Aktualności
Utrudnienia komunikacyjne na Gołąbkach
6 września 2007 czwartek

W związku z budową kanalizacji w ul. Orłów Piastowskich otrzymaliśmy do wiadomości pismo z ZTM dotyczące zmian w rozkładzie jazdy linii autobusowej 194. Pismo jest zaadresowane do wykonawcy robót, czyli do Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa Warszawa Sp. z o.o.

W odpowiedzi na Państwa pismo nr. UO-430/181/2007 z dnia 30.08.2007, które wpłynęło do nas w dniu 31.08.2007 Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że do dnia jutrzejszego nie jesteśmy w stanie przygotować rozkładu jazdy uwzględniającego objazd Linii 194 w związku z budową kanalizacji w ul. Orłów Piastowskich. Nadmieniamy, że dla zachowania obecnej częstotliwości kursowania linii 194, biorąc pod uwagę wydłużenie trasy, konieczne jest zaangażowanie dodatkowego taboru. Rozkład jazdy linii 194 uwzględniający objazd jesteśmy w sianie wprowadzić najwcześniej od dnia 8.09 br. W opinii do projektu, który będzie obowiązywał na czas zamknięcia ul. Orłów Piastowskich, zamieszczona była adnotacja, że o powyższych zmianach i terminie ich wprowadzenia, powinniśmy zostać poinformowani z dziesięciodniowym wyprzedzeniem. Wprowadzenie pomimo naszych uwag zmienionej organizacji ruchu zgodnie z przyjętym projektem organizacji ruchu od dnia jutrzejszego spowoduje skrócenie trasy linii 194 czego skutkiem będzie pozbawienie osiedla Gołąbki obsługi komunikacyjnej.

Zapytanie ofertowe
16 sierpnia 2007 -
16 sierpnia 2007

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W BRANŻY BUDOWLANEJ PODCZAS WYKONANIA ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH BUDYNKU SP NR 4 PRZY UL. WALEREGO SŁAWKA 9 W WARSZAWIE
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje osoby do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w branży budowlanej w ramach zadania pn. „Termomodernizacja SP nr 4 i SP nr 14”.
Oferty wraz z podaniem ceny netto i brutto należy składać do dnia 16.08.2007 r. do godz. 10:00 osobiście lub faxem na nr (0-22) 4786011.

ZAPYTANIE OFERTOWE
6 sierpnia 2007 -
6 sierpnia 2007

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE OPINII ORNITOLOGICZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 PRZY UL. WALEREGO SŁAWKA 9 W WARSZAWIE
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy poszukuje ornitologa do wykonania opinii ornitologicznej stwierdzającej obecność lub brak chronionych gatunków ptaków w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Warszawie przy ul. Walerego Sławka 9.
Osobą uprawnioną do udzielania informacji w zakresie przygotowywanego zlecenia jest Inspektor w Wydziale Infrastruktury Pani Wioleta Węgrzyn – nr tel. (0-22) 4786055.
Oferty wraz z podaniem ceny netto i brutto należy składać do dnia 6.08.2007 r. do godz. 12:00 osobiście, e-mailem wwegrzyn@ursus.warszawa.pl lub faxem na nr (0-22) 4786011.

Inwentaryzacja reklam
9 maja 2007 środa

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje mieszkańców, że na terenie dzielnicy prowadzona jest inwentaryzacja reklam znajdujących się w pasie drogowym dróg gminnych. Po zakończeniu rozpoczętej inwentaryzacji i zweryfikowaniu reklam bez zezwolenia zarządcy drogi, właściciele takich reklam będą ponosić finansowe konsekwencje zgodnie z art. 40 p.12 Ustawy o drogach publicznych. Równocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz.U.07.19.115), zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi (zezwolenie udzielane jest w formie decyzji administracyjnej). Zezwolenie dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

Apel do osób starszych
4 lipca 2007 środa

Bądź rozważny w każdej sytuacji. Unikaj wszelkiego rodzaju „okazji” i nie daj się oszukać!

Policjanci z Ochoty, Włoch i Ursusa otrzymują kolejne zgłoszenia o oszustwach, których ofiarami są osoby starsze. Mechanizm działania przestępców jest bardzo podobny. Oszuści wybierają osoby po sześćdziesiątym roku życia, przedstawiają się za pracownika jednej z telewizji kablowych - okazują oczywiście podrobioną legitymację i identyfikator, a następnie oferują podpisanie umowy promocyjnej. Promocja ta polega na tym, że abonent, który ukończył 60 rok życia może jednorazowo wpłacić kwotę 500 zł i nie będzie już dożywotnio ponosił żadnych kosztów z tytułu posiadania telewizji kablowej. Dodatkowo dla osób, które nie posiadają przy sobie proponowanej kwoty 500 złotych jest możliwość rozłożenia jej na dwie raty po 250 zł, lecz wtedy odsetki wynoszą 60 zł. Rzekomy pracownik telewizji kablowej w sposób bardzo uprzejmy przekonuje, że forma ratalna jest po prostu nieopłacalna. Następnie, gdy osoba starsza da się przekonać, wtedy na miejscu sporządzana jest umowa i przestępca kwituje odbiór wpłaconych pieniędzy.

  W celu uniknięcia przykrych sytuacji policjanci z KRP Warszawa III radzą:
 • nie korzystać z promocyjnych ofert osób przypadkowych, które przychodzą do mieszkania lub „zaczepiają” na ulicy;
 • nigdy nie podpisywać dokumentów, co, do których nie ma pewności, że są prawdziwe. Poprosić, aby zainteresowana osoba przyszła w dniu, kiedy będzie ktoś z rodziny lub osoba znajoma. Jeśli pracownikowi - agentowi rzeczywiście zależy na umowie i jest uczciwy, to przyjdzie w umówionym terminie;
 • nie płacić żadnej zaliczki. Zazwyczaj operatorzy sieci telefonicznych czy telewizyjnych wszelkie opłaty zawierają w pierwszym przysłanym rachunku;
 • nie otwierać drzwi osobom nieznajomym.
Pamiętaj, każda z tych osób może okazać się niebezpiecznym przestępcą. W przypadku uzasadnionych obaw należy bezzwłocznie poinformować Policję dzwoniąc pod bezpłatne numery 997, 112 lub skontaktować się z najbliższą jednostką policji:
 • Komenda Rejonowa Policji Warszawa III (Ochota) ul. Opaczewska 8 tel.022 603 73 55, 022 603 7376
 • Komisariat Policji Warszawa Włochy ul. 17 Stycznia 57 tel. 022 603 68 22, 022 603 68 24
 • Komisariat Policji Warszawa Ursus ul. Sosnkowskiego 16 tel.022 603 69 65, 022 6626354

Remont torów tramwajowych w Al. Jerozolimskich
16 czerwca 2007 sobota

Już 16 czerwca rozpoczyna się remont torów tramwajowych w Al. Jerozolimskich i na moście Poniatowskiego. Prace spowodują bardzo duże zmiany w organizacji ruchu. Zmienią się trasy linii tramwajowych kursujących na co dzień mostem Poniatowskiego. Ale nie tylko. Zmiany dotkną też Bemowo (linia 20), Pragę i Ochotę (linia 32). Uruchamiamy dwie linie tramwajowe: 4 (słyną „czwórkę” z lewoskrętem na Pl. Bankowym) i 46. Zmienią się także trasy linii autobusowych np. 125, 160, 170 czy 512.

Utrudnienia czekają też kierowców samochodów osobowych. Most Poniatowskiego zostanie bowiem zwężony. Z każdej strony dla samochodów pozostanie tylko jeden pas ruchu. Podobnie będzie na moście Śląsko-Dąbrowskim. Samochody osobowe nie będą mogły wjeżdżać na torowisko tramwajowe (powstanie wydzielony pas tramwajowy). W związku z utrudnieniami apelujemy do kierowców o pozostawienie samochodów w domach lub na parkingach P+R i przesiadkę do pojazdów komunikacji zbiorowej. Roboty potrwają do końca października.

Zmiany w komunikacji nocnej
4 kwietnia 2007 środa

Na przełomie maja i czerwca br. sporo się zmieni w nocnej komunikacji autobusowej w Warszawie. Najważniejsze elementy reformy linii nocnych:

 1. Obsługa komunikacyjna rejonów miasta dotychczas pozbawionych nocnych połączeń: os. Skarbka z Gór, Brzeziny, Marcelin, os. Zielone Zacisze, Aleksandrów, Augustówka, ul. Syta, Powsin, os. Arbuzowa, os. Nowe Włochy, ul. Dźwigowa, ul. Regulska, os. Groty
 2. Zmiany wprowadzone na wniosek pasażerów w wyniku konsultacji społecznych:
  • Uruchomienie linii obwodowych (pierwsza połączy Bielany z Bemowem i zachodnimi dzielnicami miasta; druga połączy Bielany z Bródnem, Targówkiem i Pragą) - dzięki temu lepiej skomunikowane zostaną ze sobą dzielnice i rejony typu: Bielany - Bemowo, Bemowo - Włochy, Ursynów - Wilanów, Ursynów - Praga Płd., Bemowo i Żoliborz - Praga Płn., Ursus - Mokotów itp.,
  • Skierowanie linii na Stare Bemowo przez ul Obozową, a na Nowe Bemowo bezpośrednio ul. Górczewską,
  • Skierowanie linii na Groty,
  • Utworzenie linii łączącej Wilanów z węzłem przesiadkowym Metro Ursynów,
  • Zapewnienie komunikacji nocnej na os. Arbuzowa,
  • Zwiększenie częstotliwości linii 603 (N42) z 60 do 30 minut,
  • Objęcie obsługą nocną osiedla Aleksandrów, oraz uproszczenie przebiegu linii do Falenicy,
  • Obsługa ul Zwoleńskiej, poprawa obsługi Wału Miedzeszyńskiego,
  • Poprawa obsługi rejonu Zacisza.
 3. Likwidacja linii tranzytowych, dzięki czemu wyeliminujemy pomyłki podczas przesiadki przy Dworcu Centralnym.
 4. Utworzenie linii obwodowych skróci czas przejazdów między dzielnicami bez konieczności przesiadki w centrum. Linie obwodowe będą skomunikowane z większością linii "promienistych". Czas oczekiwania przy przesiadce nie powinien przekraczać 5-10 minut.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!