Aktualności
Ankieta
23 marca 2009 -
30 marca 2009

Szanowni Państwo! Gorąco polecam Państwu wyrażenie swojej opinii w konsultacjach społecznych, w ankiecie internetowej znajdującej się pod adresem:

http://webankieta.pl/ankiety/w1hpsl1q0ekw Jest ona skierowana do wszystkich mieszkańców Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Dzięki tej ankiecie chciałbym zorientować się, jak Państwo – Mieszkańcy Ursusa – postrzegacie naszą Dzielnicę. Zdarza się, że Ursus jest określany jako podwarszawska miejscowość, historycznie kojarzona z produkcją traktorów. Ten drugi fakt mnie nie dziwi, jako że ZM Ursus to nasze korzenie. Jednakże Ursus to nie tylko fabryka ciągników. Ma swoją dłuższą historię, tj. chociażby słynne i wybitne rody polskie: Grabscy, Wojciechowscy, historia posagu 7 panien, a przed sobą wielką przyszłość. Proponowana ankieta ma za zadanie zebrać opinię wśród obecnych i potencjalnych mieszkańców dzielnicy. Ciekawy jestem jak też Państwo widzicie Ursus. Jestem przekonany, że Państwa opinie pomogą w sformułowaniu wniosków, które pozwolą na pracę nad zmianą wizerunku oraz ustalenie koniecznych zmian, chociażby mających wpływ na tworzenie architektury i terenów zielonych. Proszę, aby odpowiadając na pytania, nie ograniczali się Państwo wyłącznie do opisu aktualnej rzeczywistości, lecz zechcieli się podzielić własnymi przemyśleniami i sugestiami na temat koniecznych zmian istniejącej sytuacji. Państwa udział w tej ankiecie jest bardzo ważny dla przyszłości Ursusa i planowanych działań, jej rozwoju ekonomicznego, więzi społecznych, stanu środowiska, jakości architektury – dla jakości życia mieszkańców. Bogdan Olesiński Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Z prac Zarządu Dzielnicy
23 lutego 2009 poniedziałek
grafika

Zarząd Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w styczniu 2009 r. odbył pięć posiedzeń, na których zapadły ważne dla mieszkańców decyzje. W związku z powyższym przedstawiamy najistotniejsze dla Państwa informacje. Dzięki staraniu władz samorządowych dzielnicy zwiększono budżet o kwotę 8.711.525 zł. z myślą o uzupełnieniu finansowania kosztów realizacji zadań. Podjęto również opinię do projektu nowej uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy. Następnie powyższa opinia została zatwierdzona uchwałą Rady Dzielnicy Ursus nr 115/XXXI/2009 z dnia 15.01.2009 r. Tekst jednolity uchwały dostępny jest na stronie www.ursus.warszawa.pl w zakładce Rada - uchwały. Również w styczniu Zarząd wyraził zgodę na przeniesienie Integracyjnego Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z budynku przy ul. Rynkowej 8 do nowo zakupionej nieruchomości przy ul. Prawniczej 54. Jednocześnie przekazano pomieszczenia przy ul. Rynkowej 8 do dyspozycji Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Władze Ursusa wyszły z inicjatywą powołania Dzielnicowego Zespołu ds. nabywania przez Dzielnicę na rzecz m. st. Warszawy, nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne. Prace nowego zespołu mają na celu usprawnienie pozyskiwania nowych terenów. Ważne decyzje zapadły również w dziedzinie oświaty. Zarząd zdecydował o wdrożeniu Programu Podniesienia Jakości Kształcenia, który ma na celu poprawę poziomu edukacji w ursuskich szkołach. Zdecydowano również o wniesieniu skargi kasacyjnej, do Naczelnego Sądu Administracyjnego, od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Wspólne posiedzenie Komisji
23 marca 2009 poniedziałek

W dniu 23 marca 2009 r. o godz. 17:00 (w sali nr 100 Urzędu Dzielnicy Ursus, przy Placu Czerwca 1976r. nr 1) odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Komisją Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Proponowany porządek obrad: 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 3. Sprawy wniesione przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 4. Rozpatrzenie pism skierowanych do Komisji. 5. Dyskusja – wolne wnioski.

Przywraca się stałe trasy linii komunikacji miejskiej
19 lutego 2009 czwartek
grafika

W związku z zakończeniem budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Jagiełły / Balicka / Lalki, od 19 lutego 2009 r. od początku kursowania linii dziennych przywraca się stałe trasy linii 177, 187, 401, 517, 716, N35 i N85. Ponadto zmienia się nazwę zespołu przystankowego SIŁACZKI na LALKI. Przystanki w zespole LALKI zlokalizowane są w niżej podanych lokalizacjach:

 • LALKI 01 na ul. Jagiełły (kierunek ul. Traktorzystów) obowiązujący dla linii 716.
 • LALKI 02 na ul. Jagiełły (kierunek ul. Keniga) obowiązujący dla linii 187, 401, 517, 716, N35, N85.
 • LALKI 03 na ul. Lalki (kierunek ul. Cierlicka) obowiązujący dla linii 187, 401, 517, N35 i N85.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
12 marca 2009 czwartek

W dniu 12 marca 2009 r. o godz. 16:30 (w budynku Urzędu przy Pl. Czerwca 1976r. Nr 1 w sali nr 100) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy.

  Proponowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
 3. Omówienie propozycji działań Zarządu w zakresie obowiązku zabezpieczenia miejsc dzieciom 6 letnim w szkołach podstawowych oraz dzieciom 5-letnim miejsc w przedszkolach.
 4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2008r.
 5. Sprawy wniesione przez Zarząd.
 6. Omówienie pism skierowanych do Komisji.
 7. Wolne wnioski.

Centrum Karier osób niepełnosprawnych
13 lutego 2009 piątek

Zapraszam do zapoznania się z informacjami

Otwieramy nowe inwestycje
17 lutego 2009 -
28 lutego 2009

W tym tygodniu odbędzie się oficjalne otwarcie trzech inwestycji. W najbliższą środę oddane do użytku zostaną: budynek na cele kulturalne i społeczno-opiekuńcze „Acherówka” oraz budynek przy Prawniczej 54 zakupiony przez władze miasta oraz władze dzielnicy z przeznaczeniem na cele Ośrodka Pomocy Społecznej.
Budynek nowej „Acherówki” nawiązuje w formie do dworku, dzięki czemu stanowi połączenie nowoczesności z tradycją tego miejsca. W budynku swoją siedzibę znajdą: klub seniora, TKKF oraz dzienny dom opieki społecznej. Łączna powierzchnia budynku wynosi 776 m². Budowa trwała od kwietnia 2007 roku i kosztowała 2876608 zł.
W budynku przy ul. Prawniczej 54 swoją siedzibę znajdą trzy placówki: Środowiskowy Dom Samopomocy Słoneczny Dom, Centrum Pomocy Rodzinie i Dziecku oraz Integracyjny Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Stokrotka. Pomoc psychologiczno-wychowawczą znajdą tam najbardziej potrzebujący mieszkańcy Ursusa. 19 lutego otwarte zostanie rondo u zbiegu ulic: Jagiełły, Balickiej i Lalki. Inwestycja w znacznym stopniu usprawni ruch w kierunku centrum Warszawy oraz w stronę Piastowa.
W ramach przebudowy skrzyżowania zaprojektowano i przebudowano infrastrukturę towarzyszącą: kanalizację deszczową, oświetlenie drogi, przebudowę sieci wodociągowej, energetycznej i telekomunikacyjnej. Budowa trwała niespełna 2 miesiące i kosztowała w sumie 3380152 zł.


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!