam co następuje. Miejsca w przedszkolach zostały zapewnione dzieciom, których: · podania o przyjęcie do przedszkola zostały od razu pozytywnie rozpatrzone, · których rodzice złożyli odwołania. Po zakończonej rekrutacji okazało się, że we wszystkich publicznych przedszkolach załatwiono odmownie 15 odwołań dzieci zdrowych oraz 5 odwołań dzieci posiadających orzeczenia uczęszczania do przedszkola integracyjnego, które musiałyby być dowożone do odległych dzielnic. Zarząd Dzielnicy w porozumieniu z Biurem Edukacji podjął decyzję o utworzeniu dla tych dzieci dodatkowego zamiejscowego przedszkolnego oddziału integracyjnego w budynku przy ul. Wapowskiego 4. Oddział ten – zgodnie z przepisami - będzie liczył 20 dzieci, w tym 5 z orzeczeniami. Nie ma już zatem możliwości przyjęcia do tego oddziału dodatkowych dzieci. Działania Zarządu brały pod uwagę końcowe wyniki rekrutacji do przedszkoli, a decyzje zapadły w oparciu o informacje o liczbie złożonych odwołań. Zarząd uznał, że rodzice, którzy nie złożyli – zgodnie z obowiązującą procedurą rekrutacyjną – odwołań, zapewnili swoim dzieciom opiekę we własnym zakresie. Tymczasem obecnie notujemy zgłoszenia i pretensje rodziców, którzy sami dokonali wyboru i we właściwym czasie zrezygnowali ze złożenia odwołań. Tym samym rodzice ci sami pozbawili się możliwości dalszego ubiegania się o miejsce dla swojego dziecka w przedszkolu. Trudno zatem obwiniać Zarząd Dzielnicy za własne zaniedbania. Wszyscy musimy ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje oraz ich konsekwencje. Ponadto z analizy sprawozdań przygotowanych przez dyrektorów przedszkoli z przeprowadzonej rekrutacji wynika, że znacząca grupa rodziców składała podania o przyjęcie dziecka w kilku przedszkolach (rodzic „rekordzista” w naszej dzielnicy złożył podania we wszystkich – tj. w 7 przedszkolach). Takie działania rodziców zafałszowują informacje o rzeczywistym zapotrzebowaniu na miejsca w przedszkolach, wprowadzą niepotrzebne zakłócenia do procesu rekrutacji i są nieetyczne w stosunku do tych osób, które złożyły tylko jedno podanie.

Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus
Jolanta Dąbek

Nowy Ośrodek Kultury?
12 kwietnia 2007 czwartek

Budynek Ośrodka Kultury „Arsus" niestety nie należy do dzielnicy. Obiekt ten, razem z działką został wpisany w tzw. masę upadłości ZPC „Ursus". Syndyk pomimo usilnych prób odzyskania tego obiektu przez władze Dzielnicy i Biuro Prawne Prezydenta m.st. Warszawy sprzedał ten obiekt. Prowadzone są rozmowy z nowym właścicielem tej działki na temat ewentualnego odzyskania "naszego" Ośrodka Kultury. Biorąc jednak pod uwagę wszelkie uwarunkowania wydaje się, że słusznym jest pomysł budowy nowego Ośrodka Kultury "Arsus". Poniżej przedstawiamy kilka lokalizacji, na których mógłby powstać ośrodek kultury na miarę oczekiwań i potrzeb w zakresie działalności kulturalnej, która jest nieodłączną sferą życia społecznego w naszej dzielnicy. Zarówno spektakle, jak i różnego rodzaju uroczystości oraz zajęcia z dziećmi i młodzieżą prowadzone na szeroką skalę przez O.K. „Arsus", są wystarczającym powodem do stwierdzenia, że ta działalność jest konieczna.

Zwracamy się do Państwa o ocenę i wypowiedzi na temat wskazanych lokalizacji budowy nowego ośrodka kultury. Podajemy przy każdej dane, które powinny ułatwić ewentualny wybór miejsca pod budowę tej placówki. Uwagi i ocenę prosimy zamieszczać na forum lub kierować pod numer telefonu 022 478 60 64 lub e-mailem: ekowalewska@ursus.warszawa.pl.

  1. Dotychczasowy Dom Kultury „Arsus", ul. Traktorzystów 14. Działka o powierzchni 3969 m2.
  2. Ulica Sosnkowskiego 3 - część stadionu do wykorzystania około 4000 m2. Działka w trakcie regulacji stanu prawnego.
  3. Ulica Wojciechowskiego róg Jagiełły - tzw. plac węglowy. Działki o łącznej powierzchni 5305 m2. Obecnie znajduje się tam skwer z urządzoną zielenią, ławkami, ciągami pieszymi i oświetleniem parkowym - wybudowanym w 2006 r.
  4. Ulica Zagłoby 17. Na tej działce znajduje się Dom Kultury „Miś". Działka o powierzchni 4962 m2.
  5. Ulica Kompanii Kordian 44. Teren zajmowany przez Zarząd Dróg Miejskich. Działka o powierzchni 10 635 m2.
  6. Ulica Gierdziejewskiego - przy rondzie u zbiegu ulic: Lalki, Cierlickiej, Gierdziejewskiego. Łączna powierzchnia 2 działek 8970 m2.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!