Aktualności
Zasoby geodezyjne i kartograficzne m.st. Warszawy
8 marca 2006 środa

Urząd m.st. Warszawy udostępnia kolejne mapy miasta:

  • Ewidencja Gruntów i Budynków - Serwis informacyjny umożliwia dostęp do części geometrycznej ewidencji gruntów m.st. Warszawy prowadzonej przez Biuro Geodezji i Katastru.
  • Ortofotomapa - Podstawową warstwę mapy stanowią zdjęcia lotnicze wykonane w maju 2005 roku, przetworzone do postaci tzw. "ortofotomapy". Poza zdjęciami lotniczymi, na mapie umieszczono granice dzielnic i działek, nazwy ulic oraz główne siedziby Urzędu Miasta.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe"
7 lutego 2006 wtorek

Uprzejmie informujemy, że wnioski o zasiłek z tytułu urodzenia dziecka ("becikowe") przyjmowane są od dnia 9 lutego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy Pl. Czerwca 1976 r nr 1 (wejście przez Przychodnię "Hipokrates"). Tel. 022 478 4128 - dział świadczeń rodzinnych.

Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN
21 lutego 2005 -
21 lutego 2006

Program Stop Przemocy, Akademia Twórczej Aktywności, Swietlica Socjoterapeutyczna, Młodzi, Wolni, Świadomi, Bezpieczni, to tylko niektóre formy działalności "KARANu". Punkt Konsultacyjny w Ursusie ul. Sosnkowskiego 16 Dom Kultury "Kolorowa"

Obowiązek usuwania nadmiaru śniegu i lodu
30 stycznia 2006 poniedziałek

Wojewoda Mazowiecki w dniu 29 stycznia br. wydał Rozporządzenie Nr 2 wprowadzające na terenie województwa mazowieckiego obowiązek usuwania z obiektów budowlanych nadmiaru zalegającego śniegu i lodu. Za nadmiar śniegu i lodu uważa się pokrywę śniegu i lodu, stanowiącą zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo bezpieczeństwa publicznego. Wojewoda zobowiązał wszystkie służby zespolone, inspekcje oraz straże wojewódzkie i powiatowe do prowadzenia ciągłej, systematycznej kontroli wykonywania niniejszego rozporządzenia. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2006 r. i zostanie ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

INFORMACJA DLA BEZDOMNYCH
27 stycznia 2006 piątek

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnego, gorącego posiłku w pubie "SPORT" przy ul. Bohaterów Warszawy 9 w Ursusie oraz o noclegowniach w Warszawie i okolicy.

Apel Sekretarza Miasta o pomoc dla ofiar katastrofy w Katowicach
29 stycznia 2006 niedziela

Sekretarz Miasta Stołecznego Warszawy Mirosław Kochalski apeluje do Mieszkańców Stolicy o oddawanie krwi dla ofiar tragicznej katastrofy w Katowicach. Wstrząsający dramat który dotknął setki osób odwiedzających halę targową w Katowicach nie może być dla nikogo obojętny. Dlatego też Urząd Miasta Stołecznego Warszawy prosi o oddawanie krwi, niezbędnej dla ratowania rannych przebywających w szpitalach. Wszyscy chętni do udzielenia pomocy ofiarom katastrofy proszeni są o zgłaszanie się do godziny 19-ej do: Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie przy ul. Saskiej 63/75

Sztuczne lodowisko
23 grudnia 2005 piątek

Sztuczne lodowisko powstało na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 przy ul. Sosnkowskiego 10. Lodowisko usytuowano na boisku do koszykówki, które zimą nie jest wykorzystywane. Ma wymiary 20x30 m. Obiekt otoczony jest wysoką bandą, łyżwiarze wchodzić będą dwoma bramkami wejściowymi. Wstęp na ślizgawkę jest wolny, na miejscu można wypożyczyć łyżwy. Lodowisko jest otwarte codziennie w godz..8.30 -21.30. Szczegółowych informacji na temat na temat lodowiska udziela Wydział Sportu, Turystyki i Wypoczynku dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy tel. 022 478 26 50 wew. 301 i 351 oraz Szkoła Podstawowa nr 14 tel. 022 667 64 05. Serdecznie zapraszamy!


  bieżące aktualności     zapowiedzi  
 
© Copyright 2004-2020, Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Ursus - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zgłoś problem!